Hva er egentlig 3600 og /Vi bryr vårs?

Det er mange som lurer på hva 3600 og /Vi bryr vårs egentlig er. Her kommer en oppsummering.

Trettisekshundre AS, senere Akari AS, ble etablert høsten 2015 og ble raskt en suksess. Et lokalt nettmagasin, basert på gode positive saker om Kongsberg – gratis for leserne – ble tatt godt i mot, og løpet av kort tid fikk vi spørsmål om vi kunne bistå med andre tjenester. Vi begynte å produsere nettsider, brosjyrer, kampanjer i sosiale medier og lokale videoer for reklame og dokumentasjon. (Mer enn 200 lokale filmer er produsert de siste tre årene:)

Vi vokste fort, ble 12 ansatte i Akari, og jobbet på kryss og tvers med ganske ulike prosjekter. Våren 2018 bestemte vi oss for styrke de ulike «nisjene» våre, og valgte å splitte selskapet i tre; Akari AS ble et reklamebyrå med Simen J. Ljøterud som daglig leder, vi dannet filmproduksjonsselskapet Metafor AS med Magnus Bjørnnes som daglig leder, og vi tok ut Nettmagasinet 3600.no og trykksaken Kongsberg-magasinet og dannet Kongsberg Community AS, med Bjørn Isaksen som daglig leder. 1. februar 2019 flyttet vi bedriftene ut fra Teknologiparken og til sentrum. Akari og Metafor til Industritunet, mens Kongsberg Community med merkenavnene 3600 og /Vi bryr vårs flyttet til Kirkegata 12 – mer synlig og nærmere leserne våre.

3600 og /Vi bryr vårs
Nettmagasinet 3600.no, med Anniken Tangerud som redaktør og journalist, har sammen med frilansere blitt en viktig mediekanal i Kongsberg. Vi er synlige, har 11.000 følgere på sosiale medier, og vokser kontinuerlig i antall lesere. Helt siden oppstarten høsten 2015 har vi samarbeidet godt med det lokale næringslivet og kommunen. Annonsering, og ikke minst content marketing (betalt innhold) er 3600s viktigste inntektskilde, og grunnen til at vi kan dele godsakene gratis med leserne.

Sommeren 2018 bestemte vi oss for å videreutvikle konseptet /Vi bryr vårs. Kongsberg Community AS fikk med investorene Anders Nygård og Arnfinn Wiken på eiersiden, og vi fikk tilført egenkapital. Kapitalen skulle brukes til å videreutvikle bedriften og spesielt /Vi bryr vårs. Maya Lie kom inn på laget, og Maya Lie/Bjørn Isaksen har jobbet intensivt i en lang periode for å utvikle /Vi bryr vårs til et helt nytt konsept. Og endelig – for få dager siden fikk vi våre aller første avtaler 🙂

Så kommer det vanskelige. Det å forklare hva /Vi bryr vårs med få ord, er ikke så enkelt. Men her er et forsøk:

3600/Vi bryr vårs utvikler sosiale innovasjonsprosjekter basert på fellesskapets behov. Vårt formål er å bidra til et bærekraftig og livsberikende Kongsberg. Vi inviterer myndigheter, næringsliv, frivilligheten, lag, foreninger, institusjoner og befolkningen til samskapelse på tvers av sektorer og fagmiljøer. 3600/Vi bryr vårs er et sosialt entreprenørskap (SosEnt), og opererer i skjæringspunktet mellom ideelle organisasjoner, offentlig velferd og næringsliv. Vi leverer resultater på såkalt dobbel bunnlinje, resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.

Vi bruker fine uttrykk som sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, sosial teknologi, samskapelse, demokratiske prosesser, samfunnsansvar, omdømme, Open Space, Genuine Contact, SDG17 og så videre. Veldig enkelt forklart så skal vi:

Sammen med næringslivet, kommunen, frivilligheten, lag og foreninger, USN og ikke minst befolkningen, danne et nettverk som skal skape og gjennomføre prosjekter som kommer hele befolkningen til gode. Dette skal vi gjøre ved hjelp av prosesser og metoder utviklet gjennom /Vi bryr vårs.

Metoden er også interessant for nasjonale aktører, så i løpet av kort tid skal vi presentere /Vi bryr vårs til Kommunenes Sentralforbund. Målet er å få finansiert et toårig pilotprosjekt, der modellen fra Kongsberg skal testes ut og introduseres i andre kommuner. Teknologi-byen Kongsberg jobber også med sosial teknologi – det skulle bare mangle 🙂

Vi skal altså gå fra ord til handling og fra sutring til begeistring!

– Åssen skal dere tjene penger på dette da?
Det er nok det vanligste spørsmålet vi får. Og svaret er at vi aldri kommer til å bli styrtrike på dette. Det er nok heller en genuin interesse for hjembyen, og det å kunne løse ulike problemstillinger på nye måter, som er drivkraften.

Men vi er avhengige av gode krefter og et stort spleiselag. Skal vi lykkes er vi nødt til å være bærekraftige – også økonomisk. Derfor har vi jobbet grundig, og så langt fått med oss viktige allierte. Vi har delt inn /Vi bryr vårs – nettverket i ulike deler.

  1. Kunder: Metodene som er utviklet gjennom /Vi bryr vårs er verktøy som kan brukes til å utvikle prosjekter for næringslivet. Vi jobber allerede med de største bedriftene i Kongsberg. Det gir oss inntekter, forutsigbarhet og bærekraft.

  2. Partnere: Et nettverk av gode krefter som inngår en intensjonsavtale/partneravtale der hensikten er å bruke tilgjengelige ressurser inn i /Vi bryr vårs – prosjektene – uten at det ligger økonomiske bindinger i avtalen. Det kan dreie seg om tid, mannskap, kompetanse, utstyr, lokaler og så videre. Alle som er spurt så langt, har sagt ja 🙂

  3. Sponsorer: Vi starter nå opp med /Vi bryr vårs – prosjekter. De aller første lanseres neste uke. Noe av disse koster mye penger og ressurser, og vi går ut og søker sponsorer til ulike prosjekter – og gir veldig mye tilbake i form av markedsføring og god oppmerksomhet på 3600.no.

  4. Ambassadører: Siden oppstarten av 3600.no for tre og et halvt år siden, har lokale lojale annonsører brukt nettmagasinet til effektiv og rimelig markedsføring. Det fortsetter vi med, men i en litt annen form. Våre samarbeidspartnere går fra å være annonsører, til å bli /Vi bryr vårs – ambassadører. Gjennom å bli en ambassadør, kan bedriften være med å ta et samfunnsansvar – og samtidig få effektiv markedsføring i et lokalt nettmagasin. Samfunnsansvar = omdømmebygging.

  5. Nasjonale støttespillere: Vi søker økonomisk støtte hos nasjonale aktører. Det kan være direkte til ulike prosjekter, men også for å utvikle et konsept som kan brukes i hele landet.

Lyst til å bli med? Ta kontakt med bjorn@3600.no eller på 48050225

Les også: Digitalisering av gamle filmskatter

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg