Folk: Ingar Vaskinn

Ingar Vaskinn. Foto: privat
Ingar Vaskinn. Foto: privat

Ingar Vaskinn
Næringssjef i Kongsberg kommune som «lever i nuet og brenner for fremtiden».

Hvilket spørsmål ønsker du å få, og hva ville du svart?
Vanskelig spørsmål – for å bli inspirert må jeg sette på Sønstaulen, en ganger spilt av den avdøde hardingfelefilosofen Bjarne Herrefoss….

Spørsmål blir: Hva er din framtidsdrøm for Kongsberg?
Da ser jeg for meg en by som tiltrekker seg mange ulike mennesker i alle aldre. Det er attraktivt å studere her fordi det blomstrer av nyetableringer rundt utdanningsinstitusjonene. Utdanningene som tilbys er attraktive for industrien fordi Kongsberg tiltrekker seg spisskompetanse fra hele verden. Det gode samspillet mellom lokalsamfunnet (kommunen), industrien og utdanningsmiljøene gjør det attraktivt å undervise, forske og studere i Kongsberg.

Forskningsmiljøet er så attraktivt at de får oppdrag fra hele verden. Dette igjen tiltrekker seg unge kunnskapsrike mennesker fra hele verden. Dette mangfoldet gjør Kongsberg attraktiv for mange – både teknologer, kunstnere, forfattere og samfunnsvitere. Kongsberg er en liten men global storby i Kongsbergregionen. Mange av de som studerer her velger å fortsette å by her fordi de i løpet av sin utdanning har etablert egen virksomhet eller har engasjert seg i nye oppstartselskaper.

Veksten i Kongsberg gjør at andre næringer som opplevelser, handel og servicetjenester blomstrer og er attraktive også utenfor Kongsbergregionen. Kongsbergsamfunnet er tidlig ute med å utvikle og ta i bruk ny teknologi til samfunnsinnovasjoner. Byen fornyer seg hele tiden i innhold – og byens historie spiller på lag med utviklingen og forsterker denne og gir soliditet og troverdighet i forandringens og fremmedgjøringens tidsalder. Historie og nytid i funksjonelt samspill er noe av det som gir byen attraktivitet.

Hva er det beste med jobben din?
Menneskene i Kongsberg – det er utrolig mange dyktige og gode mennesker som vil og kan engasjere seg i Kongsbergs fremtid – mennesker som vil opp og frem, inspirerende!

Hva bruker du fritida på?
Elvepadling, folkedans, hardingfele, turopplevelser med familie og venner.

Hva er det beste med Kongsberg?
Historie og fremtid i en spennende kombinasjon – og så er det en by med utrolige kvaliteter, tett og samtidig anonym, korte avstander geografisk og mellom mennesker, flott by med elv, foss og mange kvalitetsbygg, og ikke minst en by i vekst og utvikling. Det er den snart 400-årige fortellingen om Kongsberg, utfordringer – utvikling – vekst – teknologisprang – og av og til store sprang i utviklingen – det motsatte av stillstand.

Hvordan kan vi gjøre byen vår enda bedre i framtida?
Kunsten er å se framover, The times they are a-changing….. som Bob Dylan skriver det.
Verdien ligger ikke (bare) i det gamle, menneskene i byen lever i dag, i morgen og de kommende dagene – ikke i det som var, de dagene er ferdig levet. Det du solgte i går kan du ikke selge i dag eller i morgen….

Det vil si å ha erfaringen i ryggsekken, men nesa og blikket må peke framover. Kjører du bil og ser deg i speilet for ofte eller hele tida så går det galt! Hva med å ha en tenketank for Kongsbergs fremtid som det lyttes til der gutter og jenter i alderen 25-35 er med – ingen over ingen under. Da kan de som skal leve i byen i fremtiden si sitt om hvordan de ser for seg livet bør være her for dem, de er vel kvalifisert til å mene noe om det?

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg