Dronevideo av nye E134

Vi tok med oss en drone for å gi en oversikt over byggeprosessen på basserudåsen..

Dronefoto: E134 Damåsen – Saggrenda | Dronefoto inngang tunnel Gamlegrendåsen

Tekst: Statens Vegvesen Video: Terje Gulli

E134 Damåsen-Saggrenda

Den nye E134 starter ved Damåsen. Derfra går vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Ved Diseplass skal vi bygge et planskilt kryss som skal knyttes til eksisterende E134 og Majorplassen. Vegen går videre i tunnel under Gamlegrendåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen. Det vil bli bygd en rundkjøring for å knytte sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går ny E134 inn i tunnel og svinger sørover mot Trollerudmoen, hvor det bygges en rundkjøring mot eksisterende E134. Ny E134 går videre mot Moane og inn i tunnel som kommer ut i dagen like før den krysser over dagens E134. Vegen går så videre over Kobberbergselva gjennom Saggrenda sør, videre i tunnel i Saggrenda vest, før den går sammen med eksisterende E134.

Fylkesveg 286 Teigen jernbaneundergang

En del av denne reguleringsplanen vil omfatte ny jernbaneundergang ved Teigen på fylkesveg 286. Eksisterende jernbanekrysningen er dårlig. Formålet med en ny undergang er å bedre vegstandarden og trafikksikkerheten.

Fylkesveg 72 Darbu

Vegen til Darbu er en vegforbindelse fra  E134/Dunserud kryss til  fv. 72 Kongsbergveien. Øvre del av vegen fra E134/Dunserud kryss til fv. 72 Gamle Kongsbergvei,  ble bygget i forbindelse med utbyggingen av E134 Heggstad – Damåsen.  Gjenstående del av vegen blir bygd for å lede gjennomgangstrafikken utenom boligfeltet mellom Gamle Kongsbergvei og fv. 73 Kongsbergveien, på en trafikksikker og effektiv måte. I prosjektet inngår også tiltak på avlastet vegnett.  Reguleringsplanen med bestemmelser for denne vegen ble vedtatt av kommunestyret i Øvre Eiker kommune 18. juni 2003.   Se flere videoer lenger ned!

[the_ad_placement id=»plassert-i-post»] [the_ad_placement id=»mobil-i-post»]

3600.no

Se alle innlegg