Det handler om å utgjøre en forskjell for folk

ASVO Kongsberg AS fyller 30 år i 2018, og det vil de feire gjennom hele året i en serie artikler på 3600.no som lar oss bli kjent med de mange varierte og spennende avdelingene/tiltakene deres, de ansatte og arbeidstakerne.

Les også: Vi er så mye mer enn du tror. 

Felles for hele ASVO er et stort engasjement for menneskene og byen de er en del av.

I dag sysselsetter ASVO Kongsberg over 100 personer i et stort spekter av avdelinger som driver med alt fra trykk, pakking, montering, vedsalg, salg av fruktkurver, butikker med mer. Se forøvrig deres hjemmeside for mer informasjon. 

ASVO jobber tett sammen med NAV og tilbyr arbeid og tjenester til personer som har behov for å avklare sine muligheter i forhold til arbeid, eller som har et ønske om å komme seg i aktivitet. Dette gjør de for å gi alle typer mennesker en sjanse, en trygg arbeidsplass og en aktiv og meningsfull hverdag.

Denne måneden har vi kommet til I Gang. 

Lunsj ved Kolsjø. En av hyttene I Gang fører tilsyn ved. Foto: Asvo

Den 1. januar, 2017, ble det en lovfestet aktivitetsplikt for alle under 30 år som søker økonomisk sosialhjelp. Det innebærer at alle som får innvilget denne stønaden fra NAV i all hovedsak får et krav om aktivitet.

På Kongsberg tilbyr ASVO et slikt tilbud i nært samarbeid med NAV. Arbeidsoppgavene er først og fremst samfunnsnyttige og oppdragsgivere er blant annet Laagdalsmuseet, Labromuseet, Kommunen, Statsskog og ASVO-Kongsberg.

Prosjektet startet allerede i mai, 2016.

Elin Dahlskås. Foto: Anniken Tangerud

– Vi visste jo at aktivitets-plikten ville komme den 1.1, 2017, så vi lå litt forkant, forteller Elin Dahlskås, avdelingsleder ved økonomisk rådgivningsavdeling i NAV Kongsberg, til 3600.no og fortsetter:

– Politikerne i Kongsberg innvilget penger i budsjettet 2016, slik at vi kunne kjøpe dette tiltaket fra ASVO allerede da. De forstod hensikten med og helheten i et prosjekt som dette. De var like opptatt av menneskene det var snakk om, og at dette er et gode for dem. De var ikke primært opptatt av det økonomiske i det, men at personene som er involvert får et bedre liv og at det å være i aktivitet er et gode i seg selv, forklarer Elin og gir honnør til politikerne i byen.

– Grunntanken i dette tiltaket, er altså det å være i aktivitet eller det å jobbe er viktig i seg selv, understreker hun.

– Så fort de har kommet hit til ASVO og kjent på fellesskapet, det å ha noe å gå til, noen å prate med, ser de hvor sunt og meningsfullt det er, forteller Liv Nørsti, veileder ved I Gang.

«Så fort de har kommet hit og kjent på fellesskapet, det å ha noe å gå til, noen å prate med, ser de hvor sunt og meningsfullt det er»

Oppgavene varierer veldig: fra raking og rydding i skog og mark, sette opp stakittgjerder, malejobber, tilsyn av utleiehytter til det å hjelpe eldre med å flytte eller til hyggeoppgaver på pleiehjem.

Liv Nørdsti. Foto: Anniken Tangerud

– Jeg synes det er kjempestas å se de fysiske sporene vi legger fra oss når vi er ute og jobber: når du ser Lågdalsmuseet striglet, det nye gjerdet ved lekeplassen i Sandsværveien malt eller hjulstuene i Sølvverksskogen ryddet, så blir du veldig stolt. Samtidig er det mye arbeidsglede i å se en gjeng jobbe godt sammen og se dagen bli snudd, forklarer Liv varmt.

Jobbene de gjør gir gode ringvirkninger.

– Arbeidet vi gjør i Sølvverksskogen for Statsskog er helt gull. Her rydder vi rundt hjulstuer og steinmurene du ser på kryss og tvers og får frem de gamle kulturminnene. Her får du være i fysisk aktivitet ute i naturen og ser resultatet av innsatsen din umiddelbart.

 

– Ved siden av at deltakerne blir veldig godt kjent med byen sin, får de mange fornøyde tilbakemeldinger fra folk som er på tur. Det skaper en stolthet, smiler Liv og forteller at hun og de to andre veilederne ved I Gang, Jan Rustgård og Petter Nerdrum, på mange måter også blir ambassadører for Kongsberg.

Saken fortsetter under bildene 
Bygging av ny bru i Svartås. Foto: Asvo
Rydding av kulturminner/hjulstuer oppe ved Gruveåsen. Foto: Asvo
Setter opp nytt gjerde i Sandsværveien. Foto: Asvo

Gledestårer

Elin har jobbet på NAV siden 2004 og er nå avdelingsleder i økonomi og rådgivnings-avdelingen. Hun har blant annet ansvaret for I gang og ser at det er et prosjekt som nytter.

14 år med å hjelpe mennesker, hva gir det deg?

– Vi på NAV jobber med mange ting som er veldig tungt, med mennesker som er i veldig vanskelige livssituasjoner, så det at noen lykkes med å komme seg ut i jobb eller kommer seg videre på et eller annet vis, det er det som gjør at vi går på jobb hver eneste dag. Det er fordi vi får suksesshistoriene. De motiverer oss veldig og er svært givende, innrømmer Elin varmt.

– Det blir mange gledestårer, skyter Liv inn og fortsetter: – Senest nå på et møte på tirsdagen var det noen gladsaker på bordet og da blir vi veldig rørt.

– Det er de vi jobber for og vi er heldige som kan jobbe med noe som faktisk utgjør en forskjell for folk. Her har vi muligheten til å hjelpe folk som trenger støtte, understreker Elin.

«Vi er heldige som kan jobbe med noe som faktisk utgjør en forskjell for folk»

Samtidig mener Elin det er personen selv som er nøkkelen til gjøre endringer i livet sitt.  

– Men vi kan legge til rette for at man kommer seg litt videre og at de ser sin egen verdi i en større sammenheng, forklarer hun.

Saken fortsetter under bildet. 
Fra dyreslippet ved Lågdalsmuseet. Foto: Asvo

Et viktig bidrag

Gry Charlotte Ljøterud Andersen. Foto: Bjørn Isaksen
Gry Charlotte Ljøterud Andersen. Foto: Bjørn Isaksen

En av de mange fornøyde oppdragsgiverne som ofte benytter seg av I Gang, er Lågdalsmuseet.

Museet får hjelp til alt fra å gjøre uteområdet fint til det tradisjonelle dyreslippet om våren og har samarbeidet med I Gang ASVO siden 2. mai 2006.

– I Gang har lagt ned mye arbeid med å rydde løkkene og resten av friluftsmuseet før sesongstart. De har luka, klipt kanter, slått gras, rydda kvist, raka og frakta bort rusk og rask. De har kosta grus rundt inngangspartiene, trapper og lignende. De har også vært behjelpelige med å rydde og sette uteområdet i stand før større arrangement som «Labrodagen» og Lågdalsmuseets store gårds- og håndverksdag, forteller Gry Charlotte Ljøterud Andersen, avdelingsleder og distriktskonservator ved museet, begeistret til 3600.no

– De har også vært med på å vedlikeholde gamle benker og hjulpet med å holde det i orden rundt Bomstua i Lurdalsveien med kantklipp og raking og innvendig husvask, smiler hun.

Gry Charlotte ser hvor verdifullt en mulighet som dette er – både for museet og deltakerne. 

– Det er viktig å bidra til at I Gang får variert arbeidspraksis og at de er del av et større arbeidsmiljø, og ikke minst at de ser resultatet og nytten av det arbeidet de utfører, forklarer Gry Charlotte.

– Det har fungert veldig fint, spesielt ved at de har hjulpet til når vi har hatt behov for ekstra arbeidskraft i forbindelse med arrangement, dyreslipp og forberedelse av sommersesongen. ASVO gjør en uvurderlig jobb med å gjøre dagene interessante og varierte for de som deltar i «I Gang».

Hva betyr et slikt samarbeid for Lågdalsmuseet?

– Vi har bare hatt positive erfaringer. De har avhjulpet oss i en travel arbeidshverdag før større arrangement og start på sommersesongen. Det har også vært trivelige folk å jobbe sammen! avslutter hun og smiler.

Stor suksess på Kongsberg

I Gang har også mye fokus på jobb. Hver uke har de fagdager hvor deltagerne får jobbe for eksempel med CV og søknader. På bakgrunn av interesser kommer mange av deltagerne ut i praksis, og flere av våre tidligere deltagere har fått jobb

– ASVO har jo i veldig mange år jobbet med arbeidsformidling, så vi har et sterkt nettverk og har mange, gode kontakter i kommunen, ved museene og i næringslivet. I tillegg bruker hver enkelt ansatt her sine kontakter for å skape den kontakten. Her hjelper alle hverandre. Alle som jobber på ASVO, prater hverandres tiltak opp og frem og hjelper hverandre til å få folk til steder som kan gi de muligheter, forklarer Liv ivrig.

Av de 114 menneskene som har deltatt i prosjektet i løpet av de første 16 månedene, har 26 fått fast jobb, 13 tatt videre utdanning og 25 gått videre til andre tiltak hos NAV.

Med andre ord har prosjektet hatt stor suksess i Kongsberg.

– Det som gjør at dette er i særklasse på landsbasis, er kombinasjonen mellom praktisk arbeid, og fagdager med tid til individuell oppfølging. I tillegg samarbeider vi tett med Nav for å finne den beste veien for hver enkelt. Det er en av nøklene bak suksessen, understreker Liv.

Arbeidsoppgavene hos I Gang blir alltid tilpasset den enkelte. Så om deltakeren ikke kan delta på fysisk arbeid, finner man andre løsninger.

– Det som er så bra med at det er ASVO som har dette tiltaket, er deres interne arbeidsplasser. Her har du butikker, snekkerverksted, sykkelverksted– som I Gang også kan bruke som en tilrettelegging, poengterer Elin.

– Samtidig ser vi på tiden her som en forberedelse på arbeidslivet. Vi tar stadig opp dette med hva de selv kan gjøre for å trives på jobb, forklarer Liv.

Fikk lærlingplass

Ahmed Mahomud Ali Hassan. Foto: Privat

At det nytter, er det ingen tvil om.

Hun refererer til Ahmed Mahomud Ali Hassan. I dag har han en læreplass som elektrikerlærling hos Forenede Montører i Kongsberg.

– Det er ikke lett å få lærlingplass i en av byens største totalleverandører av el-tjenester, så jeg har fått en stor sjanse, forteller Hassan ivrig og stolt.

Hassan er en aktiv og glad person og allerede fra første dag, så veilederne hvilke muligheter som lå i ham.

– Jeg ville så mye og de så det i meg. Ikke lenge etter ringte de Jarle Popperud i Forenede Montører og gav meg beskjeden om å møte opp der dagen etter klokken 10. Jeg var veldig glad, men også litt nervøs fordi jeg trodde de skulle spørre meg masse om elektrofaget, så jeg forberedte meg så godt jeg kunne. Men møtet var først og fremst for å se hvem jeg var som person og etterpå tilbød de meg en lærlingplass. Jeg ble så veldig, veldig glad den dagen. Jeg forventet aldri at dette ville skje meg, smiler Hassan takknemlig.

I dag er han utrolig glad for den sjansen både NAV, I gang og Jarle gav ham på veien til fast jobb og han er ikke alene.

– Forleden dag kom en annen kar innom som var veldig glad for å se seg meg. Han kom for å takke oss for den hjelpen vi gav ham i fjor sommer da han fikk praksisplass i en bedrift og fikk vist seg frem.

– 1. februar skrev han en kontrakt for fast arbeid. Det er så koselig. Da ser du at det nytter. Du blir både stolt og rørt, forteller Liv og smiler.

Det er slike historier som gjør I Gang så viktig, og Liv som har jobbet på ASVO i syv år nå, simpelthen gløder da vi spør henne hva det beste med jobben hennes er?

– Å få jobbe med folk rett og slett. Den arbeidsgleden og den arbeidsmoralen og det miljøet som er her på ASVO er helt unikt, skryter Liv.

– Tenk så heldige vi er som får lov til å jobbe med folk som gleder seg til å komme på jobb. At man i tillegg får jobbe med noe som er meningsfullt, som gir så mye tilbake, er veldig givende, avslutter hun.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg