Frivillig i Kirkens Bymisjon

Vi ønsker å hylle frivilligheten i Kongsberg og det imponerende arbeidet som legges ned hvert år ved å la våre lesere bli kjent med noen av de som jobber i kulissene.

Av Siw Torsteinsen

Hanne Bråthen Herland

Student, fra Kongsberg. Frivillig i aktivitetscafeen og på nyoppstartede Tråkka cafè i Kirkens Bymisjon.

Hva gjør man som frivillig i aktivitetscafeen?

– Jeg er med som fast frivillig i en aktivitetsgruppe hvor vi tilrettelegger ulike aktiviteter for en gruppe. Gruppen bestemmer aktiviteter de har lyst til. Vi går blant annet turer, padler kajakk, spiller biljard, hesteridning, drar på kunstutstilling, og brenner bål på tur for å nevne noe.

– I tillegg er jeg ringevikar i Tråkka cafè som åpner nå i november i Isaksens gamle lokaler.

Hva gir det deg å være frivillig?

– Det gir meg veldig mye, i form av at jeg blir kjent med mange nye mennesker i ulike aldre. Videre setter jeg stor pris på å være en del av en gruppe frivillige slik jeg er her i Kirkens Bymisjon.

– Jeg vil også trekke frem alle de nye og gode opplevelsene og tankene det gir meg å være frivillig, spesielt i møte med de vi tilrettelegger for.

En ny verden

Hvorfor, og hvordan, begynte du som frivillig hos Kirkens Bymisjon?

– Jeg har vært frivillig siden mai i år, og jeg må si at det er en ny verden som har åpnet seg for meg.

– Det virker som det er sterke bånd til frivillig arbeid her i Kongsberg. Jeg har gjort mye frivillig arbeid gjennom barnas aktiviteter gjennom årene, men jeg ønsket å bidra mer nå som de er blitt større. Og jeg tenkte på hvor jeg kunne bidra, og jeg hadde merket meg Kirkens Bymisjon som en organisasjon som jeg vet gjør veldig mye bra her i byen, og også over hele landet. Det er en organisasjon jeg brenner for.

– Jeg var litt usikker på det med livssyn siden jeg ikke er troende selv, men det forstod jeg ikke var noen hindring for å være frivillig. Så hadde jeg litt tilfeldig en samtale med noen i organisasjonen en dag, og etter det tok jeg kontakt.

Hvorfor vil du anbefale det til andre?

– Det er veldig meningsfylt, og ikke minst lærerikt å være frivillig. Du får nye bekjentskaper du kanskje ikke ville fått ellers, og kommer i kontakt med mange nye mennesker.

Hvem synes du vi bør snakke med neste gang, og hvorfor?

– Da synes jeg dere bør snakke med noen som er besøksvenn gjennom Røde Kors. Det er et tilbud jeg ikke visste om, men gjennom en samtale jeg hadde med en besøksvenn fikk jeg vite mer om det flotte tilbudet!

Hanne i Tråkka cafè som åpner i november.

 

3600.no

Se alle innlegg