Latest videos

Sterke anklager fra biskop Deichman

Biskop Deichman (1671-1731) hevdet at det i Sandsvær fantes en liten sjø, og at det på bunnen av sjøen lå en del tyske bergmenn, drept av nordmenn. Sjøen biskopen nevner er sannsynligvis Arudskjerpet, en gammel, vannfylt gruve rett nedenfor Hedenstad kirke. Stedet ble kalt Kirkebakken. I...

Les mer

Feil mann på feil plass?

Geir Loe Winsrygg & Co har lagt ned en dugnad verdt millioner av kroner i gruveåsen, men det er ikke alle som setter pris på innsatsen. Hvorfor er det sånn? Rundt 40 dugnadsarbeidere har lagt ned nærmere 6.000 svette timer for at vi skal kunne oppleve mer av byens stolte...

Les mer

Er det mangel på kompetanse i Kongsberg?

Veldig mange av de mest sentrale jobbene og oppgavene i Kongsberg-samfunnet blir ivaretatt av mennesker som er bosatt i andre kommuner. Hvorfor er det sånn?   Aller først: Dette er ikke et angrep på folka som jobber i Kongsberg og er bosatt i andre kommuner – vi forutsetter at...

Les mer

Sommer i Kongsberg

Kongsberg har et rikt tilbud av aktiviteter, arrangementer og attraksjoner – for alle. I sommer skjer det ekstra mye, både for familier og aktive mennesker som er ute etter spennende lokale opplevelser. Her kan du sjekke ut sommerens aktiviteter. Stollvandring i sølvgruveneI juli...

Les mer