Et tiltak som fremmer inkludering og et godt arbeidsmiljø

Anne Gro Kjørstad med kollega på den aller første MingleMølla i 2011. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Fem ganger i året gjør Kongsberg Gruppen noe litt utenom det vanlige på EnergiMølla. De kaller det: MingleMølla.

For omtrent åtte år siden ønsket Kongsberg Gruppen og TechnipFMC (da FMC Technologies) å skape en arena hvor ansatte kan treffes i en annen setting enn på jobb.

– Det går jo i sykluser, men noen år rekrutterer vi vanvittig mange mennesker, og vi ser det er mange unge, enslige eller personer uten tilknytning til Kongsberg eller et nettverk rundt seg her. Det trigget et behov for å skape en arena for dem hvor de kunne møtes og bli kjent, forteller Anne Gro Kjørstad.

Anne Gro jobber i dag som HR-manager i Kongsberg Gruppen, en avdeling hun har vært i siden oktober 2009. Før det jobbet i ni år som senior-HR-konsulent i KDA.

– Jeg har mange hatter, men jobber blant annet med employer branding. Mye av jobben min handler om å promotere Kongsberg Gruppen som en attraktiv arbeidsgiver mot potensielle nye arbeidsgivere, forklarer hun.

World class. Kongsberg Gruppens verdier er: determined (bestem), collaborative (samarbeidsvillig), innovative (innovative) og reliable (pålitelig). Verdiene er fast forankret i alt Kongsberg Gruppen gjør. Foto: Anniken Tangerud

En inkluderende setting

Direkte oversatt betyr HR (Human Resources) «menneskelige ressurser», og HR jobber blant annet med å gjøre arbeidsplassen og hverdagen på jobb meningsfull, hyggelig og motiverende.

– Profilering og rekruttering er en av de mange hattene jeg har på meg, og det er her MingleMølla kommer inn.

I et ledd mot å tiltrekke og beholde medarbeidere, samt skape lojalitet, kom altså ideen om en «minglemølle» frem.

– Sammen med FMC gikk vi derfor inn i en sponsoravtale med EnergiMølla hvor endel av den avtalen var at vi hver hadde fem dager vi kunne bruke fritt til disposisjon til et type arrangement for de ansatte.

Fra konserter og quizer, familiedager, stand-up show, til oktoberfest og St.Patricks Day. Konseptene er mange, men kjernen den samme: å få sosialisert seg litt, få et nytt nettverk og kanskje nye venner.

– Det å ha en slik sammenkomst skaper en veldig uformell arena for kolleger, og det kan gi rom for å se hverandre i en annen setting som kanskje ikke er mulig i arbeidstiden.

Arrangementet er åpent for alle i bedriften.

– Det skal være inkluderende. Alle skal føle seg velkommen, understreker hun.

God stemning i 2011. Foto: Over Ronny Haraldsen
Ina Wroldsen har stått på scenen. Foto: Privat

Med trivsel i sentrum

De er samtidig avhengig av ildsjelene eller ambassadører i bedriften som drar folk med seg, og de jobber tett sammen med EnergiMølla for å finne en fin balanse mellom innholdet i arrangementene.

– Dette er noe helt annet enn hva vi i HR jobber med til daglig.

Høydepunktene i løpet av disse årene har vært mange.

– Vi hadde noen oktoberfester med ompamusikk med Underbergermusikantene på scenen, langbord, folk i läderhosen og dirren dirren (?), smiler hun.

– Da var det god stemning, mye folk, da føler du at «Yess, dette var et bra arrangement og vi har fått folk ut av sofaen».

Quizene er også noe hun trekker frem.

– Det er mange av oss som har konkurranseinstinktet intakt. Det er motiverende å kunne slå naboen eller en annen avdeling. Det er alltid litt stas, ler hun.

Tore Sagen står på scenen. Året er 2011. Foto: Over Ronny Haraldsen
Tore Sagen holdt quiz. Foto: Over Ronny Haraldsen
Litt ompamusikk må til på en oktoberfest. Foto: Privat

Lojalitet, samhold og fellesskap

– Vi er et 24-timers menneske. Vi ser at hvis folk ikke trives her i Kongsberg, så er det lett å flytte, og man får mer lojale medarbeidere om de bor på stedet de jobber. Gjør man arbeidsplassen og byen mer attraktiv, blir de mer trofaste både mot Kongsbergindustrien og byen generelt.

– Ikke minst er det å ha en sosial arena når du kommer til et nytt sted, viktig for å bygge nye relasjoner.

– Vi er jo sosiale mennesker. Får man ikke det nettverket, faller man lett utenfor. Det er viktig å bli tatt vare på som menneske også. Derfor er det viktig å legge tilrette for denne typen uformelle arrangement.

Tilbakemeldingene har stort sett bare vært positive.

– Folk synes det er et bra initiativ, smiler hun.

– Og vi er veldig fornøyd med samarbeidet med EnergiMølla og de frivillige der. Vanligvis er det de som ordner med alt; booker artister, rigger opp og bemanner, og alt går på skinner, poengterer Anne Gro (som også sitter i styret til EnergiMølla).

Elsker jobben sin innen HR. Foto: Anniken Tangerud

Åndelig verdiskaping

Googler du ordet ‘verdiskaping’ handler mange av svarene om lønnsomhet, det å nå forretningsmål. Men det handler ofte like mye om å skape verdi for de ansatte på en mer «åndelig» måte. Man får ofte et bedre arbeidsmiljø av god sosialisering.

Anne Gro begynner å snakke om hvordan de jobber med sine verdier og hvordan de er med på å forme kulturen i bedriften.

– Vi kan fasilitere og legge tilrette for verdiskaping og en god arbeidskultur, men det er opp til hver enkelt ansatt hva de betyr for dem og deres jobb personlig sett.

– Men jeg synes vi har klart å gjøre de levende og få de til å gjennomsyre kulturen vår, smiler hun stolt.

Selv på studentundersøkelsen Universums undersøkelse scorer de høyest på en av verdiene: innovasjon. Det samme gjelder blant de ansatte.

– Jeg føler meg ganske privilegert fordi jeg får jobbe med det beste jeg liker, nemlig employer branding. Det innebærer mye kontakt med studenter, og da har vi alltid med oss et team ut, og den stoltheten som de ansatte her utstråler når vi er på stand eller arrangementer, gjør meg rørt.

– Men vi er alle så stolte av å jobbe i Kongsberg Gruppen, og det tror jeg kommer av at vi har en misjon i det vi lager og gjør. Det har en betydning, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er mange ting med jobben som gjør Anne Gro rørt.

– Når vår kommunikasjonsdirektør fortalte meg at kongen skulle komme og besøke oss, så tenkte jeg: «Herregud, for en arbeidsplass jeg jobber for! Til og med kongen har spurt om å komme på besøk til oss!»

– Men ja, det er mange ting ved jobben og KOG som gjør meg stolt. Det betyr mye for meg, og det tror jeg er representativt for mange her. Det er en del av identiteten din. Du er Kongsberg Gruppen på en måte.

Skaper verdi – også i et samfunnsperspektiv

MingleMølla ble satt på pause i en periode, men er i full gang igjen i regi av Kongsberg Gruppen.

– Vi blåste liv i det igjen i år, og nå ser vi på et mulig samarbeid med KNF og kommunen. Vekst i Kongsberg er jo det store overordnede prosjektet og det vi ønsker er at MingleMølla kan bli et av virkemidlene her for å beholde folk i byen og gjøre Kongsberg til en mer attraktiv by å bo i.

Kongsberg Gruppen håper «Nye MingleMølla» kanskje kan bli en arena hvor folk kan møtes for å bli kjent med andre aktiviteter og hva som skjer i byen.

– En slik investering er viktig også i et større perspektiv. Det handler om å gjøre byen mer inkluderende for alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg