Gode møteplasser

Foto: Bjørn Isaksen

Kølabånnparken ligger som en oase ved Nybrufossen.

De siste årene har parken steg for steg blitt forvandlet til et av bysentrums mest besøkte aktvitetsområde og møteplass. Her er det lett å trives – for både store og små.

Se bildespesial her.

Om sommeren fremstår parken som et eldorado for leke- og treningsglade i alle aldre. Om vinteren er skøytebanen meget godt besøkt. Parken har til en hver tid tilgjengelig leker og utstyr for utlån – basert på tillit. Så om du ikke har egne skøyter eller stylter, kan du få låne fra parkens utstyrslager og prøve det ut i Kølabånnparken.

Parkene og møteplassene i Kongsberg er hele tiden i utvikling. I Kølabånnparken dukker det stadig opp nye lekeinnstallasjoner, flere benker – og snart kommer det en ny minigolfbane.

Som navnet forteller har det tidligere vært drevet kullbrenning i området. Kullbrenningen startet umiddelbart etter at Sølvverket ble etablert i 1624, og var i drift fram til 1819.
Sølvverket hadde behov for store mengder kull i forbindelse med smelteprosessene i ”Smeltehytta” og til smiene rundt i byen. Egne kullbrennere skulle sørge for tilstrekkelige forsyninger, og det oppstod tidvis konflikter, da de selvfølgelig forsynte seg av den skogen som var nærmest og lettest tilgjengelig.

Denne skogen ville Sølvverket også bruke som fyrsettingsved og bygningsmaterialer, derfor ble det lagt begrensninger på hvor kullbrennerne kunne forsyne seg av skog.

Lågen var sentral som transportvei for tømmeret. Derfor ble kullbrenneriene lagt ved elvebredden, slik som her ved Kullebunnen nede ved Nybrufossen. Sølvverket begynte etter hvert å kjøpe kull av bøndene i distriktet.

Kølabånnparken blir driftet av Kultur- og velferdstjenesten – Kongsberg kommune.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg