Ut på ski: Ravalsjø – Sørmyrseter

Det er fortsatt skiløyper å spore opp og Skrimfjellene kan friste med mange kilometer herlig natur.

Les også: Krøkla på Blefjell og Kongens Gruve Dam-rundt.

Tekst: Bjørn Haavengen. Foto: Svein Ristvedt

Ravalsjø ligger på Raje ca. 500 meter over havet og ca. 23 km syd for Kongsberg sentrum. Adkomst fylkesvei 85 til Heistadmoen, videre ca. 6 km til Rajeveien. Etter 1 km på Rajeveien er det bompenger kr. 50 (kort og mynt) og deretter 5 km videre til parkering ved Ravalsjø.

Se et kart nederst i saken. 

Ravalsjø ligger ved inngangen til Skrim og Sauherrad naturvernområde med mange spennende opplevelser både sommer og vinter. Reservatet er på 123 km² og ble vernet i 2008. Her er det store områder med sammenhengende urørt eller tilnærmet urørt natur, og området har et skogvern.

Skiløypa Ravalsjø til Sørmyrseter er ca, 16 km tur/retur den korteste veien og er en småkupert løype i vekslende terreng gjennom Skrim og Sauherrad naturvernområde.

Løypa starter med 1 km over Ravalsjø, (475 m.o.h) deretter 2 km med stigning opp til Skrimsvann (575 m.o.h). Halvveis oppe i Skrimsdalen kommer den markerte Skrimtoppen sydlige side til syne, her er det ca. 300 meter til toppen, nesten rett opp.

På Skrimsvannet ser en Skrimsetra. Her bodde det en familie med mange barn frem til ca. 1855 og fra 1866 til 1955 var det seterdrift her. På Nedre Urdstjern deler løypa seg, den til høyre er kortest til Sørmyrseter. Løypa rett frem går oppom Øvre Urdstjern og over vannet til man møter den andre løypa, denne runden er et par km. lengre.

Fra Øvre Urdstjern kan man gå til Styggemann, (ca 3,5km) bratt oppstigning opp Urdskleiv, men belønningen og utsikten er stor når man når Styggemann i godvær. Hytta på Styggemann ble bygd av Fritzøe skoger og sto ferdig i 1927, i tørkeperioder på sommeren, var det brannvakt på Styggemann helt fram til slutten av 60-årene. Nå kan hytta leies for overnatting av Tønsberg og Omegns turistforening.

Sørmyrseter er en gammel seter som har vært i bruk fra før 1600-tallet. Siste setring var i 1955. Seterbuene er tatt godt vare på og nesten alle er jevnlig i bruk. Kongsberg og Omegn turistforening har også hytte her som har mye besøk, den ble bygget i 2002 og har 13 sengeplasser, den ligger 200 m sørvest for seterstulen på Sørmyrseter. Fra Sørmyrseter er det skiløype til Omholtseter, avstand ca. 9 km.

Alle skiløyper blir kjørt opp av Raje Sti og Løypeforening som ble startet i 1985 av grunneiere, hytteeiere og lokale fastboende. Disse har sammen med Raje og Skrim velforening siden velvillig stilt opp med midler til maskiner og utstyr. Kongsberg kommune har også noen år bidratt med bensin til snøskuterne, men dette er kuttet ut i 2016.

Raje Sti og Løypeforening kjører ca. 50 km med skiløyper og knytter sammen i nord løypa fra Saggrenda og Landsverkmoen (Bjørndalsrunden). Mot vest til Sveinsbu og Breiset som har forbindelse sydover til Svanstul og mot øst kan en komme til Styggemann, Sørmyrseter og Omholtfjell. I tillegg, når føret tillater det, kjøres fra Dusum til Stølevann for å møte løypa fra Omholtfjell. Alt arbeid med rydding av traseer og kjøring av skiløyper foregår på dugnad.

For de som ønsker en slakere tur enn mot Sørmyrseter, anbefaler vi en runde rundt Ravalsjø. Her er det flott.

Raje og Skrim er et flott turområde hvor alle er velkomne. Vis hensyn til viltet så hundeeiere bes om å holde hundene i bånd så vanskelige situasjoner ikke oppstår og at vi alle tar hensyn til hverandre og til naturen.

God tur!

3600.no

Se alle innlegg