Fra Statsarkivet: 140 år siden Skogskolen ble opprettet

 

Klassebilde-skogskolen-1900-1901

Den 9. april 1875 besluttet Stortinget at det skulle opprettes en egen skogskole i Norge – valget falt på Kongsberg.

Fra Statsarkivet: 140 år siden Skogskolen ble opprettet

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

Den 9. april 1875 besluttet Stortinget at det skulle opprettes en egen skogskole i Norge, og valget falt på Kongsberg. Det hadde over lengre tid vokst frem et behov for å utdanne folk som skulle drive egen skog eller arbeide som skogvoktere og forvaltere for det offentlige.

Skogskolen i Kongsberg startet sin virksomhet 15. januar 1876 og skulle utdanne skogfunksjonærer. Opprinnelig skulle skolen ta inn 12 elever i alderen 18 til 30 år.

Kurset varte i 11 måneder hvor undervisningen i stor grad foregikk ute i marka. Elevene, som fikk tilnavnet ”skaukatter”, fikk undervisning i regning, landmåling og karttegning, plantelære, dyrelære, skogdrift av naturlig og kunstig skogsavl, skriving og regnskapsførsel og gjeldende lover om skog- og jaktvesenet.

Søketallet til skogskolen var de første årene varierende, men rundt 1900 økte antall søkere kraftig. I 1898 ble det opprettet en egen skogbruksavdeling ved Norges Landbrukshøgskole (NLH), og skogskolen ble også forskole til de som skulle gå denne linja.

I 1966 gikk skogskolen over til å bli en ren forskole for NLH, og i 1990 ble skogskolen administrativt lagt under høgskolen. Skogskolen i Kongsberg ble nedlagt i 1999.

I arkivet til skogskolen finnes flere klassebilder. Bildet viser skolestyrer Hans Petter Werner Hall og assistenten C. Løvenskiold i forstvesenets uniformer med skolekullet for 1900-1901.

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg