HMS er noe som faktisk berører og påvirker oss alle.

Søker du opp ordet ‘HMS’, svarer Wikipedia følgende: Helse, miljø og sikkerhet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.

Ganske så omfattende ikke sant? Men at det er viktig, det er det ingen tvil om.

For HMS handler faktisk om alt fra de små tingene som å huske å vaske hendene, bruke refleks, huske riktig fottøy når det er glatt og ta vare på dine kolleger, og til de store ting som å tilfredsstille fysiske krav, bruke verneutstyr både for å unngå og hindre at farer og ulykker skjer.

I bunn og grunn handler det om å skape en god og trygg arbeidsplass, på alle nivåer.

Kongsberg Gruppen tar dette på alvor og hver eneste dag jobber flere engasjerte mennesker for å bidra til å skape en god HMS-kultur i konsernet.

9 livreddende regler

Noe HMS-forumet i konsernet har gått i bresjen for er de såkalte 9 livreddende reglene. Hvert år arrangeres en global HMS-dag, og årets tema var introduksjonen av disse reglene.

Hans Petter Blokkum er konserndirektør for HR og Sikkerhet i Kongsberg Gruppen. Foto: Magnus Bjørnnes

– Innen HMS har Kongsberg Gruppen en null visjon. Ingen alvorlige hendelser eller ulykker skal skje i noen deler av våre virksomheter. Og vi arbeider kontinuerlig og systematisk mot denne visjonen, forklarer Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR og Sikkerhet i Kongsberg Gruppen.

– En sterk og proaktiv HMS-kultur skal være en integrert del av vår virksomhet. Vi trenger å ta et felles ansvar for kontinuerlige HMS-forbedringer i hvordan vi utfører vårt arbeid.

Høsten 2019 lanserte de derfor noe de kaller ni livreddende regler, et standard sett med regler for å sikre at alle ansatte og ledelsen får reglene inn i sin daglige rutine.

– Dette for å sikre at alle som arbeider innen industrien har fokus og gjør de rette tingene for å verne seg selv, samarbeidspartnere og kolleger fra å bli utsatt for ulykker.

 

De 9 livreddende reglene inneholder enkle symboler og tydelige regler som gjør de lette å huske og å forstå – som kan redde ditt og din kollega sitt liv. Er du nysgjerrig, kan du besøke denne nettsiden som går i dybden på hver regel.

For hver kampanje HMS-teamet i konsernet kjører, tar de utgangspunkt i en av disse reglene.

HMS inn i DNA-et

Tre av de som jobber med HMS i Kongsberg Gruppen er Kristin Barkost (Kongsberg Gruppen), Lars Henrik Lund (Kongsberg Maritime) og Hilde Aasland (Kongsberg Defence & Aerospace).

Vi møter trioen i et møterom innenfor porten til Teknologiparken for å snakke om hvordan og hvorfor de jobber med HMS.

Dyktige HMS-kolleger. Fra venstre: Hilde Aasland (KDA), Lars Henrik Lund (KM) og Kristin Barkost (KOG). Foto: Anniken Tangerud

– Nå skal vi ta deg med på det vi på HMS-siden er opptatt av. Vi skal starte møtet med et «safety moment», et sikkerhets øyeblikk, som vi oppfordrer alle leder til å tenke på, særlig når vi har eksterne besøk, innleder Kristin Barkost engasjert.

Opp på skjermen i møterommet kommer et bilde:

Et eksempel på et sikkerhetsøyeblikk. Foto: Kongsberg Gruppen

– Og du er jo ekstern, selv om du kjenner bygget, så da må vi fortelle deg at det ikke er noen evakueringsøvelse planlagt i bygget i dag, så hvis det går en alarm, så skal vi begi oss ut, følge oss, til møteplassen som er satt av i forbindelse med en evakuering.

Dette lille, men viktige øyeblikket, oppfordrer de alle til å ta hver gang det er nye besøk.

HMS kommer først

HMS er derimot mye større enn som så. Faget er faktisk så omfattende at vi kunne skrevet en hel bok eller to.

– Det er viktig å tenke på at det vi snakker om her faller inn under safety, i et HMS-perspektiv. Og vi har ulike Safety moments avhengig av hva slags møter det er snakk om.

For å understreke hvor viktig HMS er, henter hun frem en video av konsernsjef Geir Håøy.

Konsernsjef Geir Håøy. Foto: KOG

– HMS, helse, miljø og sikkerhet, er like viktig for Kongsberg som våre andre forretningsaktiviteter. I Kongsberg er vårt mål at det ikke skal inntreffe alvorlige hendelser, uhell og tap av menneskeliv blant ansatte, besøkende kunder og samarbeidspartnere, forteller Geir Håøy i filmen og fortsetter videre:

– Vi skal skape et sikkert og trivelig arbeidsmiljø, uansett hvor vi er, eller arbeider. Disse målene ønsker vi nå å adressere. Vern om helse, miljø og sikkerhet kommer først. Vi forventer at våre ledere fokuserer på og skaper en god HMS-kultur.

– Vi skal alltid følge relevante HMS-lover og forskrifter. Alle våre ansatte og samarbeidspartnere har stopp-ordre når arbeidsforhold, eller kvalitet, går på kompromiss med vår HMS-kultur.

– Vi skal ha en åpen kommunikasjon om vårt HMS-arbeid, lære av hverandre, og dele best practice. Vi skal alle aktivt delta i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i Kongsberg.

HMS er et kontinuerlig arbeid og de ulike tiltakene og kampanjene de kjører for å bevisstgjøre ansatte rundt HMS hver dag, gjentas med jevne mellomrom.

Her er noen eksempler på kampanjene de kjører. Foto: Kongsberg Gruppen

Noe alle må ta et ansvar for

Kristin, Lars Henrik og Hilde understreker dette med at dette er noe som berører alle, ikke bare de som faktisk jobber med HMS-faget til daglig.

I en hektisk hverdag kan mye skje, derfor er det viktig at den har et fotfeste i «virkeligheten».

Lars Henrik Lund er Global HSE Manager i Kongsberg Maritime. Foto: Anniken Tangerud

– HMS er veldig praktisk egentlig. Så det vi jobber mye med det er jo å få inn HMS-kulturen hos alle ansatte. At det blir endel av DNA-et til hver og enkelt. At man gjør det automatisk, som å sette på hjelmen eller bruke bilbelte i baksetet, understreker Lars Henrik.

– De må også være en integrert del av prosessene du bruker, legger han til.

Derfor legger de stor vekt på rapportering av skader, nestenulykker og HMS-forbedringer.

– Jo mer vi får rapportert inn av hendelser, da går også hendelsene som skjer ned, forklarer Kristin.

– Det ser vi i hele konsernet egentlig, poengterer Lars Henrik.

Samtidig må reglene tåle virkeligheten. Du må ha en regel som er mulig å gjennomføre.

Da jeg spør hvor mange som jobber fulltid med HMS i konsernet, svarer Kristin noe lurt:

– Det er søren meg alle. Vi håper alle elleve tusen har dette i sitt DNA og tenker HMS samtidig som de gjør sine ordinære oppgaver, enten foran PC’n, på serviceoppdrag eller i våre produksjonsmiljøer.

– Alle har i alle fall sitt eget ansvar og vi skal tenke HMS i alt vi gjør, legger hun til.

Med HMS i ryggsekken

En god leder er jo et godt forbilde og må gå foran i bresjen for denne gode kulturen.

– Vår oppgave blir da å gi lederne den ballasten, med HMS i ryggsekken, for vi klarer ikke å nå ut til alle elleve tusen i vår egen rolle. På lik linje med andre ledelsesprinsipper, så skal også HMS inn i den pakken, forklarer Kristin.

– Mye av jobben vår er jo å bygge systemer slik at ting ikke skjer, legger Hilde til.

Alt fra risikoanalyser, gode prosesser for rapportering, er viktige moment her, og interkontrollforskriftene fra myndighetene er grunnsteinen.

– Da er det viktig at vi har prosesser som tar tak i de risikoområdene som er viktigst, og det kan være forskjellig i Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, fordi man har ulike aktiviteter, produkter og tjenester, forklarer Kristin.

I et globalt og stort konsern som Kongsberg Gruppen utsettes nemlig arbeidstakerne for forskjellige og ulike typer av risiko.

Det kan være fra å jobbe med store og tunge maskiner som veier flere tonn, til offshorevirksomheten på store båter eller test av utstyr hos våre kunder.

– Vi har også mange fallskader hvor folk detter på isen, forteller Hilde.

Det internasjonale aspektet

I Kongsberg Gruppen har man i tillegg en stor andel ansatte som jobber og reiser til utlandet.

– Reisevirksomhet vurderer vi som en av våre største risikoområder, forteller Kristin.

– Det gjør at prinsippene fra internkontrollforskriftene gjelder, men de, kulturen og kravene er jo forskjellige i andre land, understreker Lars Henrik.

I konsernet sitter det derfor mennesker som spesifikt jobber med reisesikkerhet som samtidig er sentrale i et beredskapsteam.

Et eksempel på dette er jo alt rundt Coronaviruset.

– Vi jobber tett sammen og helt konkret jobber det teamet sammen med hver regionsjef globalt sett i konsernet, som for eksempel Wenche Helgesen Andersen i Kina, og har jevnlige statusmøter og holder hverandre oppdatert.

Konsernet følger alltid de norske myndighetenes retningslinjer og akkurat nå, i forbindelse med Coronaviruset, er det reiseforbud til Kina.

– Skal du også til nærliggende land, må det godkjennes på veldig høyt nivå, understreker Lars Henrik.

– Vi har medlemskap i en internasjonal organisasjon, International SOS, som gir oss løpende informasjon om reisesikkerhet i ulike land, og sender informasjon ut til våre ansatte som er på reise. Vi får også varsler om når noe skjer i de land og områder vi har reisende.

Et eget team med vakt 24/7 blir varslet om dette, og avhengig av hendelsen iverksettes tiltak for å sikre at deres ansatte har det bra.

– Vi har også en egen reiseguide alle må sette seg inn og som oppdateres med jevne mellomrom.

Den gode HMS-kulturen

Hvordan man bygger en sterk og proaktiv HMS-kultur og hva det betyr for den enkelte ansatte, har i lang tid vært i fokus for konsernet.

I 2018 lanserte de varemerket safe@kongsberg som de bruker gjennomgående på presentasjoner, slider, reflekser, og i 2019 kom altså de 9 livreddende reglene vi presenterte over.

Hver kampanje de kjører er basert på sesonghendelser og deles på skjermer, på plakater og til og med på kaffeautomatene på enkelte av arbeidsplassene. Både på norsk og på engelsk.

– Hva inneholder en god-HMS-kultur?

– Det inneholder en egen bevissthet, det vi kaller «HMS awareness» på engelsk eller HMS bevissthet på norsk. Det betyr at man vurderer risiko i det man gjør, både for seg selv og sine kolleger, og det betyr det vi kaller åpen rapporteringskultur; at man oppfordres til å si ifra når noe kan bli bedre, forklarer Lars Henrik.

Samtidig handler det om at ledelsen må fokusere på det.

Hilde Aasland representerer HMS-delen hos KDA. Foto: Anniken Tangerud

– Vi snakker om proaktivitet som en viktig kulturbærer innen HMS. Vi skal være i forkant fordi en nestenulykke i dag kan bli en ulykke i morgen hvis vi ikke gjør noe med den, understreker Kristin.

En slik åpen rapporteringskultur handler like mye om arbeidsmiljøet.

– Vi har hatt mer og mer fokus på det i KDA, og da spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet, forteller Hilde.

For trenden går nå mer over på at HMS-tanken også rommer dette aspektet, ikke bare kutt i fingeren eller fall på glattisen.

– Det har vi også snakket mye om i vårt HMS-forum; hvordan vi sammen med HR-avdelingen sette det mer på agendaen, forklarer Kristin.

HMS-forumet

I HMS-forumet møter representanter som har HMS som ansvarsområde i de ulike forretningsområdene i konsernet.

Forumet møtes minst fire ganger i året og er ansvarlige for å blant annet gjennomføringen av en global HSE-dag.

Teamet drar store fordeler i å dele sine erfaringer om hendelser som skjer i konsernets virksomheter.

– Vi føler vi lever etter en av Kongsberg Gruppens verdier; «Collaborative – Samarbeidsvillig/nettverksorientert».

– I forumet gir vi hverandre feedback og informasjon om ting som skjer, hva vi har gjort og hvordan vi kan lære av det og bli bedre, forklarer Kristin, som i tillegg høster mye erfaring som leder for HMS-forumet i Norsk Industri.

I fjor etablerte de også et nettverk innenfor Teknologiparken hvor de møter andre med samme fagområde fra andre bedrifter og deler erfaring slik sett.

– Og så vil jeg også si at det å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og vernetjenesten er en suksessfaktor for å lykkes.

HMS Forum 2020. Lars Henrik Lund, Kristin Barkost, Ingrid Moesgaard Rasmussen, Wenche Moen, Geir Steen, Hilde Aasland, Anita Langgård. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Mulighetens bedrift

Det er ingen tvil om at trioen trives i konsernet.

– Det er en fantastisk bedrift å jobbe i. Den gir deg store muligheter, utfordringer på forskjellige områder som hele tiden gir deg muligheten til å utvikle deg, og samtidig ha den samme arbeidsgiveren, smiler Kristin stolt.

– Det er litt av det samme for meg, svarer Lars Henrik, som har jobbet i konsernet i 30 år til sommeren.

– Men jeg har flere ulike roller og det er jo det som er noe av det som gjør at det er spennende her. For da får du brukt endel av den erfaringen du har fra andre roller i nye roller, forklarer han og fortsetter:

– Det andre elementet er, det er at det har vært mye mer fokus på HMS de siste årene vil jeg si. Man kan virkelig se et stort løft de siste ti årene.

Hilde på sin side, som har jobbet i konsernet i 11 år, setter pris på de mange ulike utfordringene og forteller:

– Jeg vil trekke frem det gode samarbeidet, folka som jobber her, og det konseptet og fagområdene vi jobber i, smiler Hilde som har bakgrunn innen HR og administrasjon.

– Jeg har jobbet i HR-faget hele min karriere, og bruker mye av den bakgrunnen min i kampanjer som KDA ønsker å ha fokus på. Jeg har lært mye om de tekniske miljøene og utfordringene de står i der også.

For alles beste

Da vi spør trioen hva de synes er det beste med å jobbe med HMS, kommer det engasjerte svar som perler på en snor.

– Det er noe vi forholdet oss til hver eneste dag, og det er viktig, også for driften.

– Vi ønsker jo ikke at våre ansatte skal bli utsatt for noen farlige hendelser som gjør at noen blir skadet, forklarer Kristin som har jobbet i Kongsberg Gruppen i 41 år, og legger til at hun på en måte har jobbet med HMS «hele livet».

– «For alles beste» – det er det jeg synes er best, sier Lars Henrik og forsetter:

– Dette er noe som alle er påvirket av og setter pris på, hvis man gjør det riktig vel og merke. Man må finne den rette og fornuftige balansen.

– Ja. For hvorfor skal de ansatte bry seg om HMS?

– Du kan gjøre en forskjell for deg selv og dine kolleger, avslutter Hilde, Lars Henrik og Kristin i kor.

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg