Hvorfor heter det egentlig: Glabak?

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Glabak.

Glabak er både et gammelt, offisielt navn på området rundt Åslandgata, Kongsberg Videregående Skole og Idretts-og svømmehallen. Det er også en veistump i området.

Mange har trodd at navnet har noe til felles med det tyske stedsnavnet Gladbach, men det har det nok ikke.

Opprinnelsen til navnet er norsk, i det verbet ‘glada’ betyr å gå ned (om sola), for eksempel ‘nå glar sola’.

I Sigdal finnes også navnet Gladbak. Annet ledd betegner også en høyde, slik som her i Kongsberg – altså høyden over Lågen.

En gammel bergmannsstue fra slutten av 1700-tallet fra området, ble i 1974 revet ned og satt opp igjen på Bergverksmuseets område. Vanligvis var slike stuer ganske små, men denne måler hele 4×16 meter, med uthus. Den ble nemlig bygd på etterhvert som behovet meldte seg.

Stua sto på eiendommen Sørby i Aaslandsgata, og var usedvanlig godt bevart.

Saken fortsetter litt til under bildene.
Slik så området ut før gymnaset og svømmehallen kom. Ukjent år. Mittet et Co
1961. Widerøe Flyfoto
1970. Idretts- og svømmehallen, samt gymnaset er under bygging. Foto: Widerøe Flyfoto

Beboerne i dette strøket betalte leie til Dyrmyr gård til langt ut i 1920-30 årene. Også eierne av den før omtalte bergmannsstuen betalte en grunnleie, stor kr 3,33 til Dyrmyr gård så sent som 1938.

Gaten het tidligere Keilhaus gate til minne om geologen Baltazar Mathias Keilhau ( 1797 – 1858 ). Han var den første som tok mineralogisk eksamen ved Det Kongelige Fredriks Universitet i 1821.

Kilder: SUN, lp 18.02.1977 KOM 82, Kongsberg Kommune.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg