Dette er fremtidsplanene til Kongsberg

Foto: Hyunjung Kim

Her kan du lese den nye kommuneplanen.

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Kongsberg kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i byen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Kongsberg. 

Kommuneplanen handler om hvordan Kongsberg kommune skal legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2030. 

Under innspillsperioden fikk kommuneplanen verdifulle bidrag fra innbyggere, næringsliv, bygdelag, lag og foreninger, skoler og kommunens råd. Spesielt ungdommen har vært viktige nøkkelspillere da det jo er de som skal bo her i fremtiden.

For å få et fullstendig bilde, må planen ses i sammenheng med handlingsprogram, temaplaner, kunnskapsgrunnlag og øvrige styringsdokumenter i kommunen.

Her er kommuneplanen for Kongsberg Kommune 2018-2030:

https://issuu.com/digitalressurs/docs/kongsberg_kommune_sluttdokument_201

 

3600.no

Se alle innlegg