Eir tar ansvar

– Ikke la diagnosene styre deg, forteller Eir som nå har blitt leder for foreningen utafor. Foto: Bjørn Isaksen

Eir Marie Seim har diagnosen Asperger syndrom og ADHD og jobber på ASVO Kongsberg. Nå er hun også leder for den nystartede foreningen «utafor».

Det er innafor å være utafor. Noen mennesker havner utafor i kortere perioder i løpet av livet, mens andre er der på heltid. Felles for alle er behovet for litt tilrettelegging i hverdagen.

Den ideelle foreningen «utafor» har som formål å skape gode arbeidsoppgaver og arbeidsplasser for utaforskapet – og gode opplevelser for innbyggerne.

–  Når Ståle Skau spurte om jeg ville være leder for foreningen, synes jeg ideen var så god at jeg umiddelbart takket ja, innleder Eir entusiastisk.

– Jeg har selv erfaring fra det å havne utenfor i arbeidslivet, og har jeg vært det siden barneskolen. Men jeg tok grep selv, og gjennom å fronte denne foreningen, kan jeg vise at jeg kan til tross for diagnosene. Det stoppet ikke meg, forklarer hun.

Et forbilde

– Vi kan gjøre mye mer enn det folk tror. Vi er mer enn diagnosene våre, og vi skal vise andre hva vi kan få til.

– Gjennom en slik forening kan vi vise at alle har en verdi, uansett om du er innvandrer, har psykiske helseutfordringer, er mobbet eller for eksempel har en diagnose.

Håper på engasjement

I første omgang skal utafor jobbe for prosjektet «Team ASVO». I løpet av mai skal det produseres og spilles inn en reklamefilm for en butikk i Kongsberg, et samarbeid mellom Team ASVO, utafor, 3600/Vi bryr vårs, filmproduksjonsselskapet Metafor og oppdragsgiveren.

Eir ønsker gjennom foreningen å synliggjøre samfunnets mange usynlige eller skjulte sider. I det ligger et enormt potensiale.

– Men utafor er en forening som trenger hjelp fra andre foreninger, næringslivet og privatpersoner. Så vi trenger den støtten vi kan. Her vil pengene gå til å skape gode prosjekter, ting som alle kan ha glede av, understreker Eir.

Foreningen har egen nettside – utafor.no, der du kan lese litt mer om prosjektet.

Definisjon på utenforskap: Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet. Utenforskap er et strukturelt samfunnsproblem. Det har store konsekvenser som er til hinder for at enkelte mennesker kan leve gode liv. Det er mange årsaker til utenforskap: Manglende integrering, rus, omsorgssvikt, mobbing, psykiske helseproblemer, nedsatt funksjonsevne, ensomhet, fattigdom, arbeidsledighet, langvarig sykefravær og frafall i utdanning. (Kommunenes Sentralforbund)

Styret i foreningen utafor består av Eir Marie Seim, leder, Ståle Skau, nestleder og Bjørn Isaksen, styremedlem og kontaktperson.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg