Forfall og muligheter

Kan vi redde Bergseminaret og Kongsberg Skimuseum, og samtidig skape et nytt senter for idrett- og kulturhistorie i Kongsberg? Ja, hvis vi vil!

 

(Dette er en kommentar, skrevet av Bjørn Isaksen/3600)

Bergseminaret forfaller. Foto: Bjørn Isaksen

Du trenger ikke være byggteknisk ekspert for å se at Bergseminaret forfaller. Du trenger ikke være økonom for å forstå at restaurering og vedlikehold kommer til å koste fryktelig mange penger – penger som ikke finnes i dag. De fleste har også fått med seg at entusiastene og ildsjelene rundt byens stolte skihistorie nærmest har gitt opp Kongsberg Skimuseum. Alt dette er nitrist for oss Kongsberg-patrioter.

Jeg mener at Bergseminaret fra 1786 er byens nest viktigste bygning – etter Kongsberg kirke. Jeg mener at dette er et felles eie for byen, og at ingen har rett til å la dette forfalle – uansett. Jeg mener også at Bergseminaret skal være åpent for publikum, og at ingen skal få lov til bruke byens flotteste bygninger som kontorer eller annen «lukket» virksomhet. Men da må vi også ta et felles ansvar.

Vi vet at kommunen leier Bergseminaret av Norsk Bergverksmuseum i dag, og at denne kontrakten løper fram til 31.12.2021. Men vi vet ikke noe om hvilke planer det er for bygget etter denne datoen om halvannet år. Vi kan anta at eieren (Bergverksmuseet) ikke har økonomiske muskler til å restaurere og vedlikeholde Bergseminaret, og at forfallet dermed vil fortsette – og til slutt bli et håpløst dyrt prosjekt.

Vi vet at det har vært mye støy og uenighet mellom ildsjelene rundt skihistorien og Kongsberg Skimuseum/Bergverksmuseet, og at mange ønsker seg en forandring. Vi vet også at Birger Ruud og Petter Hugsted som var pådriverne bak skimuseet som åpnet i 1987, ville at også at «de som kom etter» (ikke bare hopperne) skulle bli en del av museet.

Vi vet også at «Idrettsbyen Kongsberg» og «Kulturbyen Kongsberg» er så mye mer enn hopperne våre.

Her er skisse til hvordan vi kan redde både Bergseminaret og Kongsberg Skimuseum og samtidig ta vare på og vise hele idrettshistorien og byens kulturhistorie. Skape noe nytt og fint for 400-årsjubileet i 2024.

  1. Vi kan danne en stiftelse som skal jobbe for å etablere Kongsberg kultur- og idrettssenter i Bergseminaret på Kirketorget. Kongsberg Skimuseum må være en del av senteret.
  2. Stiftelsen må få overta Bergseminaret fra Bergverksmuseet, og dermed overta forpliktelsene rundt restaurering og vedlikehold.
  3. Senteret skal romme dagens Skimuseum (premiesamlingen), men samtidig vise både sommer- og vinteridrettens historie i Kongsberg. I tillegg skal senteret gi byens kulturhistorie plass, altså musikk, teater, kunst og så videre.
  4. Senteret skal bli en viktig opplevelsesarena for innbyggere og tilreisende.
  5. Senteret skal i størst mulig grad driftes av frivilligheten og ildsjelene.

Jeg tror det kan funke!

Bjørn Isaksen

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg