Husker du: Arthur H. Haukeli AS / Kongsberg Finaservice

Faksimile

I serien: Kongsberg før og nå.

Med en serie bilder og noen ord, ønsker vi i 3600 å ta vare på historiefortellingen om bergstadens handelsstand.

For ved siden av de store bedriftene, er det jo nettopp butikkene som er byens daglige puls og hjerte.

Bygatenes ansikt og fasader har stadig skiftet utseende opp gjennom årene, så det å kunne «bla» tilbake i tid er en gave vi bør ta oss tid til en gang i blant.

I denne serien vil vi ta utgangspunkt i en rekke fasader, butikker og bygninger og fortelle litt om deres historie – for å ta vare på minnene for fremtiden og kanskje trekke litt på smilebåndet en gang i blant.

For hvem kan vel ikke glemme smågodtet man fikk kjøpt hos kiosken til «Takk Takk»Amundsen, vekta nede i kjelleren under «Aggis»klovnen som hang i taket hos Ingeborg Lien, trappa ned til Klubb Bjørneparken, alt det spennende de solgte i Oldemor’s Hus eller de mange videosjappene vi hang så mye i på åtti– og nittitallet.

Denne gangen har vi kommet til Arthur H. Haukeli AS / Kongsberg Finaservice

Slik så den ut i 1954. Faksimile

Helt siden 1934 har det ligget en bensinstasjon ved undergangen til Bekkedokk. Før i tida var jo undergangen ved Bekkedokk hovedveien inn til sentrum.

Les også: Hvorfor heter det egentlig: Bekkedokk?

Faksimile

I 1938 ble stasjonen og verkstedet overtatt av Arthur H. Haukeli. Den forhandlet Gulf bensin, drev med lapping, vasking og smøring av biler og hadde «1. klasses ved og trekull på lager».

Stasjonen som lå litt kronglete til da den nye Drammensveien kom, ble så revet og i 1959/1960 tok de i bruk et moderne bygg ved Drammensveien 1.

1951. Widerøe Flyfoto
1952. Widerøe Flyfoto
1964. Widerøe Flyfoto
1964. Widerøe Flyfoto
1969. Widerøe Flyfoto
Foto: Ståle Skau privat

Foruten servicestasjon drev firmaet med forhandling av person-, vare- og lastebiler.

Widerøe Flyfoto
1969. Widerøe Flyfoto
1969. Widerøe Flyfoto
Faksimile
Faksimile

Når de skiftet fra Gulf bensin til Shell, til Fina igjen, har vi ikke klart å finne årstallene på, men i 1989 tok Tore Kristoffersen over stasjonen og da var navnet Kongsberg Finaservice AS.

I 2006 var stasjonen fortsatt eid av Erik Haukeli og ble da leid av oljeselskapet Shell.

I dag kan du fortsatt fylle tanken på stedet gjennom Shell Xpress, men stasjonen drives under navnet Stein Øseth AS.

Det er Stein Øseth og sønnen Håvard Lie Øseth som er daglig ledere. Stein har drevet stedet siden den 1. januar 2012.

Faksimile
1995. Faksimile Tore Moen
Juli, 2018. Skjermdump fra Google

 

Kilder: Laagendalsposten. Kongsberg Handelsstands Forening gjennom 75 år (1895-1970) av Leif Lande, 1969, og Kongsberg Handelsstands Forening (1970-1995) av Gunnar Evje, Gunnar Ruud, Rolf Korvald og Helge Zachrisen, 1995. Nasjonalbiblioteket.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg