Frivillig i KIF snowboard!

Vi ønsker å hylle frivilligheten i Kongsberg og det imponerende arbeidet som legges ned hvert år ved å la våre lesere bli kjent med noen av de som jobber i kulissene.

Av Siw Torsteinsen

Per Willy Hegge, fra Setermoen, bodd i Kongsberg i 12 år. 

Frivillig i KIF snowboard, jobber til vanlig som paramedic i ambulansetjenesten.

Per Willy Hegge i Funkelia der han jobber med helse og sikkerhet under KIF snowboard sine arrangement. Foto: Siw Torsteinsen.

Hva gjør man som frivillig i KIF snowboard?

– Alt mulig fra organisering og styrearbeid til gjennomføring av ulike arrangementer med alt det innebærer og pølsesteking. Og pølsesteking skal en ikke kimse av!

– Jeg jobber mest med arrangement, hvor jeg også bruker min fagkompetanse i sammenheng med renn hvor jeg har ansvar for helse og sikkerhet under de ulike arrangementene. Så driver jeg også med risikokartlegging, som innebærer å vurdere risikoen på de ulike arrangementene.

– Som frivillig må en trå til der det trengs rett og slett. En del er drift og organisering med å skaffe midler for eksempel, til gjennomføring av arrangement med løypevakter og ulike stasjoner som trengs. Vi er vel rundt 50 til 60 frivillige under arrangement. Det er en enorm innsats som legges ned av denne flinke gjengen.

Hva gir det deg å være frivillig?

– Det gir meg noe på to plan. Jeg har egne barn som kjører, så det gir mine barn mulighet til å kunne delta. Uten at noen stiller opp så får de ikke mulighet til det. Vi får også ekstra tid sammen gjennom denne aktiviteten, jeg og barna. Ikke fra hverandre.

– Og så er det noe med det å bidra til den store gruppen som også er veldig givende.

Hvorfor, og hvordan begynte du som frivillig i KIF snowboard?

– Det var via egne barn, jeg har aldri kjørt snowboard selv. Eller det vil si, jeg har prøvd, og jeg har den største respekt for de som kjører for å si det slik.

– Begge barna kjører i dag, og både jeg og kona er involvert som frivillige i KIF snowboard.

Hvorfor vil du anbefale det til andre?

– Generelt er det å være frivillig og kunne bidra til andres positive opplevelser, eller andres ve og vel, svært givende. Det gir meg mye personlig. Jeg har vært frivillig også andre steder over flere år, og det gir meg mye.

– Jeg tror det gjelder for de fleste som er frivillige at det å gjøre noe for noen andre, ikke bare for seg selv føles givende.

«Det er gøy å kunne være med å bidra til mye glede blant de unge her i byen».

Frivillig arbeid gir Per Willy mye, og rundt om i skisenteret hvor han tilbringer mye tid møter han ofte på kjente. Foto: Siw Torsteinsen.

3600.no

Se alle innlegg