Dette skuespillet er alt annet enn stille

Thorbjørn Save og Arve Eig Akervold. Foto: Tommy Johansen

3-retters middag, fem akter, et drap og fem mistenkte…

Kongsberg Krim, Kongsberg teaterlag og Best Western Gyldenløve hotell har for sjette gang gått sammen for å sette opp et krimdrama.

Tekst: Arve Fretheim. Bilder: Tommy Johansen

Denne gangen er tittelen «Stille som i graven». Men vi kan love at dette skuespillet blir alt annet enn stille.

Her snakker vi om dystre hendelser både innendørs og utendørs.

Fra venstre: Mari Evjen Jørstad, Arve Eig Akervold, Morten Løvdal,, Unni Bjertnes Imingen, Nina Søia. Foto: Tommy Johansen

Lokal forankring

I likhet med tidligere år har vi også denne gangen lagt handlingen til Kongsberg. Det hele foregår i oberst Victor Lundes villa et sted i byen.

Vi er tilbake i siste halvdel av 1960 årene, så mange vil kanskje kjenne igjen navn og begivenheter fra denne tiden. Men hvis dere skulle dra kjensel på noen av personene i stykket, så kan vi opplyse at det ikke er tilsiktet. Alt er dikt og nesten forbannet løgn. 

Oberst Lunde bor i sin villa sammen med sin andre kone, Lucy, sin datter Victoria fra første ekteskap og sin kusine  og husholderske Martha.

Mari Evjen Jørstad og Arve Eig Akervold. Foto: Tommy Johansen

Stykket starter med et middagsselskap hvor lektor Martin Bakke, ansatt på Kongsberg gymnas, er invitert. Han er en gammel skolekamerat og beundrer av Lucy Lunde.  Oberstens datter har nylig kommet hjem fra et opphold i Stratford upon Avon, Shakespeares fødeby. Så vi er i det beste litterære selskap.

Obersten og Martha er nemlig medlemmer av «Diktets disipler», en forening som obersten har tatt initiativet til. Men det skal etter hvert dreie seg om noe langt mer enn poesi når handlingen virkelig kommer i gang.

Her dreier det seg om mystiske tildragelser og kriminelle handlinger, hvor faktisk Shakespeares tragedie «Macbeth» spiller en vesentlig rolle.

Og selvsagt dukker det opp en kriminaletterforsker ved navn Carl Jørgen Hall.

Kriminell hilsen Arve Fretheim

De som er med:

  • Oberst Victor Lunde: Morten Løvdal
  • Lucy Lunde, hans andre kone: Unni Bjertnes Imingen
  • Victoria Lunde, oberstens datter fra første ekteskap: Mari Evjen Jørstad
  • Martha Lunde, oberstens kusine: Nina Søia
  • Lektor Martin Bakke: Arve Eig Akervold
  • Politifullmektig Carl Jørgen Hall: Thorbjørn Save

Manus er basert på en krimroman fra 1960 tallet og lagt til rette for «Mord til maten» av Arve Fretheim

Regi: Arve Fretheim
Lyd/Lys: Lovise Gjerdingen

3600.no

Se alle innlegg