Hvorfor heter det egentlig: Gamlegrendåsen?

Foto: Wikipedia

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Gamlegrendåsen.

Gamlegrendåsen var en gang i tida et gammelt kulturområde med løkkemark, steingjerder og fegater. Arbeidet med å gjøre det til et boligfelt startet rundt 1977-78.

Slik så Åsen ut i rundt 1926. Mittet et Co.
Slik så det ut i 1947.
Ikke mye forandring i 1964
Men i 1979 så man konturene av de første boligene. (Her har vi gått litt nærmere på kartet, siden resten er skog).

Området ved enden av Gamlebrua over Lågen ble kalt Gamlegrenda.

Utsikt mot Gamlegrenda. Mittet & Co. 1949. Nasjonalbiblioteket

Da var det naturlig at åsen bak fikk navnet Gamlegrendåsen.

Grend eller et grendesamfunn (fra norrønt grend; beslektet med granne, nabo) er en samling med gårder, hus, eller hytter. Gamlegrenda er navnet på området fra Glitregatas høyeste punkt, til krysset der den gamle og den nye Gomsrudveien møtes.

Slik så Gamlegrenda ut et sted mellom 1880-1890. Foto: Axel Lindahl

På Gamlegrendåsen lå det i sin tid 103 løkker på det meste, men området ble også brukt til beiter for dyr.

Ruudhytta som Birger Ruud og brødrene benyttet. Foto: Thomas Bjørndahl

På en av disse løkkene lå Ruudhytta, som var en liten stue som faren til Birger, Asbjørn og Sigmund Ruud hadde kjøpt. Her opprettet guttene et treningssenter som skulle vise seg å bli svært viktig for at Kongsberg skulle bli et sentrum for hoppsporten i mellomkrigsårene.

 

 

Det finnes fortsatt mange fegater, rydningsrøyser og steingjerder i området. I boligfeltet er flere fegater beholdt som gangveier.

I 1975 ble det vedtatt at Gamlegrendåsen skulle bygges ut til et boligområde. Utbyggingen startet i 1978 og pågår fortsatt.

De fleste gatenavn på Gamlegrendåsen har tilknytning til Kongsbergs historie.

2003
2013

Kilder: Kart, Gamlegrendåsen-Skollenborg, Kongsberg O-lag 2001, Wikipedia. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg