Hvorfor heter det egentlig: Kapermoen?

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Kapermoen.

Et av de eldste bildene vi har funnet er fra rundt 1910. Faksimile

Kapermoen er et stedsnavn som favner en vei og et område som strekker seg fra rundt Grinnane (jernbaneovergangen) til veien opp til Gamlegrendåsen.

2018. Google

Stedsnavnet Kapermoen er såvidt oss bekjent unikt for Kongsberg, men opphavet til navnet kan ha flere kilder.

Moen er et norsk steds- og etternavn. Navnet kommer av bestemt form entall av substantivet mo, som betyr et flatt område, eller slette, gjerne en tørr og sandet slette.

Kaper = kobber?

Kan navnet ha noe med gammel gruvedrift etter kobber, som på 1500 – tallet ble skrevet kapor? Kobber ble på 1500-tallet skrevet kapor. Kan det ha vært kobbergruver i området?

Postkort. Noen år senere.

Kaper = Cappelen?

Auerdahl henviser på sin side til at eldre kapermoinger mener navnet kan ha sitt utspring i Cappelens navn. Jørgen von Cappelen var den mektige eier av Fossesholm på 1700-tallet og hadde nære forbindelser med Kongsberg. Kan det altså komme fra «Cappelens mo»?

Disse opplysninger bestrides derimot av Per Sunmann, som mener at Kapermoen-navnet eksisterte før Cappelen var i virksomhet.

«Kapermoen Småhuseierlag» ble konstituert den 13. desember, 1948, og da ble det vedtatt å ordne med byggeanmeldelse og materialsøknader for 13 eneboliger og 1 tomannsbolig.

Mange husker nok også at Kapermoen var siste jernbanestopp før Kongsberg Stasjon – med påfølgende spennende jernbaneovergang mellom Tislegård og Kapermoen.

Med tiden vokste boligfeltet og i dag er det et populært sted å bo.

Rundt århundreskifet. Nasjonalbiblioteket
1929. Nasjonalbiblioteket
1962. Widerøe Flyfoto
1962. Widerøe Flyfoto
1962. Widerøe Flyfoto
1962. Widerøe Flyfoto
1962. Widerøe Flyfoto
1962. Widerøe Flyfoto
1965. Widerøe Flyfoto
1968. Widerøe Flyfoto
1970. Widerøes Flyfoto

 

Kilder: LL 90, Auerdahl, Helleberg, Kongsberg Kommune. Jubileumsberetning : Kongsberg boligbyggelag 50 år, 1946-1996.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg