En hyllest til Sandsvær

Foto: Bjørn Isaksen

Har du hørt om denne sangen før?

Våren 1931 hedret Charlotte Fliflet (født Lange) vakre Sandsvær i en sang hun skrev idet hun skulle flytte til Fet.

Charlotte var sykepleier og prestefrue, gift med residerende kapellan i Sandsvær Wilhelm Fliflet. Sammen bodde de på den såkalte kapellangården i Øvre Berg og fikk sønnene Albert Lange Fliflet og Nils Lange Fliflet.

Da Wilhelm Fliflet ble utnevnt til sokneprest i Fet og familien måtte flytte skrev Charlotte en sang som en takk til Sandsvær og folket der.

Teksten vitner om en kvinne som ikke bare er stolt av plassens vakre og mektige landskap, men også folkets varme, vennlighet og ærlighet.

Kanskje noe å synge ved neste selskap?

Foto: Bjørn Isaksen

Farvel til Sandsvær

Melodi: Vingede skarer

Sandsvær! Du perle blandt Norges bygder!
Fredfylt og smilende, kranset trindt av skoger,-
fjellenes fylking rad bak rad sig hever,
giver dig vernende ly.

Mektige Skrim-fjell; kongen blandt dem alle!
Lysende sne-hvit – med de store vidder,
lang-syn, som løfter over døgnets tuer
drager du skjønnhets-tørst sinn.

Lågen sitt sølv-bånd slynger gjennom dalen,-
foss-krefter bundne bringer lys så vide.
Grønnkledte lier – som en bølget hav-bund-
skifter i skygger og lys.

Luften så herlig! Klar og lett å ånde.
Stille og lyd-bær. Ofte du fornemmer
fossers orgel-tone – Kongsberg kirkeklokkers
rungende, malmfulle røst.

Hedenstad kirke! Enn står du urokket!
Maner og kaller fram sekler langt tilbake.
Der hen-farne fedre hentet fred og styrke
– måtte vi lytte, som de!

Godt har det været her på Berg å leve!
Fast er vi bundne – tungt det blir å drage!
Minnene følger. Hvor vi siden vanker
lyse de vil i vårt sinn.

Takk for hvert vennlig ord og ærlig håndtrykk!
For hver en varmende stund vi hadde sammen!
Takk til Jer alle! Takk for gode minner!
Trofast vi vokte dem skal.

Berg prestegård, april 1931
Charlotte Fliflet

Kløvstadhagen. Foto: Bjørn Isaksen

 

Kilder: Marianne Tudeer Fliflet, Kongsberg Kommune, SNL

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg