– Det var fint å se at det kan gå bra, selv om man har havnet utpå

Onsdag 20. februar, 2019, arrangerte Kongsberg videregående skole en VIP dag for elever på vg1 i vakre «sitronpressa» på Nymoens torg.

VIP står for veiledning og informasjon om psykisk helse, og er et skoleprogram utarbeidet av Vestre Viken. Det var første gang de gjorde det på denne måten.

– Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp, sier Eli Jårån Hovda, sosialpedagogisk rådgiver på Kongsberg vgs.

Den personlige historien gjorde inntrykk

Elevene vi pratet med på slutten av dagen var alle enige om at dette var en viktig dag, med mye nyttig informasjon. Selv om de kanskje på forhånd tenkte at det kunne bli litt kjedelig.

Fra venstre: Mia Karén Pettersen Johansen, Eirik Opsal og Jørgen Bekkhus Omholt. Foto: Siw Torsteinsen.

Det som gjorde mest inntrykk på ungdommene vi pratet med var den personlige historien fra scenen, som Lone Rognlien delte.

Hun fortalte rått og ærlig om sine erfaringer med ulike rusmidler, og hvordan det påvirker en selv og omgivelsene. «Det er ikke tøft å ruse seg og tenk deg om før du handler», var et av budskapene hennes fra scenen.

Lone Rognlien delte sin historie med rus og hvordan hun har etterhvert kom seg ut av det. Det gjorde sterkt inntrykk på ungdommene. Foto: Siw Torsteinsen.

– Innlegget hennes traff skikkelig dypt, forteller Mia Karén meg etter dagen er over.

Mias to medelever istemmer.

– Ja, det var helt stille i salen da hun pratet. Frem til da satt mange med telefonen sin, men da hun delte sin historie var det ikke et knyst i salen, sier Eirik.

– Det var fint å se at det kan gå bra selv om man har havnet utpå. Det er lett å tenke at da er det kjørt liksom, fortsetter han.

Jørgen nikker samtykkende fra sidelinjen.

– Dagen hadde liksom vært informativ helt frem til dette, men da ble det hele mer personlig og det gir et annet inntrykk, deler han.

Et viktig tema

«Senk skuldrene litt. Dere har god tid og livet består av mer enn prestasjoner» var ett av Lones, og panelet forøvrig, sitt budskap til ungdommene denne dagen. 

Elevene synes dagens tema er viktig, og de medgir at de tidvis føler på et stort press på at alt skal være bra, og at en skal prestere på alle fronter.

Prater dere mye om hvordan dere har det, dere elever imellom?

– Nei, ikke så mye, innrømmer de tre.

– Jeg tror kanskje mange er redde for å bli dømt om de forteller om det, sier Mia Karén.

– Jeg tror mange tenker at det er en selvfølge at en har det bra, og at det da kan bli en større terskel, forteller Jørgen.

Men at det er viktig, og kan hjelpe å prate om hvordan en har det, er de alle enige om.

Det er viktig å prate om hvordan en har det tror ungdommene. Fra venstre: Mia Karén Pettersen Johansen, Eirik opsal og Jørgen Bekkhus Omholt. Foto: Siw Torsteinsen.

3600.no

Se alle innlegg