Her har Heltzen ligget i 250 år

Foto: Bjørn Isaksen

Etter Michael Heltzens død i 1770 ble det innredet et gravkammer under sakristiet i kirken. I krypten ligger han sammen med sin andre kone og to små barn.

 

Michael Heltzen (født 1712 i Kristiania, død 1770 på Kongsberg) (det opprinnelige navnet var Mikkel Hellesen) var en norsk bergmann. Han var den første norskfødte overberghauptmann, det høyeste embetet innen bergvesenet i Norge. Heltzen grunnla i 1757 det Kongelige Norske Bergseminarium på Kirketorget.

Heltzen var sønn av kjøpmann og rådmann i Kristiania, Helle Mikkelsen og Sophie Cathrine Vogt. Heltzen stammet på både mors- og farssiden fra rike kjøpmannsslekter i Christiania. Michael Heltzen ble sammen med sin eldre bror Poul Heltzen immatrikulert ved Universitetet i København i 1729. I utstedelsen av et kongelig reisestipendium i 1733 (en reise som skulle vare i 7 år) for å studere berg- og forstvitenskap i Tyskland var brødrenes navn endret til Heltzen.

Michael Heltzen kom ved tilbakekomsten til København i 1740 inn i administrasjonen av sølvverket på Kongsberg, etter hvert ble han forfremmet fra bergamtsforvalter til berghauptmann i 1758 og i 1764 ble han oberberghauptmann.

Heltzen grunnla i 1757 det Kongelige Norske Bergseminarium på Kirketorget. Han eide Dyrmyr gård, som han brukte som landeiendom. Han kjøpte en eiendom i Kirkegata, der han bygde en staselig bygning som sammen med to eksisterende bygninger framsto som Michael Heltzens bypalé. Paleet stod der rådhuset ligger i dag. Alle bygningene ble borte under bybrannen i 1810.

Les om – og se tegninger av Heltzens bypalé

Michael Heltzen var en pådriver for byggingen av Kongsberg Kirke. Fra sine studieår i Tyskland hadde han kjennskap til hva som skjedde innenfor europeisk kunst, og det var han som brakte rokokkoen inn i kirkens interiør. For å utføre arbeidet fikk han med seg dyktige kunstnere og håndverkere, som Henrik Bech, Eric Gustav Tunmarck og Niels Thaaning.

Heltzen ble bisatt i den nye gravkjelleren klokken 07:00 om morgenen det året han døde. (Kilden sier ingenting om datoen).

Kilder: Norsk biografisk leksikon. Norske Minnesmerker. Norges Kirker. Kongsberg Kirke. Anders Bugge og Henning Alsvik, Forlaget Land og Kirke, Oslo, 1962. 

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg