Lokale reklamefilmer er gull verdt for Kongsberg og Krona Kino.

Krona Kino er en av landets beste på lokale reklamefilmer. Få andre kinoer i Norge viser flere reklamer som er produsert av lokale krefter i nærmiljøet.

Tall fra Media Direct Norge, som er markedsledende innen kinoreklame i Norge, viser en tydelig trend.

Lokal reklame slår an. Virkelig an.

Hvordan har dere fått til det? Hva er så spesielt med Kongsberg? 

– Det er flere faktorer til at vi lykkes bra og at kinoreklame er populært på Kongsberg. Blant annet godt og engasjert lokalt næringsliv. Veldreven og godt besøkt kino. Godt og langsiktig arbeid av MDN og ulike samarbeidspartnere, for eksempel Akari AS som produserer mange flotte lokale reklamer tilpasset for kino, forklarer Key Account Manager Inger Boel Johansen til 3600.no.

Kinosjefen ved Krona Kino, Even Thunes Jensen, er like stolt

Det er nok en kombinasjon av minst tre faktorer; et innovativt lokalt næringsliv som synes det er gøy å reklamere på kino, et lokalt produksjonsmiljø som er dyktige, idérike og effektive og et team av gode selgere i Media Direct Norge. Det skal nok heller ikke underslås at nyåpningen av kinoen i Krona har gitt et solid dytt – flere saler og flere forestillinger gjør det langt mer attraktivt å vise reklame på kino, forteller han til 3600.no.

Satsingen og populariteten betyr mye for både kinoen, publikumet og Kongsberg som helhet. 

Jeg tror publikum synes det er morsommere å se lokal reklame enn riksreklamen som de også kan se (eller eventuelt spole forbi) på TV. Salget av kinoreklame har jo skutt i været de siste årene. Dette skyldes til dels at folk ser mindre lineært TV og når de ser det kan de uansett spole forbi reklamene. Samtidig har de elektroniske løsningene for kinoreklame blitt så finstemte at man nå kan skreddersy reklamefilmene opp mot ulike publikumsgrupper og visningstidspunkt. Dette gjør at annonsørene kan nå ut til akkurat de målgruppene de ønsker – for en ganske rimelig penge, forklarer Even.

Inger Boel Johansen og MDN opplever stadig bredere fokus på kinoreklame. – Fornøyde annonsører som satser på kino er med å gjøre kinoreklame til et gøy og fascinerende produkt. Foto: Privat

 

– Kinoen får bedre økonomi, som betyr bedre filmer og generell kinoopplevelse for publikum. Samtidig betyr det at kinoen er en god bedrift for Kongsberg, legger Inger til.

 

 

 

 

Hva er det som er så spesielt med lokale reklamer vs. nasjonale?

Lokale filmer har en egen gjenkjennelseseffekt og de har ofte svært relevant budskap. Man kjenner både miljø, produkter, ansikter og stemmer. Ofte med lokal humor og språk. Dagens teknologi muliggjør produksjon av gode filmer til en lav kostnad. Dette er filmer som man ser i stort format på kino hvor publikum er svært mottakelige. Nasjonale filmer er mye mer påkostede, men samtidig laget for nettopp å treffe alle i Norge. De inngår mer i en helhetlig kampanje og markedsmiks med andre medier, forteller Inger.

I filmene er det ofte kjente steder og kjente mennesker og verdien av dette skal ikke undervurderes. For kinoen betyr det at vi har stødige inntekter fra reklame, men også at vi kan knytte gode bånd til lokalt næringsliv. Det ligger et stort potensiale i å arrangere kundekvelder og kickoffs i samarbeid med annonsørene, og de gangene vi har gjort det så langt har det vært topp oppslutning! I et videre perspektiv kan den høye andelen av lokalt produsert reklame være med på å gi grobunn for en bærekraftig audiovisuell industri i byen. Mange av dagens fremste filmskapere innen spillefilm og dokumentar arbeider også med reklamefilmer og norsk reklamefilm er i  verdensklasse hva angår både produksjonskvalitet og innhold – vi er jo særlig kjent for humoren i reklamefilmene våre her til lands, avslutter Even.

Se to reklamefilmer som Akari har produsert her:

Lågdalsmuseet
Volvo V40

 

 

 

 

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg