Dette skjer i Kongsberg 1. mai

KV-Musikken kommer. Foto: Bjørn Isaksen

Her er 1. mai-programmet 2018 i Kongsberg.

For English version, scroll below

1. mai er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Arbeidernes internasjonale kampdag ble innført etter forslag fra de fagorganiserte i USA og markert første gang i 1890, også i Norge.

I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag og en rekke byer over hele landet markerer dagen på ulike måter.

Slik markeres den i Kongsberg 2018:

Kl. 10:00 Kongsgårdmoen Skolekorps spiller på Konsgårdsmoen, Solstad, Rudsmoen og                     i Veungsdalen.

Kl. 11:00 Spilling i gatene ved KV-Musikken.

Guttemusikken spiller ved Glitre, Skinnaberget og Tislegård.

Kl. 11:50  Frammøte ved Kirketorget.

Kl. 12:00  Salutt fra Monseberga

Vi marsjerer etter KV-Musikken til bauta over Bergmannen nede ved Norsk Bergverksmuseum i Hyttegata.

Bekransning og minnetale ved Bergmannen ved Kristoffer Grette, Kongsberg Arbeiderparti.

Vi marsjerer videre til bautaen til minne over de falne i frihetskampen.

Tale og bekransning ved bautaen ved Barbro Major, FF.

Kl. 13:00  Ankomst Krona. Sølvsalen (3. etasje)

Det blir noe å bite i og kaffe til de fremmøtte.

Kulturelt innslag med elever fra kulturskolen.

Appell Bhanuja Rasiah, AUF

Appell Gernot Ernst, Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp samler inn penger til aksjonen: Folk forandrer verden, men ikke alene.

Hovedtale ved Vidar Lande, Kongsberg ArbeIderparti

Kl. 14:30 Norsk folkehjelp inviterer til film Cries from Syria.

Hovedparole: Trygt arbeidsliv for alle.

 


International Workers’ Day

International Workers’ Day, also known as Labour Day or Workers’ Day in some countries, is a celebration of labourers and the working classes that is promoted by the international labour movement which occurs every year on the 1st of May.

The first of May is a national public holiday in many countries worldwide and is celebrated all over Norway in different ways.

This is how it’s celebrated in Kongsberg, 2018

10:00 Kongsgårdmoen Skolekorps plays at Konsgårdsmoen School, Solstad, Rudsmoen                and Veungsdalen.

11:00 KV-Musikken plays in the streets of Kongsberg.

Guttemusikken plasy av Glitre, Skinnarberga and Tislegård School.

11:50 Gathering at Kirketorget.

12:00 Salute from Monseberga.

We’ll march after KV-musikken to the statue Bergmannen down by Norsk Bergverksmuseum in Hyttegata.

Laying of a wreath and speech at the Bergmannen, by Kristoffer Grette, Kongsberg Arbeiderparti.

We’ll march on to the memorial for those who participated during the freedom fight.

Laying of a wreath at the memorial for those who participated during the freedom fight by Barbro Major, FF.

13:00 Arrive Krona. Sølvsalen.

Participants can get coffee and something to bite.

Cultural perfomances by students from the Kulturskole.

Appeal by Bhanuja Rasiah, AUF.

Appeal by Gernot Ernst, Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp collects money to the cause: People can chance the world, but not alone.

Main speech by Vidar Lande, Kongsberg Arbeiderparti.

14:30 Norsk Folkehjelp is showing the movie Cries from Syria.

Main Parole: Safe working life for all

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg