Det uheldige gullfunnet i Svartås

Beständige Liebe. Foto: Stein Arne Jensen

Svartås er en gruveås full av sølvverksminner.

Omtrent 3 kilometer fra Kongsberg sentrum finner du et nabolag som heter Svartås. Men Svartås er mer enn bare boliger, det er også en flott åskant i skogen som rommer en spennende historie.

I 1695 slo nemlig den lille gruva «Beständige Liebe» på stortromma: det ble funnet hele 596 kilo sølv. Året etter ble det knapt funnet noe i det hele tatt, men så… I 1697 var de så «uheldige» at de fant gull.

Det er forfatter Olav Såtvedt som bruker ordet uheldig om den store begivenheten*.

Det dreide seg om knappe 100 gram gull, og Olav skriver det må ha blitt det dyreste gullet i norgeshistorien.

Saken fortsetter under kartet
Her ligger gruven hvor gullet ble funnet. Skjermdump fra Google
Slik ser ruinene etter hjulkunsten til gruven ut i dag. Foto: Stein Arne Jensen (skjermdump fra Google)
Beständige Liebe. Foto: Stein Arne Jensen

Gullfeberen herjet

Gullfunnet må ha utløst den reneste Klondykestemning ved verket.

Blant annet ble det installert vanndrevet gruvemaskineri, og for å skaffe vann demmet de opp Svartåstjern. Avløpet fra Svartåstjern ble snudd fra sør mot nord, og i tillegg gravde man ei fjellgrøft fram til hjulkunsten som lå nedenfor gruva.

Gruva ble drevet ned fra 10 til 70 meter dyp, og det eneste de fant var 7 kilo sølv. Sporet av gull var forduftet, og de store investeringene som ble gjort ble regnet som bortkastet.

Gullet ble forøvrig brukt til å lage noen få gullmynter nede på Mynten, hvorav 4-5 er bevart til våre dager. Noen skal ettersigende ha Kristian V’s «ikke altfor smukke kontrafei på den ene sida, og følgende bibelsitat fra Jobs bok på den andre»:

«Von Mitternacht komt Gold» står det skrevet.

På norsk betyr det «Fra Norden kommer gull». (Mitternacht er en gammel tysk bergverksbetegnelse på nord).

Ifølge samlerforum har visst også noen gullpregningene myntmester Henning Christopher Meyers initialer, samt et kryss av hammer og meisel.

Dessverre var tilgangen på malm så dårlig at man allerede i 1704 bestemte seg for å legge ned gruva.

Maskineriet ble flyttet til andre steder i Sølvverket.

Men. Den dag i dag ligger gruven der – og på rekke og rad finner du Beständige Liebe Gruve, Mutter Eva Gruve og Fader Adam gruve.

Dette flotte bildet er tatt 50-100 meter lenger mot nord. Det er støttemuren til den 8-kantede hestevandringen (gjøpelen) til Fader Adam gruve. Stein Arne Jensen forteller oss at det finnes mange slike fine murer rundt i skauen. Foto: Stein Arne Jensen

For å komme deg dit tar du til høyre i Svartåsveien og følger grusveien over jernbanen.

Innerst ved en gård er det ca. 30 minutters gange i ganske bratt terreng. På vei opp er det flott utsikt over Gamlegrendåsen.

Ps. På en fin sommerdag er det bademuligheter ved Svartåstjern.

Svartåstjern er en perle i skogen. Foto: Stein Arne Jensen (skjermdump fra Google)

Kilder: *side 25 i boka Bank og bergstad : byens bank i 150 år, 1839-1989: Sparebanken Buskerud, Kongsberg fra 1989. Sølvverksminner i Knutefjellet, Norsk Bergverksmuseum 1997.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg