Inspirasjon: Gjør en forskjell 

Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen
Gry Klippenberg. Foto: Tomas K. Larsen

Bevisst selvledelse

 

Å lede er krevende og alle har en mening om ledere!

En leder stilles daglig overfor tøffe krav både til å drive business og til å drive mennesker, og alle har sine meninger om hvordan lederen er.

I en lederartikkel nå nylig leste jeg at vi mennesker trenger seks gode tilbakemeldinger for å svelge én dårlig, hva skal til for å samle så mange?

Vi har alle et ansvar for vår egen ledelse, vi har alle ansvar for å drive oss selv fremover, hver dag – hver uke.

Hvis vi har en bevisst holdning til våre talenter og egenskaper og utnytter de, hvis vi ser hvilke svakheter som hindrer oss og hvilke styrker som gir oss muligheter og bruker disse.

Når vi kjenner våre sterke sider og egenskaper, kan vi bidra til å gjøre en forskjell både for oss selv og andre.

 

Søk også å finne balansen mellom hva (hvem) som gir og hva (hvem) som tar energi, da vil de gode tilbakemeldinger stå i kø og vi opplever å komme i en slags flyt-tilstand.

Å være i en flyt-tilstand beskrives som en tilstand hvor tid og sted nesten opphører og vi er helt oppslukt av oppgaven. Når vi flyter er vi løsningsorienterte, kreative, intuitive og modige. Handling og oppmerksomhet smelter sammen og prestasjonene mangedobles, vi er rett og slett på vårt beste og det blir det gode tilbakemeldinger av!

Og ikke nok med det, men flyt står i direkte sammenheng med glede og gir uten tvil positiv effekt på oss i form av helse- og trivselsfaktorer.

Denne tilstanden kan vi alle oppleve, eller søke å gå inn i, men hva som skal til for å komme der er ulikt fra person til person.  Tipset er ikke å lære av andres oppskrift, men søke din egen flyt gjennom å lede deg selv slik du best vil ledes.

 

God uke fra Alba-gk, Gry K.

3600.no

Se alle innlegg