Første møte med verden

Lars Arthur blir det femte barnet Hilde har i Mormors Have når han begynner til vinteren. Foto: Anniken Tangerud

Hos Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er valgfriheten og tryggheten kanskje det aller viktigste.

August er en måned mange smårollinger begynner i barnehagen igjen. Mange av de for aller første gang.

Spesielt for de nye innleder dette en helt ny epoke i deres liv – og foreldrene har tusen spørsmål: Er barnet mitt klar for dette? Vil barnehagen forstå henne? Må han tilpasse seg nye rutiner? Vil barnet mitt trives og få den omsorgen det trenger?

For de fleste av barna (og mange foreldre) er det første gangen barnet går ut i verden uten foreldrene sine. Da er det viktig at foreldrene får den kunnskapen de trenger rundt situasjonen og for barnehagen å formidle dette.

– Sammen med barnehagen skapes det en relasjon som bør bygges på gjensidig åpenhet og tillit og her er trygghet det aller aller viktigste, innleder Therese Børke, daglig leder i TeB eiendom AS, som eier og driver Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage på Gamlegrendåsen,

Vi møter Therese i Mormors Have på Gamlegrendåsen en varm sensommerdag.

Den gode kontakten

Gro-Hege Einarsen, daglig leder i Mormors Have, er stolt av at de kan tilby en god start for små barn og foreldre basert på hvert enkelts behov og ønsker. Foto: Mormors Have

Sammen med Vigdis Tollefsen, pedagogisk leder, Gro-Hege Einarsen, daglig leder, og Hilde Aardalsbakke, mamma til fem barn, omgis vi av lyden av lekende og glade barn og fuglekvitter.

Samtidig er det å få god kontakt med barnet og foreldrene og det at foreldrene føler de får god kontakt med barnehagen og de ansatte,  viktige stikkord, forteller Therese videre.

Som to av mange barnehager i Kongsberg som tilbyr nye barnehageplasser hver høst, syntes Therese det er avgjørende at de lever opp til de forventningene foreldrene ofte har. Spesielt i tilvenningsperioden.

Viktig med god dialog, anerkjennelse og tilhørighet

Tilvenningsperioden vil si den perioden barnet (og foreldrene) gradvis venner seg til «dette nye livet» i barnehagen.

Dette er jo en prosess og den starter allerede med det første møtet, forklarer Vigdis, en erfaren pedagogisk leder som har vært med på mange barnehagestarter, og understreker at dette møtet allerede kan være når noen besøker barnehagen uten å ha søkt, bare for å se hvordan den fungerer, driftes og ser ut og kjenner litt på stemningen.

– Når barnet så har fått plass, er det viktig at det kjapt opparbeides et nært og godt samarbeid og en god dialog med foreldrene. Når foreldrene føler en anerkjennelse, en tilhørighet og blir tatt på alvor, så påvirker dette barna deres på en positiv måte slik at tilvenningsperioden blir enda bedre for barnet, forklarer hun.

Vi er ydmyke på at både unger, foreldre og den ansatte er personligheter, så vi lytter veldig til dette og tilpasser oss deretter. For eksempel om et barn etter noen dager føler en større tilknytning til en annen av de ansatte. Det handler om den du har best kjemi med. Ungen er fri til å velge hvilket fang han vil sitte på.

Vi har alltid fokus på barnets beste, legger hun til.

Tryggheten i tilvenningsperioden handler også om faste rammer: en tilknytningsperson og oppstartssamtaler – hvor alt av barnets individuelle behov og vaner, kartlegges, slik at de ansatte i Langekjenntunet eller Mormors Have kan tilpasse den nye hverdagen rundt barnet og ikke omvendt.

Lars Arthur blir det femte barnet Hilde har i Mormors Have når han begynner til vinteren. Foto: Anniken Tangerud
Første turen i husken sammen med Vigdis, så ut til å være riktig så spennende. Foto: Anniken Tangerud

God erfaring med basebarnehager.

Fembarnsmoren Hilde husker godt den første gangen hun hadde et barn i barnehagen og i retrospekt er hun glad for at hun flyttet til Mormors Have da hennes førstefødte, Mari Filippa (nå 12), var 2 år gammel.

Under tiden i den første barnehagen, var Mari Filippa så trøtt og sliten da hun kom hjem, men når hun begynte i Mormors Have, var hun så mye mer opplagt. Da tenkte jeg veldig mye på at dette med plassen og bygningene, hvor personalet og barna faktisk kan gå rundtomkring, og at det er mer luft og lys her, har stor betydning, forteller Hilde om noen av de mange positive egenskapene med basebarnehagen som Mormors Have (og Langekjenntunet) faktisk er.

Vi sitter i solen på en felles terrasse i Mormors Have omgitt av høye trær, svaberg, ulike lekeområder og masse kriker og kroker hvor barna kan boltre seg ut ifra sitt eget ønske – og kjenne både gress, kongler, røtter og sand mellom tærne.

At de vektlegger verdier som at barnet selv skal få velge hva de skal gjøre, har også vært viktig for valget vårt av barnehage, understreker fembarnsmoren.

– Selv en ettåring kan ha helt spesifikke ønsker og da er det ikke alltid at faste planer for dagen passer dette barnet. Her får de en mye større frihet.

– Det handler jo om at personalet klarer å se barnets behov og ser det som den personen de er. De som jobber her blir virkelig kjent med barnet ditt, skryter Hilde.

Både Langekjenntunet og Mormors Have har faste rutiner hver dag, men i sentrum står alltid barnets behov. Foto: Maria Vatne

Bruk god tid på å orientering. Google i vei.

For å orientere seg i havet av muligheter, anbefaler Hilde nye foreldre å søke litt rundt på internett og lese hva barnehagen står for og hvilke verdier de jobber etter.

Det var slik vi fant og falt for Mormors Have. Dette med selvstendighet blant annet, tiltalte oss veldig, røper hun.

Her blir Therese ivrig og føler hun må si noe.

Jeg syntes det er veldig interessant det du sier. Mange mener ettåringene ikke klarer å velge så mye, men det gjør vi. Sett en ettåring på en stol han ikke vil sitte i, så skal du se på vilje, ler hun.

Med den valgfriheten vi gir ungene, får du en hverdag tilpasset det spesifikke barnet. Noen vil for eksempel ta det rolig om morgenen, mens for andre er det full fart fra de åpner øynene. Noen er kreative etter lunsj, andre klokka sju om morgenen. Sånn er vi mennesker og sånn er også unger helt fra de er født, forteller Børke engasjert.

– Hos oss må de ikke gå på tvers av sine egne verdier og personlighet hele tiden. Hos oss får de gjøre ting de synes er morsomt hele dagen, tilpasset deres humør og personlighet. Det synes jeg er viktig.

– Det krever også mer av personalet – det å involvere seg og lytte til barnet, skyter Hilde inn.

Å lytte til barnets behov og skape den tryggheten den trenger for å vokse som individ, er sentralt i Mormors Have og Langekjenntunets grunntanker. Foto: Maria Vatne

 

Se hvert eneste lille menneske

Ja, hva krever det av dere som jobber med barna daglig? spør vi daglig leder i Mormors Have, Gro-Hege Einarsen, nysgjerrig.

Vi er flinke til å se enkeltindividet. Selv om mange kommer hit og synes barna er høyt og lavt og det virker kaotisk, har jo vi stålkontroll. Vi kjenner ethvert barns unike personlighet og jobber veldig mye med dette, forklarer hun stolt.

Lære gjennom lek.

Det er ikke bare frihet, verdier og fantastiske uteområder og innerom som kjennetegner Langekjenntunet Barnehage og Mormors Have. Barnehagene skal samtidig skape et miljø som legger til rette for gode danningsprosesser for alle barna. Her tilpasses innholdet den enkelte – så langt det lar seg gjøre.

Det faglige jobber vi med hele tiden og med alle barn – helt ned til ettåringene. Men det er klart det er forskjell hvordan man utøver matematikk for en ettåring og for en femåring.

– I barnehagene bruker vi lek som metode og det å leke seg til kunnskap er pedagogene eksperter på og de har kompetansen til å videreføre det til barna, poengterer Børke.

Grunnen til at Vigdis som barnehagelærer var det menneskelig, det med å være nær barna.

Her i Mormors Have og denne type drift, fant jeg drømmejobben min. Vår felles visjon er å skape fremtiden. Vi gjør barna kompetente for morgendagen med et godt selvbilde og god selvfølelse og det harmonerte veldig med mitt eget verdigrunnlag.

Da vi ber Hilde beskrive de tre beste egenskapene ved Mormors Have, smiler hun varmt og ler.

Bare tre? Det var vanskelig, svarer hun ettertenksomt.

– God kvalitet, friluftsliv og godt samspill, er stikkordene jeg vil bruke, legger hun til og understreker at hun er trygg på det meste når den yngste sønnen Lars Arthur (9 måneder) begynner her til vinteren.

Hva er det beste med jobben din? spør vi Gro Hege.

– Jeg har vært i denne barnehagen siden starten og liker hvordan vi jobber med pedagogisk ledelse og faget pedagogikk generelt. Nå er jeg i en stilling der jeg kan jobbe med personalutvikling og det er spennende.

– Det er ingen dag som er lik og da må jeg nevne ungene. Når du kommer om morgenen og blir møtt av en haug med unger som ivrig roper navnet ditt, da vet jeg at jeg får en god dag. Kontakten med ungene er veldig unik, svarer Gro-Hege stolt.

 Og det er fortsatt plass til nye barn?

– Det garanterer vi. Det er bare å ta kontakt, avslutter Therese, Vigdis og Gro Hege i kor og smiler

Du kan lese mer om Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage på: www.langekjenntunet.no og www.mormorshave.no

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg