Husker du: den gamle brannstasjonen

1961. Foto: Widerøe

Det er ikke så fryktelig lenge siden vi hadde en brannstasjon i sentrum.

Kongsberg nye brannstasjon ble bygget i Peckelsgate i 1937 og offisielt åpnet i 1939 og som navnet tilsier hadde brannvesenet andre lokaler før den tid.

De holdt nemlig til i det gamle rådhuset, før de endelig fikk en større bygning å vokte byen fra.

Les også: Vi presenterer: det gamle rådhuset. 

Brannkorpset med to mannskapsvogner og en stigevogn. Foto: Ståle Skau privat
Brannfolk foran det gamle rådhuset. I hvit jakke ser man brannsjef/ stadsingeniør Walter Klausen, til venstre for han står Tunold Hansen. Foto: Ragna Kristine Stokke / privat

Før dette igjen har vi hatt et borgerlig brannvern, eller redningskorps om du vil, i Kongsberg. For etter at vektervesenet ble avskaffet i 1845, var det på sin plass å sette av et mannskap til denne tjenesten. Korpset ble fort utvidet og ved de mange sprøytehusene i byen, tilhørte det en sprøytesjef, en rodemester, to vannslangeformenn og 40-50 mannskap. Man hadde også et brannseilkorps som bestod av 80 mann.

Alle i brannkorpset bar en pin lik denne for å vise at de var i tjenesten. Eier: Ståle Skau

Det ble samtidig holdt en fast utkikkspost oppe i kirketårnet. Her ble vakttjenesten utført på turnus av tre fast ansatte tårnvektere. Denne ordningen hadde man frem til 1925.

Det skulle derimot vise seg at det frivillige redningskorpset ble en tungrodd organisasjon. Mannskapet var heller ikke godt nok trent i krisesituasjoner. Det ble derfor bestemt at man måtte etablere et fastlønnet og stadig tjenestegjørende korps etter militært mønster. Dette ble etablert i 1879.

Det var da fem faste brannkonstabler, ti reservemannskap og en brannmester. I tillegg ble Gustav Holm utnevnt til brann- og veiinspektør (ved siden av å være vaktmester ved fengselet).

Den første brannbilen ble tatt i bruk i 1925. Det hjalp ikke nødvendigvis på utrykningsfarten, men mannskapet kom i hvert fall litt mer uthvilt frem til brannstedet enn tidligere.

I 1939 åpnet de altså offisielt den nye brannstasjonen på tomta rett overfor fengselet. Byggingen startet i 1937, så man får anta at de ville feire 60 års dagen til brannkorpset to år senere.

Den gule murbygningen i Peckelsgate ble naturligvis modernisert en rekke ganger. Brannbilen med lift fikk sin egen garasje i et tilbygg på 1980-tallet en gang og de andre bilene måtte blant annet dra inn speilene for å få rygget på plass. Så i 2002 flyttet brannvesenet inn i en splitter ny og moderne bygning på Skrim / Kongsgårdmoen.

Men det er nok mang en Kongsbergenser som kan huske å skli ned brannstanga i Peckelsgate da stasjonen fortsatt var åpen.

Dette bildet er tatt på frigjøringsdagen i 1945. Foto: Ståle Skau, privat
Dette bildet er tatt på frigjøringsdagen i 1945. Foto: Ståle Skau, privat
Sort hvitt bilde fra 1952. Du ser branntårnet til høyre i bildet. Foto: Widerøe
1952. Foto: Widerøe
1961. Foto: Widerøe
1965. Foto: Widerøe
1969. Foto: Widerøe
17. mai – på 1970-tallet en gang. Foto: Ståle Skau

I dag huser tomten leiligheter.

Peckelsgate anno 2012. Skjermdump fra Google Street View

 

Kilder: Bank og bergstad : byens bank i 150 år, 1839-1989 : Sparebanken Buskerud, Kongsberg, 1989. Nettsidene til Kongsberg Brann- og redning. Ståle Skau.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg