En sprek jubilant

Bystidugnad. Tangenstjern, september, 2016. Foto: Kjell Dalviken

I 2018 er Kongsberg og Omegns Turistforening 130 år og Den Norske Turistforening er 150 år. Foreninger med masse historie og en høyst levende organisasjon.

Tekst: Kongsberg og Omegns Turistforening.

Den 16. februar 1888 kunne man lese følgende notis i Kongsberg Adresse: «Man har bragt i erfaring at en Turistforening er under dannelse her på Stedet, idet en av Byens Borgere har satt i spidsen for Foretagendet, og innbudt til et Diskusjonsmøde hvortil var fremmødt et halvt snes af byens større Skatteydere. Mødet valgte en Komite på tre Mend til at udarbeide Lover der skulle forelegget et senere Møde».

Komiteen gjorde jobben sin, og 5. mai 1888 ble Kongsberg og Omegns Turistforening stiftet.

I dag har foreningen over 2.500 medlemmer og ca 120 aktive tillitsvalgte, åtte hytter og over 370 km stier, nesten 200 km skiløyper i skog og fjell, og ansvaret for mange kilometer med bynære turstier.

Stiene merkes og vedlikeholdes av frivillige på dugnad. Hyttene holdes ved like og klare for gjester året rundt, og du møter flinke og hyggelige turledere på en rekke turer i foreningens regi.

Alt dette gjøres på dugnad. I 2016 var tilbudet på over 50 forskjellige turer og aktiviteter. Det ble lagt ned nesten 7.000 timer med dugnad.

Bystidugnad. Tangenstjern, september, 2016. Foto: Kjell Dalviken
Merkekomiteen er i gang med merking i fjellet. Vi jobber for minst mulig inngrep i naturen, og at tiltakene skal være til det beste for både naturen og turgåere. Foto: KOT

I en av rapportene fra en dugnad på en av våre ubetjente hytter står det:
“Vi er sju. Vi banker madrasser, lufter tepper og sengetøy, rundvasker hyttene, stabler ved, reparerer skapknotter og svake dørkarmer. Vi feier pipene og pusser lysestakene. De modigste skifter utedo fra full til tom. Det serveres spekemat med eggerøre og flatbrød til middag. Namnam. Ut på kvelden dukker fullmånen opp.”

En ivrig dugnadsgjeng har i flere år jobbet for å få ny hytte i Pråmvika. Nå er det i sluttfasen, og dugnadsarbeid er hovedfokuset. Dugnadene består av beising, møbelskruing, enkel snekring og alt som trengs for å få hytta ferdig. Målet er at vi får mange med på fellesdugnadene i vår, og det er bare å melde fra til kontoret om du kan være med.

Tor Melhus har beskrevet dugnad slik:

“Dugnad er jobb for felles mål. Dugnad er arbeidsglede. Dugnad er humør og fellesskap.”

De mange turgruppene drives også på dugnad. Turledere med masse kompetanse og turglede deler av sine erfaringer og inspirerer både små og store til aktiv bruk av både nærmiljø og fjellområdene i vårt flotte land. Her er det bare å henge seg på!

Aktivitetene er mange, og du finner en aktivitetskalender på hjemmesiden.

Kongsberg og Omegns Turistforening har plass til mange flere, både som deltakere og medlemmer, og som aktive frivillige! Bli med Kongsberg og Omegns Turistforening inn i jubileumsåret.

Les mer på kongsberg.dnt.no.

3600.no

Se alle innlegg