Frivillig i Hjerter i Sentrum

Vi ønsker å hylle frivilligheten i Kongsberg og det imponerende arbeidet som legges ned hvert år ved å la våre lesere bli kjent med noen av de som jobber i kulissene.

Av Siw Torsteinsen

Vidar Myrvold. Opprinnelig fra Hamar, bodd i Kongsberg i 21 år og er arbeidssøkende.

Det gir Vidar mye å være frivillig i Hjerter i Sentrum, ikke minst det sosiale. Foto: Siw Torsteinsen.

Hva gjør man som frivillig i Hjerter i Sentrum?

– Hjerter i sentrum er et tverrkirkelig matutdelingsprosjekt i regi av Kongsberg Bibelsenter. Vi jobber ut i fra Misjonskirkens lokaler og har matutdeling to ganger i måneden.

– Jeg er med og henter mat til vårt prosjekt, både i Oslo og lokalt her i Kongsberg. Vi deler ut mat på torsdager, i partalsuker. I tillegg organiserer jeg mye av matbeholdningen internt på huset med utpakking og sørge for at alt er på rett plass, samt holde oversikt over hva vi har.

– På matutdelingsdager har jeg ansvar for å ønske alle velkommen, og krysse inn de som kommer på lister.

– Ellers er det oppgaver som å pakke alle eskene med mat som skal deles ut, og oppgaver i vår kontaktcafé. Vi har også verter som slår av en prat med de som kommer, viser omsorg og kanskje tar en kaffekopp over en god prat.

Medmenneskelighet

Hva gir det deg å være frivillig?

– Jeg har vært frivillig i mange år, på ulike steder. Det gir gir meg veldig mye med det sosiale, og det kollektive gjennom frivilligheten.

– Det er å bistå andre uten å forvente noe tilbake, gjøre noe av god vilje uten at det er noen forventninger er en god følelse.

Hvorfor, og hvordan begynte du som frivillig i Hjerter i Sentrum?

– Det var faktisk gjennom egen erfaring og bruker av tilbudet jeg kom inn i Hjerter i Sentrum. Siden jeg var arbeidssøkende med tid ledig spurte jeg om de trengte flere frivillige. Og siden har jeg vært med, og blitt mer involvert etterhvert.

Hvorfor vil du anbefale det å være frivillig til andre?

– Det å yte noe for andre ut fra seg selv, i eget tempo og med noe som er lystbetont er noe jeg kan anbefale til andre.

» Å være frivillig gir en noen positive opplevelser som jeg tror er bra for oss mennesker.»

Ny forsyning med matvarer er hentet i Oslo og klar for å lesses av før utdeling. Fra venstre: Robert Hansen, Eduard Eliassen og Vidar Myrvold. Foto: Siw Torsteinsen.

3600.no

Se alle innlegg