Hvorfor heter det egentlig: Geitetorvet / Geiteganga?

Slik så det ut i 1997.

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Geitetorget / Gjedetorvet og Geiteganga

Kart Google

Vidar Skaar Borgersen skriver i boken Om Kongsberg, at ‘Geitetorget’ er «det gamle navnet på gateutvidelsen der Sandsværveien og Sexesgate møtes».

‘Geiteganga’ var bakken hvor husdyrene ble ført opp for å komme på beite oppe i åsen. I dag heter denne bakken ‘Griegs gate’.

Før i tida var det nemlig dyrskue ved Skytterbanen som lå omtrent der vakta til Teknologiparken / Næringsparken ligger nå.

Dyrskuen fant sted på høsten, og da kom store drifter av kyr, hester og geiter til byen. Dyra beita på løkkene i områdene rundt.

Hestene i Håvet, mens geitedriftene ble holdt i området som nå blir kalt Geitetorget. Om natta ble geitene jagd opp Geiteganga, det som nå er Griegs vei, for å beite på løkkene oppe i åsen.

I nyere tid fant du både en kolonial, bensinstasjon og en sykkelfabrikk (Albert og Olaf Knutsen) på stedet. I dag finner du TH Motor og Kongsberg Dekk & Bilpleie, og Arvids Kiosk der.

Det eldste bildet vi fant fra plassen er dette postkortet. Faksimile Om Kongsberg
Ukjent år. Huset til venstre og høyre er nå revet. Men både det hvite, det lave og låven i bakgrunnen står. Faksimile
Faksimile
Juli, 2018. Faksimile
Faksimile Kaare Moen
1957. Widerøe Flyfoto
1970. Widerøe Flyfoto
Geiteganga 1961. Widerøe Flyfoto

Laagendalsposten skrev om en ulykke som fant sted på plassen den 19. september 1910:

«En stygg ulykke fant i går sted ute på Gjedetorvet. Kristian Landsverk fra Sandsvær kom kjørende til byen med hustru og sine to smågutter i en kjøkkentrille. På nevnte sted møtte de Øst-Telemarkens Ruteautomobil. Landsverks hustru forteller, at hun gjentagne ganger rakte sin hand opp og varslet chaufføren for å få ham til å stanse, men at han kun saknet farten. Kommen tett innpå hinanden stanset dog bilen, men da var hesten blitt redd og rykket tilbake. Trillen veltet og hustruen og barna kom under. Hesten ble rebelsk, slo og spente som rasende. Landsverk forsøkte å redde sine barn vekk fra hestebenene, men fikk herunder selv et voldsomt spark i magen. Hjelp ilte til og fikk holdt den rasende hest før den fikk forvoldt større ulykke og barn og hustru ble trukket frem fra trillen. Blodet fløt fra munn og nese på både far og barn. De tilskadekomne ble hjulpet inn i nærmeste hus, mens chaufføren returnerte etter legehjelp. Det viste seg da denne kom tilstede, at samtlige hadde sluppet overraskende lett fra ulykken, idet det hele heldigvis vil være overstått med noen dagers ro. Barna hadde bl.a. fått skrubbsår på leggene. Verst var det som nevnt gått med Landsverk selv, idet sparket i maven hadde været ganske alvorlig. Men noen fare for liv og helse er det visstnok ikke. Familien ble ved sekstiden kjørt hjem til Sandsvær. Hesten som hadde fått en ubetydelig skade på benene, fulgte løs etter, men trillen som var sterkt ramponert, måtte stå igjen. Landsverk påstod erstatning. Hesten har tidligere vært skremt av bilen, idet den var en av de løshestene som løp 12 km foran en automobil før de lot seg stanse».

Kilder: Det var før det II, 54, Sandsvær VII. Om Kongsberg, Vidar Skaar Borgersen, 1991. Du veit du er fra Kongsberg når…

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg