Frivillig i Røde Kors: besøksvenn med hund

Vi ønsker å hylle frivilligheten i Kongsberg og det imponerende arbeidet som legges ned hvert år ved å la våre lesere bli kjent med noen av de som jobber i kulissene.

Janne Wisting fra Kongsberg, med hunden Tarzan.

Av Siw Torsteinsen

Frivillig i Røde Kors som besøksvenn med hund. Jobber til vanlig i barneverntjenesten.

Janne og Tarzan klare til å glede beboere med besøk på Skavangertun. Foto: Siw Torsteinsen.

Hva gjør man som besøksvenn med hund gjennom Røde Kors?

– Som besøksvenn med hund bruker jeg litt av min tid, og min hund, på andre. Vi har fått tildelt et fast oppdrag som Tarzan og jeg besøker. Akkurat nå er vi på Skavanger sykehjem. Formålet er å bidra med et positivt avbrekk til et annet menneske som av ulike årsaker har behov for, og ønske om kontakt med hund og en besøksvenn.

– I det oppdraget bruker vi som er besøksvenn med hund hunden vår som redskap i kontakten med et annet menneske. Noen ganger blir den direkte kontakten mellom hunden og mennesket det viktigste, som berøring, kos og prat. Mens andre ganger er menneskemøtet viktigst, og hunden litt i bakgrunnen.

– Vi kan besøke både enkeltpersoner i deres hjem, og grupper eller enkeltpersoner i ulike institusjoner. Som tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede, sykehjem, institusjoner og så videre. Det kan være ulike årsaker til at noen ønsker besøksvenn med hund, som for eksempel sykdom eller ensomhet.

Hva gir det deg å være frivillig?

– Denne aktiviteten gir meg og Tarzan mye! Jeg ser at det skjer noe positivt hos de vi besøker. Kontakten med hund ser ut til å ha en positiv effekt på de fleste. Flere som har fremstått som passive og noe «utafor» har koblet seg på, snakker med og stryker på hunden når vi er i kontakt. Det har også fått igang samtaler med flere som ellers er stille.

– Tarzan er en veldig sosial fyr, som trives godt med slike oppdrag, så jeg tenker at det gir han mye også. Dette er en aktivitet vi har sammen, og det er fint.

Hvorfor, og hvordan begynte du som frivillig i Røde Kors?

– Jeg var aktiv i Røde Kors som barn og ungdom, og har et veldig positivt forhold til organisasjonen. Jeg er vokst opp med at det er naturlig å stille opp som frivillig i samfunnet, og bidra der det er behov. Så dette er en etablert verdi hos meg.

– Da jeg fikk vite om Røde Kors sitt tilbud om opplæring for å bli besøksvenn med hund, følte jeg det ble veldig rett for meg og Tarzan, og at det var et sted vi kunne bidra. Vi fikk et veldig bra kurs, og det er fint å kunne bidra med noe positivt for andre!

Hvorfor vil du anbefale det til andre?

– Jeg anbefaler andre å bli besøksvenn med hund om de har en hund de tenker kunne passe i kontakt med andre. Det er en god opplæring, og det er godt å kunne gjøre noe positiv for andre. Det krever lite av min tid.

Hvem synes du vi bør snakke med neste gang, og hvorfor?

– Jeg synes dere bør snakke med de som driver med Enestående familier! De tilbyr aktiviteter i fellesskap for foreldre som ofte er alene med sine barn. Det er økonomisk støttet, slik at de som ikke har så mye å rutte med, kan ta med barna sine på aktiviteter de ellers ikke ville kunnet. Samtidig som de deltar i et fellesskap med andre barn og foreldre.

Samspillet mellom eier og hund er viktig, og om du har en sosial og rolig hun er dette en fin aktivitet å gjøre sammen, forteller Janne. Foto: Siw Torsteinsen.
Janne anbefaler å være besøksvenn med hund. Det tar lite tid, og gir meg mye igjen, forteller hun. Foto: Siw Torsteinsen.

3600.no

Se alle innlegg