OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

For 100 år siden, i 1915, ble Sophie Hartmann tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin virksomhet i Kongsberg Husflidsforening. 

Fra Statsarkivet: Første kvinne i Kongsberg bystyre

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

Hun var født i Kongsberg, og datter av sogneprest Søren Wilhelm Thorne (1804-1878) og Caroline Thorne (1825-1902). Hun gikk på pikeskole i Kongsberg og leste senere blant annet språk på privat basis.

I 1877 giftet hun seg med Carl Christian Andreas Hartmann (1852-1915), som var bylege og lege ved Kongsberg våpenfabrikk. Han ble senere skolelege, fattiglege og til slutt stadslege i Kongsberg. Etter bryllupet bodde ekteparet en periode i Leipzig, München, Paris og London, før de flyttet tilbake til Kongsberg. Her fikk de tre sønner, Paul, Carl og Ludvig.

Sophie Hartmann var i 1901 den første kvinnelige bystyre- og formannskapsrepresentant i Kongsberg, et verv hun hadde i 15 år. Dette til tross for at mannen hennes var venstremann.

Hun var dessuten aktiv i fattigstyret og kirketilsynet i Kongsberg. I tillegg var hun leder i byens kvinneråd, en del av Norske Kvinners Nasjonalråd. For innsatsen her ble hun utnevnt til æresmedlem og fikk en anerkjennelse signert av Betzy Kjelsberg.

Sophie Hartmann ble formann i Kongsberg Husflidsforening, eller Kongsberg Dameforening som det het den gang, i 1889. Hun forble formann fram til 1932. Hensikten med foreningen var å skaffe “værdige trængende Kvinder” hjelp i en vanskelig økonomisk tid. Sophie Hartmann ble ansett som dyktig og nøt stor respekt.

For sin innsats i foreningen mottok hun i 1915 Kongens fortjenstmedalje i gull. Gjennom foreningen var hun også med å opprette Damehjemmet Kveldsol i et samarbeidsprosjekt mellom foreningen og Kongsberg Husmorlag. Her bodde hun også selv den siste tiden av livet.

På Skavanger finner vi Sophie Hartmanns vei. (1973)

 

Del og lik!
  •  
  •  

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg