TechnipFMC gav 239.100 kroner til Kirkens Bymisjon i Kongsberg og inngår en treårig samarbeidsavtale.

Onsdag 11. september, 2019, ble en stor dag for Kirkens Bymisjon i Kongsberg og Drammen.

Da gikk nemlig hele 797 ansatte fra TechnipFMC en veldedighetsmarsj fra Teknologiparken til Fosseparken, hvor 300 kroner per ansatt gikk til Kirkens Bymisjon.

Se filmen fra turen her (produsert av Magnus Bjørnnes i Metafor):

Marsjen er derimot bare den første delen av et tre år langt samarbeid mellom hjørnesteinsbedriften og Kirkens Bymisjon.

– Det sterke engasjementet vi så i dag er utrolig rørende. Helt fantastisk, rett og slett, forteller en stolt Jon Dahl fra Kirkens Bymisjon.

– Her går en ledende bedrift som TechnipFMC foran som et godt eksempel og viser den posisjonen de tar ved å virkelig bidra til at Kongsberg blir et varmere og rausere samfunn og et bedre sted å bo – for alle! legger han til, tydelig rørt.

«Her går en ledende bedrift som TechnipFMC foran som et godt eksempel og viser den posisjonen de tar ved å virkelig bidra til at Kongsberg blir et varmere og rausere samfunn og et bedre sted å bo – for alle!»

Jan Egil Hovland overrakte både en symbolsk brobyggerstein og plakett til Ingunn Hæve og Terje Eiken i TechnipFMC. Foto: Anniken Tangerud

Langvarig og positiv endring

Terje Eiken, direktør for subsea-prosjekter i TechnipFMC, understreker hvor godt Kirkens Bymisjon visjoner, passer TechnipFMCs kjerneverdier.

– Vi valgte å inngå et langsiktig samarbeid med Kirkens Bymisjon fordi vi er opptatt av bærekraft gjennom å støtte lokalsamfunnet i gode tiltak.

Kirkens Bymisjons visjon er at mennesker i byen skal oppleve respekt, rettferdighet og omsorg.

– Gjennom å gjøre noe sammen med Kirkens Bymisjon, gjør vi noe viktig for Kongsberg og noe viktig for oss selv som mennesker, forteller han.

– Som konsern er det viktig å gi tilbake til lokalsamfunnet hvor vi opererer, og ved å gå inn i en slik langsiktig samarbeidsavtale, kan vi være med på å gjøre noe som kan føre til en langvarig og positiv endring.

– Dette er ikke bare en enkeltstående happening, men et initiativ som gir en større verdifull effekt på oss som mennesker gjennom personlige investeringer. Så vi er veldig glade for å få lov til å bli med på dette. Det betyr enormt mye for oss.

Fra venstre: Jon Dahl og Jan Egil Hovland fra Kirkens Bymisjon, Ingunn Hæve og Terje Eiken fra TechnipFMC. Foto: Anniken Tangerud

Med ungdom i fokus

Alle midlene Kirkens Bymisjon fikk i dag skal nemlig gå til å åpne en ungdomskafé på kveldstid i bymisjonens kafé på Tråkka. Der vil de ansatte i TechnipFMC kunne stille med sin tid for å hjelpe til.

– Mange ansatte jobber allerede på frivillig basis i et mangfold av lag og foreninger i byen, men nå har de enda en mulighet til å bidra humanitært, forteller Terje.

– Det er veldig givende å kunne møte mennesker man kanskje ikke ellers omgis med og hjelpe de på en annen måte.

Jan Egil Hovland fra Kirkens Bymisjon, ble imponert over det genuine engasjementet han opplevde i de første møtene med TechnipFMC.

– De hadde et godt forankret ønske om å gjøre noe for ungdom i Kongsberg og ville ta et tydelig og sterkt samfunnsansvar.

Nede ved Fosseparken kunne Terje Eiken avsløre hvor mange penger de hadde samlet inn fra dagens markering. Foto: Anniken Tangerud

TechnipFMC er et godt eksempel på hvordan en bedrift kan vise vei overfor de ansatte til å skape et varmere samfunn.

– Når toppledelsen i et så stort konsern går inn for et slikt samarbeid, ser man hva det betyr ikke bare i for verdi på arbeidsplassen, men også våre ansatte og hvordan vi jobber med næringslivet.

Både Terje Eiken, Jan Egil Hovland og Jon Dahl, ser hvilke positive ringvirkninger et slikt initiativ kan ha.

– Penger er en ting, men det å møte opp, personlig investere av din tid til andre, betyr mer for deg som menneske. Det gir et litt større perspektiv på ting og muligheten til å hjelpe nærområdet ditt.

Takket pressen

Eiken benyttet også anledningen til å takke blant annet 3600.no for vår dekning av fjorårets iVolunteerprogram.

– Det var takket være den oppmerksomheten dere gav oss i fjor som gjorde det mulig at iVolunteer nå har blitt en global bevegelse. Over 44.000 ansatte over hele verden deltar nå i lokale iVolunteerprosjekt, skryter han.

Terje Eiken takket Ingunn Hæve for innsatsen hun og andre ansatte har gjort for å få i gang det som nå har blitt et globalt iVolunteerprogram. Foto: Anniken Tangerud

Det startet på Kongsberg

For det var her på Kongsberg, sammen med noen fra avdelingen i Lysaker, ideen om iVolunteer ble til.

Se 118 bilder fra fjorårets iVolunteermarsj her. 

Ingunn Hæve fra kommuniksjonsavdelingen til TechnipFMC og en av programmets primus motorer, forklarer det slik:

– I forbindelse med en av våre verdier, bærekraft, opprettet vi et årlig program som heter iVolunteer. Der skal vi bidra med noe positivt med menneske i fokus i lokalsamfunnet hvor vi jobber og er en del av.

iVolunteer som ble drevet frem av lokale initiativer i Norge, har nå altså resultert i et globalt program.

– iVolunteer har som mål å aktivere og oppmuntre ansatte i TechnipFMC til å delta på en gåtur for å samle inn penger til et veldedig formål, i tillegg til å gjøre frivillighetsarbeid i lokalsamfunnet, forteller Ingunn.

– Målet er å få en langsiktig og positiv innvirkning i lokalsamfunnet, legger hun til.

Perm ingen hindring. Flere ansatte hadde tatt turen innom med sine små for å markere sitt engasjement. Foto: Anniken Tangerud

En liten luftetur på en firbeint ble det også. Foto: Anniken Tangerud

Fontenehuset Kongsberg

I 2018 fikk Fontenehuset Kongsberg 211.200 kroner fra TechnipFMC.

Luna Lykken Wiik fra Fontenehuset Kongsberg kan fortelle at midlene har kommet veldig godt med.

Les også: Et engasjement som setter spor. 

– Det tar ekstra mye ressurser å jobbe med de unge. De krever mer praktisk støtte, vi ansatte bistår i møter med ulike instanser og de har et noe annet fokus når det gjelder arbeidsoppgaver på Fontenehuset, forklarer Luna. 

Med pengegaven på 212.400 kroner Fontenehuset fikk fra TechnipFMC i fjor, har de kunnet oppgradere tilbudet deres til de unge.

– Vi har gått til innkjøp av mye moderne teknologisk utstyr, vi har vært på hospiteringer hos andre Fontenehus som har velfungerende ung-grupper, og investert mye arbeidskraft fra ansatte til dette formålet.

– Vi har hatt mye fokus på markedsføring og antall medlemmer mellom 16 og 25 år har økt med 14 medlemmer siden august 2018. Dette hadde vi ikke klart uten denne rause pengegaven fra dere! smiler hun. 

Hele Klokkerbakken og Nybrua var full av ansatte fra TechnipFMC. Foto: Anniken Tangerud
Jubelstemning nede ved Fosseparken.
Heidi og Hanne var tydelig stolte av dagens markering. Foto: Anniken Tangerud

Samhold og solidaritet

I tillegg til at de ansatte fra TechnipFMC på denne måten bidrar med noe positivt for andre, så skaper prosjektene samtidig samhold, engasjement og motivasjon også hos hver ansatt innad i bedriften.

To av de som kan bekrefte dette er Hanne Meinstad og Heidi Drange fra HR-avdelingen til TechnipFMC.

De to var tydelig rørt etter å ha gått sammen med 795 andre ansatte fra bedriften denne dagen.

– Det gir deg en utrolig intern stolthet i forhold til hva vi kan bidra med lokalt. En dag som dette gir deg noe til ettertanke, forklarer de varmt.

– Et slikt engasjement styrker fellesskapsfølelsen og holdningene våre. Det er inkluderende og styrker samholdet vårt – både internt, men også eksternt i nærmiljøet, gjennom de gode tiltakene vi gjør.

Begge forteller at fjorårets initiativ inspirerte dem i lang tid.

– Nå gleder vi oss til å bidra til veien videre, avslutter de.

Imponerende skue.

Foto: Magnus Bjørnnes

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg