Et nettsted som bidrar til trygt og godt barnehagemiljø

Foto: 3600.no

På nettstedet Positivt barnehagemiljø finner du nyttig informasjon om hvordan du kan bidra til et godt barnehagemiljø, og hva du bør gjøre dersom barnet ditt opplever mobbing i barnehagen.

– Nettstedet skal gi foresatte informasjon om hvordan barnehagene arbeider for å forhindre krenkelser, og tips om hva en som foresatt kan gjøre for å bidra i dette viktige arbeidet. Sidene skal også være en støtte for barnehagene i arbeidet med å styrke barnas egenverd og sosiale utvikling, sier Håvard Ulfsnes, kommunalsjef for oppvekst.

Brukes i barnehagene

Nettsiden Positivt barnehagemiljø var klar i august 2018, og er blitt presentert for alle barnehagene i Kongsberg.

– Nettstedet er flittig brukt, og mange av barnehagene har vist frem nettsidene på foreldremøter høsten 2018. Lederne i barnehagene har også gått grundigere gjennom innholdet på nettsiden med alle ansatte. Dette nettstedet skal jo være et verktøy for både foresatte og de som jobber i barnehagene, sier Mona Ristvedt Jensen, rådgiver tidlig innsats ved Oppvekstkontoret i Kongsberg kommune.

Kongsberg kommune har opprettet nettstedet for å legge til rette for et systematisk arbeid med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Her finnes det nyttig informasjon om hvordan både barnehageansatte og foreldre til barnehagebarn kan bidra til dette.

Foto: 3600.no

Verktøy for foreldre og foresatte

På nettstedet er det en egen side med informasjon til foresatte, og her finner du informasjon spesielt tilpasset foresatte. Her belyses temaet mobbing i barnehagen, og hvordan du som foresatt kan bidra til å forebygge mobbing av ditt og andres barn.

På nettstedet finner også en nyttig oversikt over dokumenter og litteratur som omhandler barnehagemiljø og temaet mobbing. Dette kan være til nytte for både foresatte og for deg som jobber i barnehagen.

Mona Ristvedt Jensen ledet arbeidsgruppen som jobbet med innholdet til nettstedet Positivt barnehagemiljø. Arbeidsgruppen besto av en styrer fra en kommunal og en privat barnehage, en pedagogisk leder, en helsesykepleier, en PPT-rådgiver og en representant fra oppvekstkontoret.

Utvikling av webløsningen

Reklame- og innholdsbyrået Akari bisto kommunen med å utvikle webløsningen, og Jensen opplevde samarbeidet som svært godt.

– Vi opplevde Akari som en god støtte i skriveprosessen. De hjalp oss med å ramme inn innholdet, og hjalp oss å se både muligheter og begrensninger, forteller Mona.

Madeleine Buttedal Stedøy er visuell kommunikatør i Akari, og har jobbet med webløsningen til Positivt barnehagemiljø.

– Positivt barnehagemiljø har vært veldig spennende å jobbe med, og jeg er stolt over hva vi har fått til i samarbeid med Mona og resten av arbeidsgruppen, sier Madeleine.

Mona opplevde at Akari kom med tydelige råd angående webløsningen, og satte pris på at byrået hadde kunnskap om brukervennlighet og hvordan de som besøker nettstedet ville komme til å bruke det. Da nettstedet var ferdig var det tid for opplæring, slik at Mona selv kunne gå inn på nettstedet og redigere innhold.

– Opplæringen var veldig god og oversiktlig, og jeg lærte raskt hvordan jeg kunne legge inn og endre innhold. Madeleine i Akari har også vært behjelpelig med det jeg har lurt på i etterkant av lanseringen, forteller Jensen.

Mona opplever at hun og arbeidsgruppen ble tatt på alvor, noe som førte til at alle parter ble godt fornøyd med resultatet. Hun oppfordrer alle med barn i barnehagen til å benytte seg av det nyttige nettstedet.

3600.no

Se alle innlegg