Hittil ukjente inskripsjoner oppdaget i Kongsberg?

Ser du det? Foto: Anniken Tangerud

Plutselig dukket det opp et lite mysterium – og det i hjertet av byen.

Høsten 1969 startet blant andre Arvid Wadd og Per Halvor Sælebakke den betydelige jobben med å registrere de mange inskripsjonene som preger fjell, stein og berg i Gruveåsen og Knutefjellsområdet.

Mye av jobben baserte seg på innsatsen til apoteker Henning Tønsberg, som sammen med sine barn og bekjente registrerte, renset og malte opp en rekke av dem i begynnelsen av 1930-åra.

Formålet til prosjektet i 1969 var å finne frem til alle inskripsjoner fra sølverkstiden på ny for så å fotografere dem, måle dem og plotte dem ned på et kart. De begrenset seg til de som kun kan settes i forbindelse med Sølvverksanlegget.

For det er jo sant slik Per Halvor Sælebakke skriver: «Mange av inskripsjonene er jo rett og slett blitt til, ved at folk hugget inn navn og årstall, på samme måte slik en gjør i dag, når en sitter og hviler på en trestamme og med kniven risser inn sine initialer».

Den solide innsatsen resulterte i en bok som ble utgitt av Kongsberg kommune i 1975.

Den aller eldste inskripsjonen kom umiddelbart etter Kong Christian IVs besøk. Faksimile fra boken En registrering av inskripsjoner i Knutefjellområdet av Sælebakke, Per Halvor. Utgitt av kommunen i 1975.

Nye funn?

I en bergstad som Kongsberg er det ikke overraskende at det også andre steder har blitt hugget inn navn og årstall i stein knyttet til store (og små) hendelser eller simpelthen en dagligdags «jeg var her»-signatur.

Men denne uken ble det oppdaget noen nye inskripsjoner som såvidt oss bekjent (og andre lokalhistorisk interesserte) ikke er registrert noe sted.

3600.no fikk tips og bilder av en leser som ønsker å være anonym og dagen etter var vi på stedet og kan bekrefte funnet.

På noen steinheller rett ved Lågen ikke langt unna Gamlebrua kan man tydelig se at noen med omhu har risset inn både årstall og initialer i noen steinheller.

Noen som kjenner igjen disse initialene? Er det 1811, 1871 eller 1891 vi ser? Foto: Privat

Tidens tann har dessverre gjort at inskripsjonene er noe utydelige. Derfor er det vanskelig å tyde helt nøyaktig hva som står her.

Foto: Privat
Her finner du inskripsjonene. Foto: Anniken Tangerud
Foto: Anniken Tangerud

Odd Arne Helleberg ønsker ikke å uttale seg i saken før han får sjekket den ut nærmere og viser til en oversikt over inskripsjoner fra Norsk Bergverksmuseum (BIB 21.10.2015 rev. 25.10.2018) og forvaltningsplanen over Kongsberg Sølvverks kulturmiljø oversendt Riksantikvaren fra Norsk Bergverksmuseum 16. april, 2018.

Vi har ikke lykkes å finne inskripsjonene i denne oversikten.

Interessant funn

Per Halvor Sælebakke viser stor interesse over funnet.

– Det har jo vært aktivitet knyttet til både jernverk og sølvverk i omgivelsene i nærheten av funnområdet, men det kan likeså være tenkelig at eiere av eiendommen har gjort dette. Jeg skal se nærmere på dette når jeg får anledning, sier han over telefonen.

Han nevner også en mulig sammenheng til ‘navneberg’, men at dette selvfølgelig bare er spekulasjoner.

Navneberg eller skrivarberg er «berg ved gamle ferdselsårer der folk har satt igjen sine signaturer opp gjennom tidene», kan vi lese i lokalhistoriewiki.

I Nedre Eiker ligger det flere slike.

Mange av initialene ser også ut til å ende på en H. Kanskje det markerer et slektskap?

Uansett er synes vi funnet er spennende. Kanskje våre lesere kan komme med opplysninger som kan hjelpe til med å løse mysteriet?

Foto: Privat
I det som nesten kan se ut som omrisset av et hus, ser vi bokstavene AAR og MAR? Igjen. Det er vanskelig å tyde. Foto: Privat

Vi ønsker å takke den anonyme tipseren i denne saken.

Kilder: En registrering av inskripsjoner i Knutefjellområdet av Sælebakke, Per Halvor. Utgitt av kommunen i 1975. Kulturminnet Kongsberg sølvverkBerg, Bjørn Ivar, utgitt av museet i 1993. Lokalhistoriewiki. 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg