Frivillig i Enestående familier

Vi ønsker å hylle frivilligheten i Kongsberg og det imponerende arbeidet som legges ned hvert år ved å la våre lesere bli kjent med noen av de som jobber i kulissene.

Line-Britt Kristoffersen, frivillig leder i Enestående familier. Fra Kongsberg og jobber til vanlig i Kongsberg DPS.

Av Siw Torsteinsen

Line-Britt Kristoffersen på Heistadmoen der Enestående familier hadde arrangement forleden. Foto: Siw Torsteinsen.

Hva gjør man som frivillig leder i Enestående familier?

IOGT`s Enestående familier er et aktivitetstilbud primært rettet mot voksne som bor
alene med sine barn/ ungdommer, og som av en eller annen grunn opplever seg litt
alene i foreldrerollen.

– Som frivillig leder i Enestående familier, Kongsberggruppa,
bruker jeg fritiden til å arrangere aktiviteter, som lokale turopplevelser med
nistemat i nærmiljøet, på kino, pizzarestaurantbesøk eller helgetur til en hytte, fritidspark med overnatting, forteller hun.

– Alle arrangementer er alkohol- og rusfrie, og vi samles alltid til et hyggelig måltid på aktivitetene. Det bidrar til fellesskap rundt bordet og en god anledning til å bli kjent med hverandre, for både barn og voksne. Det kommer nye familier til tilbudet vårt hele tiden, og en stor del av frivillig rollen handler om å inkludere alle som er med, både nye og gamle familier.

– Nye familier skal alltid føle seg velkommen og bli tatt godt imot av både ledere, lederbarn og andre deltakerfamilier. Enestående familier er opptatt av at alt vi gjør skal være rimelig, raust og romslig, understreker hun.

Hva gir det deg å være frivillig?

– Det fineste er å se vennskapsbåndene som knyttes mellom barna og ungdommene selv
om de kanskje aldri har møtt hverandre før. De opplever hyggelige ting sammen med
andre som kun har med seg mammaen eller pappaen sin, og kjenner på et fellesskap
i det at ”vi er enestående”.

– Personlig har jeg og mine barn knyttet nye vennskap lokalt og hele Norge rundt, både med deltakerfamilier på aktiviteter i Kongsberggruppa, og internt i ledernettverket med andre frivillige mammaer og pappaer landet rundt.

– For noen familier handler dette om deltakelse på arenaer som kanskje ikke ville vært mulig for dem til vanlig, for eksempel grunnet sosioøkonomiske årsaker. Sosiale og morsomme aktiviteter sammen med andre, kan forebygge ensomhet og utenforskap i samfunnet vårt.

Hvorfor, og hvordan begynte du som frivillig i Enestående familier?

– Det startet med at jeg selv tilfeldig kom over nettsiden www.enestaaendefamilier.no
som inviterte til campingferie i Larvik sommeren 2016. Jeg meldte jeg interesse for å
bli med, og var så heldig å få plass.

– Jeg ble samtidig kontaktet av sentral leder, som startet Enestående familier for ti år siden. De ønsket å starte lokal gruppe i Kongsberg. Etter noe tenketid, takket jeg ja til lederkurs januar 2017, dette ble starten på Kongsbergruppa, som nå har eksistert i to år.

Hvorfor vil du anbefale det til andre?

– Det gir meg positiv energi i en ellers hektisk hverdag. Videre gir det meg påfyll, og det er en glede å kunne bidra i andres liv.

– Jeg har ikke angret på at jeg takket ja og ble kurset som frivillig leder i Enestående familier, det har kun vært en berikelse i mitt og barnas liv. Vi har masse spennende planer for 2019.

Hvem synes du vi bør snakke med neste gang, og hvorfor?

– Jeg foreslår at dere snakker med ”Hjerter i sentrum” som gjør en formidabel frivillig
innsats i Kongsberg. De frivillige som bidrar der, gjør en innsats for mange
mennesker i Kongsberg.

Lederne i Enestående familier Kongsberg. Fra venstre: Truls Liang, Line-Britt Kristoffersen og Vibeke Evje. Foto: Siw Torsteinsen.

3600.no

Se alle innlegg