– Du aner ikke hvor stolt jeg er!

Dorthea Gjestvang (til venstre) og Emilie Udnæs er svært fornøyde med en suksessrik sommerjobb hos Kongsberg Gruppen. Foto: Anniken Tangerud

Dorthea Gjestvang har hatt en litt annerledes sommerjobb. Hun har nemlig fått være med på å sende en egenprodusert «nyttelast» fra Andøya Space Center.

Som en del av Kongsberg Gruppens offensive satsing på studenter og innovativ nyskaping, gir de hvert sommer rundt 100 studenter sjansen til å jobbe med alt fra romfarts-, olje&gass -, maritim-, forsvars- eller romfartsteknologi.

I år var det 1500 søkere og for å komme gjennom nåløyet krever det motivasjon, dyktighet og entusiasme.

En av de som fikk plass er Dorthea Gjestvang og hun er svært begeistret over muligheten hun har hatt da vi tok en prat under årets Fagdag (torsdag 10. august) – dagen da alle studentene på de ulike sommerprosjektene skal vise frem hva de har fått til i løpet av sommeren.

Dorthea har vært prosjektleder og en av 15 studenter på prosjektet «Kongsberg Starburst» – et prosjekt innen romfart ledet av Kongsberg Space and Surveillance.

– Starburst er Norges første tverrindustrielle sommerprosjekt innen romindustri. Dette er noe helt nytt og vi har utviklet teknologi til bruk i små satellitter for maritim forskning, innleder Dorthea, som til daglig studerer fysikk på universitetet i Oslo, ivrig til 3600.no.

– Greia er at det har skjedd et skifte i romindustrien. Ting man har brukt før er tungt, dyrt og gammelt, men nå har nye aktører kommet inn og de vil at verdensrommet skal være lettere tilgjengelig og måten å gjøre det lettere tilgjengelig på er å gjøre ting lettere, billigere og mindre, og det er det vi har fokusert på nå i sommer: vi har laget lettere, billigere og mindre teknologi.

Dorthea Gjestvang (til venstre) og Emilie Udnæs er svært fornøyde med en suksessrik sommerjobb hos Kongsberg Gruppen. Foto: Anniken Tangerud

En oppgave ingen har løst før

Oppgaven de fikk var høyst realistisk: studentene har sittet hos bedrifter spredt over hele landet og laget komponenter til en nyttelast de har sendt opp i troposfæren (og helskinnet ned igjen) fra Andøya Spacecenter. En stor del av norsk romindustri har vært involvert underveis og selv forsvarsministeren og kunnskapsministeren har latt seg begeistre.

– Spaceprosjekt er jo kjempedyre. Så målet vårt har vært å gjøre ting mer kommersielt, forklarer Dorthea.

Dorthea viser oss den 3D-printede nyttelasten hun og medstudentene sendte 31 km oppover og 18 km bortover, før de fisket den intakt opp av sjøen i sommer.

Sommerjobben Kongsberg Gruppen har muliggjort blir både et viktig minne og en svært relevant erfaring å ta med seg videre.

– Jeg syntes det her har vært utrolig gøy å jobbe med. Som student sitter du med teori og eksamener, men her får du muligheten å sette kunnskapen din ut i praksis og ser hvordan alle samarbeider på tvers av fagfelt. Det er kjempegøy og noe helt unikt.

– Du ser du at kunnskapen din kan brukes til noe relevant. Det gir deg en ekstra iver til å pugge og studere enda hardere. Samtidig lærer du veldig mye av de andre studentene som har andre fagprogrammer enn meg.

Fortell litt om stoltheten om å få være med på noe slikt.

– Du aner ikke hvor stolt jeg er!

– Dette har jo blitt en baby for meg. Jeg har vært med siden kickoff i februar, så selv om jeg offisielt startet i sommer har jeg lest meg opp og fulgt med i prosessen underveis. Det er jo et veldig ambisiøst prosjekt. Det er kjempemye som skal klaffe, ikke minst fordi vi sitter på forskjellige lokasjoner. Så da alt klaffet og alle suksesskriteriene ble oppfylt, gliste jeg sikkert i to dager etterpå, avslutter Dorthea.

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på besøk under fagdagen, torsdag 10. august. Foto: Anniken Tangerud

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg