Fra Statsarkivet: Første kvinne i Kongsberg bystyre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

For 100 år siden, i 1915, ble Sophie Hartmann tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin virksomhet i Kongsberg Husflidsforening. 

Fra Statsarkivet: Første kvinne i Kongsberg bystyre

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

Hun var født i Kongsberg, og datter av sogneprest Søren Wilhelm Thorne (1804-1878) og Caroline Thorne (1825-1902). Hun gikk på pikeskole i Kongsberg og leste senere blant annet språk på privat basis.

I 1877 giftet hun seg med Carl Christian Andreas Hartmann (1852-1915), som var bylege og lege ved Kongsberg våpenfabrikk. Han ble senere skolelege, fattiglege og til slutt stadslege i Kongsberg. Etter bryllupet bodde ekteparet en periode i Leipzig, München, Paris og London, før de flyttet tilbake til Kongsberg. Her fikk de tre sønner, Paul, Carl og Ludvig.

Sophie Hartmann var i 1901 den første kvinnelige bystyre- og formannskapsrepresentant i Kongsberg, et verv hun hadde i 15 år. Dette til tross for at mannen hennes var venstremann.

Hun var dessuten aktiv i fattigstyret og kirketilsynet i Kongsberg. I tillegg var hun leder i byens kvinneråd, en del av Norske Kvinners Nasjonalråd. For innsatsen her ble hun utnevnt til æresmedlem og fikk en anerkjennelse signert av Betzy Kjelsberg.

Sophie Hartmann ble formann i Kongsberg Husflidsforening, eller Kongsberg Dameforening som det het den gang, i 1889. Hun forble formann fram til 1932. Hensikten med foreningen var å skaffe «værdige trængende Kvinder» hjelp i en vanskelig økonomisk tid. Sophie Hartmann ble ansett som dyktig og nøt stor respekt.

For sin innsats i foreningen mottok hun i 1915 Kongens fortjenstmedalje i gull. Gjennom foreningen var hun også med å opprette Damehjemmet Kveldsol i et samarbeidsprosjekt mellom foreningen og Kongsberg Husmorlag. Her bodde hun også selv den siste tiden av livet.

På Skavanger finner vi Sophie Hartmanns vei. (1973)

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg