Hvorfor heter det egentlig: Bombakkene

Foto: Nasjonalbiblioteket

En bys gatenavn er ofte en nøkkel tilbake til fortiden. Navnene forteller en historie og historien til byen Kongsberg er både mangfoldig og spennende.

I dag skal vi se litt nærmere på Bombakkene (noen sier også Bombakkane).

Foto: Nasjonalbiblioteket

Bombakkene er navnet på bakken i Eikerveien fra Eikermoen og opp til Bomstua. Bakken ble tidligere kalt Krakabakken.

Les også: Vi presenterer: Bomstua på Kongsberg

Det var Kong Christian IV som gav ordre om at det skulle bygges en god ridevei fra Kongsberg til Vestfossen, og at det skulle være kjørevei videre til Hokksund. Dette skulle sikre den nye bergstad en god forbindelse med omverdenen.

Da Nybrua ble bygget i 1641 ble det også laget en kjørevei over Nymoen, der Storgata er i dag, og videre opp Bombakkene mot Eiker. Den relativt nye rideveien ble utvidet til kjørevei. Arbeidet ble utført av bønder fra Hof i Jarlsberg. Dette ble den første kjøreveien som ble anlagt i Norge.

Den lille Bomstua i Lurdalsveien var en del av en større «bomring» rundt byen som skulle finansiere vedlikeholdet av Gamlebrua og Nybrua og samtidig sikre byen mot tyveri av sølv, krutt og andre verdier.

Denne ordningen med bompenger ble vedtatt i 1721. Det er usikkert hvor gammel bygningen er, men trolig kom den omtrent samtidig med innføringen av bompenger.

Det stod flere bomstuer i byen, men den oppe i Lurdalsveien er den eneste som er bevart.

Bompengeordningen var den første av sitt slag i Norge.

Se bilder av utbyggingen av Sulusåsen her. 

Kilder: Auerdahl, KBHH 36, Gamle Kongsberg, Vidar Skaar Borgersen.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg