Hos Optiker Wegar Hogstad får du synshjelpen du trenger når synet svikter.

– Det å se nytteverdien et synshjelpemiddel kan gi, gir en stor glede i hverdagen og gjør at jeg brenner for svaksyntoptikk.

Wegar Hogstad, optiker og daglig leder hos Alliance Optikk Optiker Hogstad, har mer enn 20 års erfaring i tilpasning av synshjelpemidler til svaksynte. Han har sett hvor viktig det er å få hjelp når synet blir redusert.

– Når den vanlige brillen ikke lenger hjelper ved lesing og til å se på tv, er det utrolig fint å se hvordan spesialoptikk kan utgjøre en stor forskjell. Det finnes mange synshjelpemidler som gjør at man kan lese og se på tv igjen. Dette er hverdagslige ting som gir økt livskvalitet.

Den vanligste årsaken til at man mister skarpsynet er forkalkning (AMD) på øyet. Andre årsaker kan være diabetes og grønn stær. Det er viktig å kontrollere øynene regelmessig for evt. å starte behandling eller begynne med synshjelpemidler tidlig.

Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

– En kikkerbrille vil hjelpe deg å se bedre på tv. En lupebrille eller en lyslupe vil gi bedre syn i aviser eller å se priser i butikk. En filterbrille ute eller innendørs vil gi økte kontraster og redusere blending.  I tillegg samarbeider jeg både med hjelpemiddelsentral, synskontakter og blindeforbundet. Det er mye hjelp å få for svaksynte.

Foto: Anniken Tangerud, 3600.no
Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

Livskvalitet og synskvalitet henger sammen

– Det er viktig å akseptere at man er blitt svaksynt og på et vis nullstille seg. Det blir ekstra vanskelig hvis man hele tiden sammenligner med hvordan synet var tidligere. Det er krevende å bli svaksynt, lesehastighet blir redusert og man bruker mer energi på å se. Mange kan bli passive og slutter nesten å lese. Da er det viktig å søke hjelp hos fagfolk med den rette kompetansen. Målet med synsrehabilitering er å utnytte synet sitt på best mulig måte. Dette gir bedre synskvalitet som fører til bedre livskvalitet.

Rett til å få stønad fra NAV når synet svikter

For å få støtte til synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral må det foreligge en øyediagnose fra øyelege. Optiker foretar utprøving av synshjelpemidler og skriver søknad til NAV.

– Jeg har en formening om at øyeleger kan bli flinkere til å informere sine pasienter om muligheter om svaksyntoptikk og henvise til optikere med spesialkompetanse eller hjelpemiddelsentral. Det er så mye bra hjelp å få, men pasientene må få vite om det, forteller Wegar Hogstad engasjert.

Mitt råd til svaksynte er å bestille seg en synsundersøkelse og få kartlagt hvilke synshjelpemidler som kan være aktuelle. Det å ha muligheten til å se litt bedre utgjør ofte en gledelig forskjell, avslutter han.

Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

 

Service og vedlikehold på høreapparater 

Hos Alliance Optikk Optiker Hogstad foretar de også service på høreapparater.

Småreparasjoner kan utføres mens kunden venter, men hvis større reparasjoner er nødvendig, blir høreapparatet sendt inn til leverandør. Dette er et tilbud svært mange setter pris på.

Se en video her.

 

 

 

Ønsker du mer informasjon eller hjelp. Besøk nettsidene til Alliance Optikk Optiker Hogstad her.

 

3600.no

Se alle innlegg