Hvorfor heter det egentlig: Kongsgårdmoen?

Dette kartet er fra 1796. Buskerud amt nr 7: Situations Kart over den Deel af den Sølvverket Kongsberg: Buskerud

En bys stedsnavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på stedsnavnet Kongsgårdmoen.

Kongsgårdmoen er i dag et boligfelt rundt 5 km. unna Kongsberg sentrum som også huser en barneskole, ungdomsskole og idrettspark.

Her ligger Kongsgårdmoen i dag. Legg merke til at satelittbilde er av eldre dato, da gamle Kongsgårdmoen skole fortsatt ligger der. Skjermdump Google

Omkring 1800 var det på kartet avmerket tre plasser som het Kongsgaard, og som lå like ved vadet over elva.

Dette kartet er fra 1796. Buskerud amt nr 7: Situations Kart over den Deel af den Sølvverket Kongsberg: Buskerud

Loftstuen gård

Navnet kommer mest sannsynlig av at gården Loftstuen, var krongods og eid av kongen i en periode, hadde en gård der. Den ble derfor kalt Kongsgården på folkemunne.

Noen rykter sier også at kongen selv, Christian IV, bodde der da han besøkte byen i 1624.

Lofstuen gård var en stor eiendom som strakk seg i et bredt belte helt opp til Jonsknuten og ned til Jondalen fra Sandsvær. Etter hvert fikk området navnet Bergstadens skog.

Faksimile fra boken Kongsberg sølvverk 1623-1957 av Kristian Moen, 1967.

Allerede i 1626 sikret Kronen seg eiendomsretten. Da solgte Hartvig Huitfeldt gården til Kong Christian IV.

Faksimile fra boken Kongsberg sølvverk 1623-1957 av Kristian Moen, 1967.

Gården har hatt en rekke eiere opp gjennom tidene.

Kilder forteller om en Søren som bodde på Loftstuen i 1593, mens enka Karen rådde grunnen på nabogården Hedenstad.

Kristoffer Grosvold, faren til Jacob som sagnet sier fant sølvet sammen med Helga i 1623, bodde på Loftstuen i 1611 og på Grosvold i 1618.

Det var også på Loftstuen grunn at Jacob Grosvold og Helga Wærp fant sølvet.

Også Jakob Usler (f. ca. 1692 – d. 1770 Kongsberg), sønn av skolemester Johan Werner Usler, som ble sersjant, bodde på plassen Vestre Sundet under Loftstuen i Sandsvær. Denne plassen fikk senere navnet Uslerbakken.

Selve hovedgården Loftstuen skal ha ligget ved Hedenstad Kirke, men bygningsmassen er forlengst forsvunnet.

Olav Såtvedt skriver i boken Gårds- og slektshistorie at gården trolig ble ryddet i eldre jernalder og trolig opprinnelig endel av gården Hedenstad da de hadde sameie i skog og mark.

Faksimile fra boken Gårds- og slektshistorie av Olav Såtvedt, 1998.

I 1688 skriver Olav Såtvedt at Fogd Gørrisøn betalte ildstedskatt for hele 14 ildsteder på Loftstuen – så det må ha vært en herskapelig bebygd plass.

De 30 første boligtomtene som kommunen kjøpte av Forsvaret på området på begynnelsen av 1960-tallet solgte unna som varmt hvetebrød  Så populære var de at kommunen måtte kjøpe 50 til.

Faksimile fra Drammens Tidende og Buskeruds blad, 1961.

Kongsgårdmoen skole ble tatt i bruk i 1964 og nabolaget blomstret. Undertegnede kan også vitne om en trygg og fantastisk plass å vokse opp på 1980- og 90-tallet.

1964. Historiske kart
1978. Historiske kart.
2003. Historiske kart.
2016. Her er endelig den nye skolen på plass. Historiske kart

 

 

Kilder: Langs Lågen 1991, Sandsvær 7. Kongsberg sølvverk 1623-1957 av Kristian Moen, 1967. Bergstaden ved Lågen av Olav Såtvedt, Odd Einar Andersen, Vidar Skaar Borgersen og Per Halvor Sælebakke, 1999. Arkivverket. Buskerud-amt nr 15-2: Kart over Kongsberg Sølvværks Grubefeldt: BuskerudSeterdrift i Sandsvær av Gerd Næss, 1992. Gårds- og slektshistorie av Olav Såtvedt, 1998.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg