Fontenehuset er en av byens viktige ressurser for de som trenger hjelp.

Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

Her møter du åpne armer, mye varme og muligheter.

– Oppgaven min som jobbkonsulent for Fontenehuset er å få de medlemmene våre som har mulighet til det, tilbake i arbeid, forklarer Svein Olav Eriksen (40) engasjert til 3600.no.

– For å få til dette, kontakter jeg arbeidsgivere som ønsker å ta et samfunnsansvar og utgjøre en forskjell – for byen og menneskene – gjennom en arbeidsinkludering av ett av våre medlemmer, forklarer han.

Svein Olav begynte å jobbe ved Fontenehuset den 1. november i fjor og som alle de andre som jobber der, brenner han for å hjelpe andre og være med på å skape et fellesskap hvor alle får muligheten til å styrke sin tilhørighet og egenverd.

Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses og på Fontenehuset får alle muligheten til dette – helt individuelt tilpasset hver enkelt medlems behov og forutsetninger.

– Dette er et lavterskeltilbud hvor mestring og selvtillit står i fokus, forteller Sondre Mojaren (39), som er ett av medlemmene ved huset i byen, og smiler stolt.

– Her på huset blir du møtt med respekt, åpenhet og tillit. Du skaper relasjoner til andre medlemmer og ansatte, og som medlem får du være med på alt, fra styremøter hvor vi har fullt innsyn, til markedsføring, kontorarbeid og klubbhusmøter.

– Vi er rett og slett en stor, familie, smiler Sondre.

Det er tydelig at klemmene sitter løst og takhøyden er stor i Fontenehuset og Sondre bekrefter dette:

– Her får du en kos og det betyr så mye. Den er gull verdt.

Svein Olav forteller at dørstokkmila for mange av medlemmene ved Fontenehuset, er ganske tung.

– Å ta det første skrittet for å komme seg hit, er for mange ganske tøft. Men når de først kommer hit, slapper de av. . De blir sett og verdsatt for den de er og får oppleve samhold, fellesskap og trygghet, sier Svein Olav.

For Svein Olav er dette på mange måter drømmejobben.

– Dette er den jobben jeg alltid har søkt etter. Det var en ordentlig match. Jeg har jobbet med mye innenfor omsorgsyrket i 10-15 år, men her får jeg virkelig gjort en forskjell. Både for medlemmene og byen min.

– Jeg har rett og slett verdens beste jobb, skryter han.

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg får gjort noe meningsfullt, jeg får muligheten til å bli kjent med og hjelpe andre mennesker, jeg får jobbe med fantastiske mennesker og jeg får se potensialet og skape løsninger for de jeg møter, forklarer 40-åringen.

– Samtidig har jeg stor tro på Fontenehusmodellen og måten vi jobber på og hvordan vi satser på arbeid og rehabilitering.

Sondre er den første «suksesshistorien» til Fontenehuset i Kongsberg. Han er nemlig den første fra huset som er i et såkalt «overgangsarbeid» for Kiwi på Baneveien.

Det vil si at han nå jobber i fast i butikken 6 timer i uken over en bestemt periode og lønnes av arbeidsgiveren.

Ifølge Sondre var dette full treff fra første dag.

– Jeg skulle gjerne vært der 10 timer om dagen, skryter Sondre ivrig!

– Det er en veldig moro og veldig givende jobb! Her får jeg treffe mennesker, bruke kroppen og hodet og ingen dager er like, forteller den serviceorienterte 39-åringen.

– Jeg elsker jo å hjelpe folk og jo fortere jeg lærer butikken å kjenne mens jeg fyller på hyllene, jo fortere kan jeg hjelpe folk.

Vegard Borgersen, butikksjef Kiwi Baneveien, er godt fornøyd med ordningen.

Sondre er flink og fungerer bra. Han er motivert og ivrig, og vil gjerne jobbe mer. Avtalen vi har med Fontenehuset fungerer godt fordi kommunikasjonen går begge veier, sier Borgersen.

Svein Olav smiler varmt og forteller at det er viktig at jobben skal passe medlemmet.

– Her har vi det første eksempelet på at arbeidsgiveren og medlemmet matcher. Det unike ved vårt arbeidsprogram er at vi jobber side om side med medlemmene som våre «kollegaer». Da blir du kjent med de på en annen måte. Det gir både oss og arbeidsgiveren en trygghet på at dette fungerer.

Det er helt klart at jobben utgjør en forskjell for Sondre.

– Denne muligheten betyr så mye for meg, understreker Sondre.

– På Kiwi i Baneveien ble jeg tatt imot med åpne armer og «fløy rett inn i rekka». Det er veldig ålreite folk der og jeg ble umiddelbart en av teamet.

– Så jeg er takknemlig for muligheten jeg har fått. Det gir meg noe verdifullt hver dag.

Målet nå fremover for Fontenehuset er at flere av medlemmene skal komme i arbeid innen året er omme og at dette etter hvert vil føre til fast jobb.

– Ønsket er at vi finner de rette arbeidsgiverne som ønsker et lengre samarbeid med oss.

– Og jeg tror det er fullt mulig å få til, understreker Svein Olav. 

 

Faktaboks Overgangsarbeid:
 • Overgangsarbeid er sentralt i fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram
 • Tarifflønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet, lønnes av arbeidsgiver
 • Varighet 6-9 måneder
 • Stillinger opp mot 50%
 • Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver
 • Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber
 • Fontenehuset står for utvelgelse av medlemmer til stillingen og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden.
Faktaboks Fontenehusmodellen:
 • Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.
 • Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses.
 • Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet.
 • Det helsebringende arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.
 • Medlemmer og ansatte jobber sammen som kollegaer for å løse oppgaver som er viktig for driften av huset. Det er ingen klinisk behandling eller behandlingsorienterte tilbud ved huset. Fokuserer på «det hele mennesket» – hvert enkelt menneske har noe de kan, noe som er unikt, som er nyttig.
 • Vi tror at arbeid og gode relasjoner til de man arbeider sammen med har en god effekt på oss mennesker, og at dette kan være en solid plattform for vekst

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg