Hålke? – Lions Club Kongsberg Vest fryder seg

Jobber utallige timer for humanitært arbeid. Foto: Ole Christian Ous

Kongsbergvinteren bringer mer og mer en blanding av snø, regn og is og glatte veger. Noen gremmes mens andre trives.

Tekst: Ole Christian Ous

En gjeng på mellom 10 til 15 av medlemmene i Lions Club Vest har møttes jevnlig siden i fjor høst i singellageret hos Svene Pukk. Klubben er igjen i gang med sin årlige dugnad for å produsere strøsingel for sikker gange i gårdsplasser og innkjøringer.

Klare for singelfylling. Foto: Ole Christian Ous

Med jevne spadetak fylles sekk etter sekk med tørr singel, surres forsvarlig og legges tilhenger for transport til forhandlere eller lager.

Passende pauser fylles med hyggelig prat, gode kopper med kaffe og noe å bite i.

Det er en godt voksen gjeng som møtes. Her tar alle et tak uansett om alderen passerer både 70 og 80. Men vi har godt av mosjon og jobber med humør.

Jevne spadetak og surring. Foto: Ole Christian Ous
Velfortjent kaffepause. Foto: Ole Christian Ous

Vi startet friskt allerede i september i fjor for å legge opp et passe lager. Så kom vintermånedene med stadig nytt hålkeføre.

Det førte til at forhandlerne våre gang etter gang har hatt behov for nye forsyninger.

Stolt dugnadsgjeng. Foto: Ole Christian Ous

Utallige dugnadstimer

Sekker stues på tilhenger. Foto: Ole Christian Ous

Dugnadstimene har blitt mange, men vi har gått på med friskt mot og fylt opp hver gang vi ser beholdningen tømmes hos forhandlerne. Per dato nærmer vi oss 3000 sekker produsert for salg med nær 450 timers innsats.

– Vi retter en stor takk til Svene Pukk, Shell Express og Shell Friedland bensinstasjoner samt Rema og Kiwi Kongsbergbutikker som støtter oss godt rundt produksjon og salg, understreker gjengen.

Humanitært arbeid

Dugnadsopplegget startet for rundt 15 år siden og har gitt klubben et godt økonomisk grunnlag for å kunne drive humanitært arbeid.

I 2020 har Lions Norge igjen en Røde Fjær innsamling aksjon. Helt tilbake i 1960 årene har Lions støttet Helsesportsenteret på Beitostølen.

Nå skal det bygges et «Lionshus» – et familie- og kompetansehus. Hit går mye av strøsingel inntektene våre og her trenger vi godt med støtte fra Kongsberg når innsamlingen går senhøst i år.

Men Lions støtter også en rekke andre tiltak både innlands og utenlands. På Kongsberg har klubben vår de siste årene gitt tilskudd til prosjekter hos byens alders- og sykehjem, bo- og behandlingshjem, flyktningarbeid, Bymisjonen og Utekontakten. Utenlands er det prosjekter innen helse, fattigdomsbekjempelse og flyktningarbeid og katastrofearbeid som får støtte.

 

3600.no

Se alle innlegg