Folk på Kongsberg: Ralph Castellan

Gjennom vår serie Folk på Kongsberg deler vi historier fra våre innbyggere, for vi har alle en historie å fortelle.

Denne gangen har vi møtt Ralph Castellan. 

Ralp er i dag 74 år gammel og leder av BARK (barnas røde kors), prosjektkoordinator for Kiwanis Distrikt Norden og kunstner.

– Hva synes du er det beste med å bo på Kongsberg?

– Blant annet de fine mulighetene for fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Her har vi masse flotte turløyper som kan brukes hele året. Grei offentlig transport fra der jeg bor og til sentrum bortsett fra i helgene – der ligger det et forbedringspotensial. Synes og at man har startet på en tilnærming til bedre utnyttelse av sentrum og langs Lågen selv om det fremdeles kan utvikles mer.

Gjør byen attraktiv

– Hvordan kan vi gjøre byen vår enda bedre i framtida?

– Vi må passe på nå som den nye veien blir åpnet slik at man tiltrekker seg de reisende, at de ikke bare kjører forbi. Handelsnæringen trenger absolutt at flere finner det interessant å stoppe innom byen vår.

– Kommunen må også se på boligbyggingen slik at den favner de aller fleste og deres behov. Forberede seg på at vi hele tiden er i endring, at det kommer flere eldre og pleietrengende.

– Tilrettelegge for enda bedre kollektiv tilbud både innen byen og ut av byen.

– Tilrettelegge for at barn og unge får gode fritidstilbud som passer for alle, her vil det være viktig å tenke på at ikke alle synes det er like interessant og spennende med de organiserte tilbudene. Dette kan avhjelpes gjennom tilrettelegging for at frivilligheten får gode kår å drive ut fra. Det ser ut til at arbeidet for å bedre kårene til de som har det vanskelig ikke blir avhjulpet med det første. Her blir det viktig å gi også disse gode tilbud slik at vi demmer opp for utenforskap og mobbing.

Invester i ungdommen

– Hvis du fikk 100 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

– Se nærmere på boligsituasjonen i forhold til befolkningen og bygge etter det behovet som vi ser ligger der og kommer til å komme. Det er fremdeles ganske stort spenn i den økonomiske fordelingen blant Kongsbergs befolkning.

– Gode kultur og fritidstilbud som i stor grad bør kunne være gratis vil være en viktig faktor for å unngå utenforskap og mobbing. Her burde kommunen også kunne stille lokaliteter til disposisjon for at flere frivillige kunne bli tilbydere på dette feltet.

– Barn og unge vil alltid være fremtiden som alle vil være avhengige av. Derfor vil det være en god investering å satse på at disse trives – får gode sosiale arenaer som kan fremme mestring og kunnskap på en måte som flere kan få ta del i uavhengige av deres livssituasjon eller status.

Holder kunstutstilling

– Hva opptar/engasjerer deg for tiden?

Ralph Castellan er en ekte ildsjel som bryr seg. Foto: Privat

– Det som opptar meg for tiden er unektelig mye av det som allerede er nevnt. Derfor er jeg engasjert på frivillig basis for å bidra til at de som kan ha det vanskelig skal få en bedre hverdag.

– I tillegg til dette så er jeg blitt veldig engasjert i forhold til det kunstneriske uttrykket som jeg har jaktet på og utviklet gjennom 20 år. I løpet av spesielt det siste halvåret så finner jeg stor glede av å bruke av tiden min i atelieret.

– Kunne selvsagt også tenkt meg å bidra til å viderebringe en del av min erfaring slik at flere fikk gleden av å oppleve mestring og utfoldelse på dette området. Hadde jeg hatt enda større plass og fått litt drahjelp så kunne jeg gjerne tenke meg å fortsette å undervise med mitt eget kurs ” Lek med farger – blir kunst”. Dette er utviklet og har vært brukt på både barn fra 6 år, unge og voksne og med stort hell.

– I disse dager så vil Kunstsamleren i Kongsberg stille ut mine malerier i sine lokaler i Storgaten. Det inviteres til vernissasje 4. mars og utstillingen vil bli stående i 14 dager. Her vises bilder jeg har laget ultimo 2019 og primo 2020 som nok viser mer lys og følelser enn tidligere selv om jeg alltid har vært opptatt av dette i kunsten.

– Dette ser jeg frem til med stor glede og spenning og håper den blir godt besøkt.

– Hvem beundrer du?

– Jeg beundrer mennesker som bryr seg – som tør å stille opp for andre når det trengs. Alle mennesker kan oppleve situasjoner hvor de kan trenge hjelp eller trøst og da er det viktig at disse menneskene finnes og bidrar.

– Vil du dele en historie fra det siste året som gjør deg ekstra takknemlig?:

– Det siste året så har jeg hatt diverse utfordringer på det helsemessige plan og fått oppleve å bli tatt veldig godt hånd om av helsevesenet. Det gjør deg ekstra takknemlig når du i en særdeles sårbar situasjon opplever at de som skal hjelpe deg virkelig gjør det fordi de bryr seg om. Det har og gitt meg et litt annet perspektiv på livet noe som jeg også tror har fått innflytelse på kunsten min.

3600.no

Se alle innlegg