Husker du: Brødr. Kristoffersen

I serien: Kongsberg før og nå.

Med en serie bilder og noen ord, ønsker vi i 3600 å ta vare på historiefortellingen om bergstadens handelsstand.

For ved siden av de store bedriftene, er det jo nettopp butikkene som er byens daglige puls og hjerte.

Bygatenes ansikt og fasader har stadig skiftet utseende opp gjennom årene, så det å kunne «bla» tilbake i tid er en gave vi bør ta oss tid til en gang i blant.

I denne serien vil vi ta utgangspunkt i en rekke fasader, butikker og bygninger og fortelle litt om deres historie – for å ta vare på minnene for fremtiden og kanskje trekke litt på smilebåndet en gang i blant.

For hvem kan vel ikke glemme smågodtet man fikk kjøpt hos Dagny’s i Bussedalen, butikken Ingeborg Lien eller vekta nede i kjelleren under «Aggis»?

Denne gangen har vi kommet til fiskebutikken i Rådhusgata.

Arve Kristoffersen, Anton Louis Kristoffersen, Fru Grønli (mora til Walter Grønli) og Svein Kristoffersen. (Takk til Dag Kristoffersen for hjelp med navn). Foto: Korvald, privat

Den kjente og kjære fiskebutikken i «Willmsbakken»* opp til Nytorvet, het opprinnelig Nytorvets Fiskeforretning – og det var på torvet Søren Kristoffersen (født 8.10.1874) begynte å selge fisk.

I 1919 kjøpte han så Rådhusgata 18 og flyttet inn.

Fra 1949 tok så brødrene Louis og Olai Kristoffersen, sønner av Oskar Kristoffersen som var nevø av Søren, over driften og butikken fikk navnet Brødrene Kristoffersen.

Olai døde i 1954 og fra 1963 drev Louis driften alene frem til hans bortfall i 1977.

Louis sønner, Svein og Arve Kristoffersen, tok da over forretningen og holdt den gående til rundt 1996.

I dag er husets fasade ganske så annerledes og de gamle flisene på veggen er erstattet av plank.

[Edit: etter at vi delte saken på Facebook, har det kommet en rekke hyggelige tilbakemeldinger.

Da det ble stekt fiskekaker der, skulle det ha fristet enhver kunde i mils omkrets. De ansatte var visstnok veldig hyggelige å både jobbe med og handle av og da den røde Anglia varebilen ble videresolgt, kunne den bare brukes i tørt vær.

Takk for bidrag!]

Anno 2016. Foto: Bjørn Isaksen, 3600.no

* Bakken har også blitt kalt Willmsbakken etter en familie Willms fra Christiania som eide gården i Rådhusgata 2 i flere generasjoner.

Kilder: Wikipedia, «Du veit du er fra Kongsberg, Facebook».

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg