Hvorfor heter det egentlig: Hasbergtjerndalen?

Hasbergtjerndalen 2012. Google skjermdump

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Hasbergtjerndalen.

Hasbergtjerndalen slik den så ut i gamle dager. Faksimile

Dalføret på folkemunnet ofte kalt «Hasper’n» (mange sier også «Haspa») ligger mellom Kirketorget og Korpmoen. I dalbunnen her lå det frem til 1767 et stort vann kalt Stortjernet.

I 1767 ble vannet forsøkt ledet ut i Lågen. Denne begivenheten ble feiret med en støtte på Kølabånn. Det var Sølvverket som bekostet drenering av tjernet på slutten av 1700-tallet.

Forsøket lyktes ikke helt og istedet fikk man to tjern som mellom disse dannet det seg etterhvert en selvlaget sti mellom Kirketorget og Korpemoen som ble kalt Kjennsganga.

Kjennsganga i gamle dager. Foto: Kongsberg Kommune
1895. Nasjonalbiblioteket
1895. Nærbilde av Kjennsganga. Nasjonalbiblioteket
Ukjent år. Widerøe Flyfoto
60-tallet. Widerøe Flyfoto

Berglege i Sølvverket, Bernt Jørgen Hasberg, var på begynnelsen av 1800-tallet en av dem som hadde kjøkkenhage i dalen, og han fikk dalen og tjernet oppkalt etter seg. Han bodde i Boecksgate, hvor kommunen senere bygget sitt bad.

Til 1901 hadde Hasbergtjerndalen kun vært benyttet som beite for hester, og kjøkkenhage for bedrestilte familier.

Utbyggingen av Hasbergtjerndalen til det den er i dag ble sluttført i 1979. Før den tid var den nordre delen av dalen myrlendt krattskog som var lite tilgjengelig.

Hasbergsvei dekker både den lille veistumpen forbi Krona og Kiwi + hovedveien.

Hasbergtjerndalen 2012. Google skjermdump
Hasbergtjerndalen 2012. Google skjermdump
Hasbergtjerndalen 2012. Google skjermdump
Hasbergtjerndalen 2017. Google skjermdump

Kilder: SUN, lp 09.06.1978. Kongsberg Kommune. Nasjonalbiblioteket.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg