Europeisk romfart ser til Kongsberg

Nils Øines og Aage Vejlgaard Sørensen hadde et flott seminar om romfart. Foto: Anniken Tangerud

Space Night på USN ble en sukess.

Den 2. mai, 2019, ble det arrangert var det Space Night på Universitetet i Sørøst Norge. Space Night er et seminar om rom og romteknologi, og det ble arrangert på USN i regi av Nils Øines.

Nils Øines er elev ved maskiningeniør studie ved USN. Han har tidligere vært med på å starte en linjeforening på maskin-linja, og nå ønsket han å arrangere en messe for romfart.

Selv er han veldig interessert i romfart, og deltok på «ESA Fly A Rocket» prosjektet på Andøya før påsken. Dette prosjektet inspirerte han til å avholde en messe på Kongsberg  med temaet romfart.

Arrangementet varte fra 14.00-18.00 og var i utgangspunktet for studenter ved USN og teknologisk næringsliv i Kongsberg.

Det var også åpent for andre interesserte, dessuten var det gratis, noe som gjorde det mulig for alle å komme.

– Bakgrunnen for arrangementet er jo å øke interessen for verdensrommet og romteknologi, forteller Aage Vejlgaard Sørensen, som er avdelingsleder for Engineering og Produksjon ved Space Systems i Kongsberg Defence og Aerospace.

Fra Mars til Kongsberg

Dette er en, av forhåpentligvis, flere seminarkvelder, og arrangørene ønsket å legge vekt på noen spesielle temaer.

Disse temaene ble som følger: Romaktivitet i fortid, nåtid og fremtid, USN Satlight, Fly a rocket og Romteknologi. Hvert tema hadde sin egen foredragsholder.

Romaktivitet i fortiden, nåtiden og fremtiden var et foredrag holdt av Norsk Astronautisk Forening. De ga blant annet en popularisert gjennomgang av romfarten på 60 minutter, fra 1940-tallet og frem til det man kan se i fremtiden. Presentasjonen hadde også levende bilder fra romfergeprogrammet og en fantastisk ferd gjennom Mars-atmosfæren.

USN Satlight hadde også et foredrag som ble holdt av ulike linjer fra USN, på Krona. Her snakket de om deres bachelorprosjekt, der de i samarbeid med Kongsberg Defence & Aeropace, skal utvikle en styremekanisme for solcellepanel til bruk på en CubeSat satellitt.

Det nest siste foredraget ble holdt av Nils Øines, som arrangerte selve kvelden. Han forteller at han var litt nervøs før selve foredraget, men at det gikk veldig fint. Øines snakket om «ESA Fly A Rocket»-prosjektet på Andøya rakettskytefelt, som han selv var på. Der hadde han møtt bachelorstudenter fra hele Europa, som sammen hadde bygget og skutt opp en rakett!

Sist men ikke minst var det Kongsberg Defence & Aerospace sin tur. De snakket om relevant romaktivitet i Kongsberg. De kom også med eksempler på produkter som utvikles lokalt her på Kongsberg.

Foto: Kongsberg Gruppen

Kongsberg – Norges største leverandør 

Aage Vejlgaard Sørensen var en av de som snakket på foredraget av Kongsberg Defence & Aerospace. Han presenterte hvilke aktiviteter og produkter Kongsberg Defence & Aerospace har innen romfartsbransjen.

– Vi er faktisk Norges største leverandør av utstyr og tjenester til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, forteller Sørensen.

Samarbeider med USN

Sørensen forteller at de har et godt og ikke minst viktig samarbeid med både USN og masterstudiet i Systems Engineering gjennom industrimaster-ordningen.

– Vi har også to bachelorteam som jobber med hver sin oppgave for oss nå i dette vårsemesteret, legger han til.

Videre forteller Sørensen at samarbeidet gir de en mulighet til å få studentene til å jobbe med områder som de til daglig ikke har mulighet til å prioritere, men som de ønsker å få mer innsikt i. De får også bedre innsikt i det som kreves gjennom å jobbe med relevante oppgaver innenfor industrien.

Spennende og variert arbeid

Selv jobber Sørensen som avdelingsleder for Engineering og Produksjon og forteller at jobben går ut på å sørge for at de har den rette kompetansen og kapasiteten på de ansatte innenfor de tekniske områdene, for å kunne levere i henhold til kundekrav.

– I tillegg skal vi sørge for at produksjons- og testutstyr og -fasiliteter er tilgjengelig for prosjektene.

Hva synes du er så spennende med jobben du gjør?

– Det å kunne bidra til leveranse av kritisk utstyr på satellitter og romsonder som skal dra til og utforske andre planeter i solsystemet, observere andre solsystemer for å finne planeter med mulighet for liv eller til satellitter for navigasjon, overvåkning eller jordobservasjon for meteorologi og miljøformål er jo kjempetøft!

Med enklere ord; avansert teknologi som benyttes for nyttige formål.

Sørensen forteller at selv om alt dette er spennende er det beste med jobben alle de flinke engasjerte kollegene mine, og ikke minst at studenter drar i gang prosjekter som Space Night.

– Vi ser på Space Night som en god mulighet til å gjøre domenet mer kjent for både miljøet på USN og for allmennheten.

Fascinasjonen for verdensrommet

Hvordan er det egentlig å jobbe på KDA?

– Det å jobbe i KDA er spennende og variert. Det gir muligheter for å få utfordrende oppgaver og for å utvikle seg innen ulike områder, både teknisk og administrativt. Samarbeid med internasjonale kunder gir innsikt og erfaring på tvers av kulturer.

Det er ikke vanskelig å merke at Aage er opptatt av romfart og verdensrommet. Han kan snakke i evigheter om dette.

– Alle har vel gått ute en mørk kveld, sett opp på himmelen og latt seg fascinere av uendeligheten av verdensrommet, fundert på om det er liv andre steder enn på jordkloden eller lurt på om hvordan det er å være vektløs i verdensrommet. Eller sett på oppskytninger av romfergen, astronauter på romstasjoner, månelandinger, rovere for utforsking av planeter eller romsonder som lander på kometer.

– For en teknolog er jo dette kjempefascinerende. Og bak alle disse teknologiske systemene står det mennesker som har måttet samarbeide for å komme frem til alle de avanserte tekniske løsningene, produktene og systemene.

– Uten samarbeid hadde det ikke vært mulig å få til alle disse avanserte løsningene.

«Alle har vel gått ute en mørk kveld, sett opp på himmelen og latt seg fascinere av uendeligheten av verdensrommet, fundert på om det er liv andre steder enn på jordkloden eller lurt på om hvordan det er å være vektløs i verdensrommet»

Aage Vejlgaard Sørensen, KDA

Gjentar gjerne suksessen

Etter arrangementet var ferdig spurte vi Nils Øines hvordan han synes arrangementet gikk.

– Det var veldig, det var veldig gøy! smiler han.

Øines var veldig fornøyd med alle som holdt foredrag, og synes alt i alt at det ble en fin kveld. Han er spesielt fornøyd med at foredragsholderne tok seg tid.

– Hvis det er interesse vil jeg gjerne arrangere flere, avslutter han.

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg