Den 1. november feiret  Equinor og Kongsberg Maritime en stor milepæl for Norge.

Fredag 1. november 2019 inviterte Equinor sine nøkkelleverandører til en feiring av en utrolig viktig milepæl: at fase 1 av Johan Sverdrup-prosjektet er ferdig.

Det hele fant sted hos Kongsberg Maritime, og med en 7,5 meter lang marsipankake fra Lampeland Bakeri, engasjerende taler, god stemning og stolte ansatte ble det en flott markering for et av Norges største industriprosjekt i moderne tid.

En gigantisk kake markerte deler av feiringen fredag. Foto: Anniken Tangerud

Over 340 mennesker involvert fra Kongsberg Maritime

Prosjektet er et resultat av en enorm innsats fra veldig, veldig mange. Flere hundre leverandører, og tusener av mennesker, på tvers av hele Norge har alle spilt en rolle i Johan Sverdrup-historien.

Kongsberg Maritime har her spilt en viktig rolle for å levere deres del av dette betydningsfulle prosjektet. Over 340 mennesker fra 10 lokasjoner har viet en betydelig innsats over flere år og har bidratt til å sikre at prosjektet ble levert før planen.

Selskapet på Kongsberg leverer styringssystemer som brukes ute på feltet og brukes til alt som skjer i produksjonen sett bort i fra selve boringen.

Equinor beskriver Johan Sverdrup som en teknologisk bragd og at dette er en merkedag for norsk oljeindustri. Utslippene på det nye feltet skal blant annet være redusert med mellom 80 og 90 prosent sammenlignet med en standard utbygging. Klimautslippene skal være på under 1 kilo CO2 per fat.

Berømmer Kongsberg Maritime

SAS Delivery Team Lead, Taale Korsnes Stette fra Equinor var tilstede på markeringen, og snakket med genuin varme om hvor godt samarbeidet med Kongsberg Maritime har vært.

– Kongsberg Maritime har spilt en nøkkelrolle i Johan Sverdrup-utbyggingen. Et fullt fungerende kontrollsystem som samtidig gjorde det mulig for oss å ha en sanntidsoversikt over hele Johan Sverdrup feltsenteret, var en kritisk komponent, og avgjørende for produksjonsoppstart, forteller han.

– Kongsberg Maritime har jobbet utrettelig sammen med oss for å være sikre på at ikke bare det nye KCS-kontrollsystemet var ferdig til oppgaven, men at det var klart i tide for produksjonsoppstarten som var mer enn to måneder før planen, sier Stette, og legger til:

– Jeg vil berømme Kongsberg på deres samarbeidsholdning, deres åpenhet for tilbakemeldinger og proaktive holdning gjennom hele utviklingsfasen.

SAS Delivery team leder Taale Korsnes Stette fra Equinor var tilstede og holdt samtidig en tale hvor han takket Kongsberg Maritime for deres betydelige innsats. Foto: Anniken Tangerud

Da 3600.no får snakke med Taale, er det med tydelig stolthet han forteller om samarbeidet med Kongsberg Gruppen.

– Det har blitt lagt ned en fantastisk innsats av Kongsberg Gruppen for å komme dit vi er i dag. Vi har fått etablert et veldig godt og tett samarbeid, skryter han.

– Deres åpne og ærlige kommunikasjon har vært en viktig suksessfaktor for prosjektet.

Det var i desember 2017 at Taale ble involvert i prosjektet og han forteller det var noe helt spesielt å komme til Kongsberg og jobbe nært med de ulike teamene.

– Å komme hit, treffe de flinke ressursene her og hjelpe Kongsberg Gruppen, og nå feire at vi faktisk har klart oppgaven – og det to måneder før leveranse – gjør meg stolt.

Stor lettelse og fryktelig fornøyd

Det er en like stolt Gunnar Pedersen vi møter før feiringen startet.

Gunnar jobber nå som leder for divisjonen Intergrated Solutions i Kongsberg Maritime, og legger ikke skjul på hvor stor oppgave det har vært å være involvert i Johan Sverdrup-historien.

– Dette er det største prosjektet vi har levert noen gang, og i dag føler jeg en stor lettelse og er fryktelig fornøyd med leveransen.

– Men det er ikke jeg som skal ha takken. Det har vært over hundre ansatte på utvikling og to hundre ansatte på leveransen, som har gjort dette mulig.

Rundt 70 millioner arbeidstimer har totalt blitt brukt i prosjektet av alle leverandører og Equinor selv så langt.

– Bare Johan Sverdrup-prosjektet i seg selv er så enormt stort og komplekst at det er vanvittig og nesten ufattelig hvordan Equinor har klart dette.

– I tillegg har de klart å gjennomføre det raskere enn planen og samtidig redusert investeringskostnadene.

Den gode kulturen i bunn

Mye av suksessen vår handler om at prosjektet har vært godt forankret i verdiene til Kongsberg Gruppen.

– To av våre verdier er å være pålitelig og samarbeidsvillig (Determined and Collaborative). Så den åpenheten som har eksistert mellom partnerne i dette prosjektet har vært en nøkkelfaktor for suksessen.

Gunnar får heller ikke lovprist Equinor nok når det gjelder denne reisen de har tatt sammen.

– Prioriteringer er gjort av KM i samarbeid med Equinor utifra hva som samlet sett var best for prosjektet. De har også vært opptatt at vi skal ta vare på de ansatte i prosjektet på en god måte.

– Når du jobber så tett og integrert med en kunde og de viser en slik omsorg, gjør det noe med samarbeidet og respekten, og gir deg noe solid i bunnen.

En kjempeprestasjon

Milepælen denne feiringen markerte, er et stort øyeblikk også i konsernets historie.

– Vi har utviklet en ny generasjon av systemer (KCS) og deler av dette softwaresystemet vil bli tatt i bruk i av alle produkter i Kongsberg Maritime, forklarer Gunnar ivrig.

For å få til dette har de utnyttet kompetanse og teknologi fra både Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Digital og Kongsberg Maritime.

Øystein Lintvedt, utviklingssjef i KDA, og Astrid Rusås Kristoffersen, SVP for olje og gass i Kongsberg Maritime, så tidlig hvordan deres kompetanse og folk kunne samarbeide og utveksles i Johan Sverdrup-prosjektet.

Begeistret skryter Astrid av hvordan konsernet har samarbeidet på tvers av tre forskjellige forretningsområder for å jobbe mot et felles mål.

– Det er en kjempeprestasjon, smiler hun.

Øystein Lintvedt, Astrid Rusås Kristoffersen og Gunnar Pedersen er stolte av innsatsen til sine ansatte og gleder seg til veien videre. Foto: Anniken Tangerud

Godt samarbeid

I tillegg hyller Astrid måten Equinor har samarbeidet med Kongsberg Maritime på.

– De har satt oss et eksempel på hvordan man kan samarbeide åpent. Jeg har lært fryktelig mye av det og vil gi en stjerne til dem. Det motiverer folk og inspirerer til hvordan man løser noe sammen på.

– Når du spør meg hva dette har betydd for meg, vil jeg si at det gjør meg personlig veldig stolt at vi har fått til dette. Samtidig er jeg stolt av å være en del av Kongsberg Gruppen generelt.

– Ikke minst er jeg stolt av hvordan ansatte i konsernet har kommet inn i et nytt miljø, bidratt til å løse oppgaver og utvikle en helt ny teknologi.

– Så når jeg nå får lov til å reflektere over reisen, handler det om individene som  gir av sin unike kompetanse, sin tid og sine personlige egenskaper.

Øystein samtykker.

– Det har vært så mange dyktige ansatte involvert her og de tilrettelegger det slik at det gir en sterk fordel i store prosjekter som dette.

Bare begynnelsen

Å ha bidratt på leveransen til det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, gir enorme fordeler for selskapets fremtid.

– Vi har vist hvordan Kongsberg Gruppen kan demonstrere hvordan vi kan være del av et globalt samarbeid og lære av hverandre, uttalte Darren Murphy under sin tale.

Han trakk frem KCS-systemets plug-and-play og skalerbare egenskaper som viktige fordeler for systemets autonomi og fremtidige muligheter til bruk andre steder.

Dagens feiring er også bare begynnelsen.

I juni 2018 ble det kunngjort at Equinor Energy AS hadde inngått Kongsberg Maritime om å levere sikkerhets- og automatiseringssystemene (SAS) til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Dette er ikke et ferdig prosjekt. Vi lander ikke nå. Det er nå det tar av, sa Astrid fra talerstolen til stor applaus fra publikum.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser).
  • Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.
  • Balanseprisen for hele feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat
  • Samlede Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
  • Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under 1 kg CO2 per fat (gjennomsnittet internasjonalt er på 18 kg CO2 per fat). Dette bidrar til å unngå CO2-utslipp fra feltet på mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til 9 andre felt i området: blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner, Gudrun med flere.
  • Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
  • I første fase gikk mer enn 70% av kontraktene til leverandører i Norge. I andre fase har dette steget til hele 85%.
  • PARTNERE: Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.

Kilde: Equinor

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg