Denne gjengen stråler dugnadsglede!

Oddvar Grongstad Foto: Eva Jeanette Johnsen

Ute i skog og mark rundt Kongsberg kan du titt og ofte møte på en gjeng som er ute å «pusler litt».

I mange år nå har Bystikomiten holdt på i stinettet rundt sentrum. Målet er ha gode stier for alle kategorier av turgåere.

Tekst: Ingunn Hagen Våer

Når en av gutta svinger innom kontoret i Hyttegata har de gjerne en oppdatering. Det kan være laget en bru eller renska opp noen kilometer med sti.

De siste 3 årene har det vært et stort arbeid i å bytte skilt og oppgradere skilting av stier rundt Kongsberg. Dersom du har sett de grønne fine skilta som har kommet opp rundt omkring er det mest sannsynlig en fra Bysti som har vært ute på dugnad. Skiltprosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg og Omegns Turistforening, Kongsberg Kommune, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

Oddvar Grongstad Foto: Eva Jeanette Johnsen

Hvor mange skilt som er byttet og hvor mange som har kommet opp nye, har vi ikke tallene på, men det er flere 100 skilt. Og flere kommer!

I Kongsberg har vi store områder som er fantastiske turområder, og som også er full av historie og synlige minner. Sammen med andre, som park og idrett i Kongsberg kommune og Frivillighet sentralen, blir stinett og løyper oppgradert og vedlikeholdt. Bysti har ansvar for stier i områdene

 • Funkelia- området med Storåsen- Ringtjern- Tangentjern- Kampenhaug og Speiderroa.
 • Raumyr-området med Kampestad- Fauleplass og Sulusåsen.
 • Området fra Madsebakken og innover mot Crossbanen.
 • Gamlegrendåsen med Stalsberg- Bjørndalsmyr- Majorplassen.
 • Funkelia i retning Knoffemyr- Svartåstjern- Bergmanstien- Korset
 • Begge sider av Lågen fra Gomsrud industriområde og ut til Labro
Foto: Mette Martinsen

Oddvar er leder i komiteen og han forteller «Medlemmene holder en oversikt over stiene, men er også takknemlige for tilbakemeldinger fra publikum som måtte oppdage at ting kanskje kan forbedres eller som trenger vedlikehold»

Prosjekter som bysti har hatt de siste årene er mange, men noen av de som folk nytter godt av er

 • Nye benker ved Haus Gabel-åsen (samarbeid med kommunen rundt Rundtjern)
 • Store utbedringer langs stien på østsiden av Tangentjern. Rekkverk og plannering av stien
 • Utarbeiding av Labbeløyper til glede for mange turgåere på vinterstid
 • Tett oppfølging av utbyggingsprosessen på Kampestad og tilrettelegging av nye stitraser
 • Vi er tett på kommunen og Bane Nord i forbindelse med nedgang fra Jernbanebrua til Lågenstien
 • Vi jobber for grønne lunger, stier fra alle boligområder og friluftsområder. Blant annet jobbes det fortsatt for området ved «flyplassen»
Bysti dugnad Tangentjern september 2016. Foto: Kjell Dalviken

Bysti har ikke bare ansvar for vedlikehold av stiene, de jobber også tett på kommunen og andre aktører i prosesser som høringer og planer. Tidligere het denne delen av Bystien Naturverngruppa, men nå er de en del av Bysti. Kongsberg og Omegns Turistforening er en høringspartner ikke bare i Kongsberg Kommune, men i alle kommunene vi har medlemmer og hytter. Det gjør at områdene man skal være oppmerksom på er mange og kompetansen hos de frivillige som gjør denne jobben er stor. I motsetning til det praktiske arbeidet, som i stor grad handler om det sentrumsnære i Kongsberg, holder de oversikt over reguleringsplaner både i Buskerud og Telemark.

Sommer 2017 Haus Gabelåsen. Foto: Kjell Dalviken

Et lite utsnitt av avisoppslag om foreningens naturvernengasjement gir et blikk på hvor mange saker og områder det jobbes med. Forsvarets beltevogntrase på Heistadmoen fikk i sin til stor oppmerksomhet, utbygging av fjellområder har også vært diskutert og behandlet. Ildsjelene som jobber med dette er pensjonister, men vi håper at yngre også vil melde seg å delta i arbeidet med å opprettholde den flotte naturen og mulighetene vi har rundt i vårt distrikt. Kanskje kan det Grønne skiftet være med å bevisstgjøre yngre om verdien av å påvirke?

I 2017 består denne gjengen av 17 stykker, men opp igjennom årene har det vært mange som har deltatt aktivt i denne gjengen. Dugnad gir sosialt fellesskap, mening i hverdagen og en følelse av å være til nytte. Turistforeningen er frivillig dugnad, og denne gjengen stråler dugnadsglede!

Trapp langs Lågen på plass. Ikke langt fra Veungsdalen. Foto: Kjell Dalviken

3600.no

Se alle innlegg